Gå direkt till Nyheten (Om vård och omsorg:
– Varför får inte människorna bestämma själva?)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 29 November 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Om vård och omsorg:
– Varför får inte människorna bestämma själva?

Publicerad Friday, 30 May 2008, 12:20 av Björn Smitterberg

– Varför kan inte människorna själva få bestämma, frågar moderaten Martin Andréasson i en debattartikel riktad mot Vänsterpartiet

Här är artikeln i sin helhet:

– – – –

Varför vill inte vänsterpartiet ge människor makt över sin egen vård och omsorg?

För oss moderater kommer patienternas val, behov och önskemål först, inte politikens. Relationen mellan vården och patienten bygger på förtroende. Ett förtroende som ibland tar tid att bygga upp. För den ”långtidsfriske” spelar detta ingen större roll. En enkel halsfluss kan en stafettläkare behandla lika bra som en husläkare. Men för en kroniskt sjuk eller gammal människa med flera samtidiga sjukdomar, är en god relation till vården avgörande. Därför ställer vi oss bakom att Västra Götalandsregionen nu börjar titta på att införa ett vårdvalssystem där patienten fördelar resurserna genom att själv välja var han/hon vill söka vård. Ett sådant system skulle också göra Västra Götalandsregionen till en mer attraktiv arbetsgivare.

Västra Götalandsregionen lever inte upp till vårdgarantin, trots att det är mer än två och ett halvt år sedan den infördes. Fortfarande kommer många människor inte fram till vårdcentralen när de ringer och fortfarande får många vänta längre än en vecka på en tid för besök. Visst är utvecklingen positiv men det går alltför sakta.

I vårt grannlandsting Halland har man infört ”Hallandsmodellen”, en modell som skulle kunna fungera också i Västra Götalandsregionen. Tack vare den kan var och en själv fritt välja vårdcentral – och även byta vårdcentral om man inte är nöjd med den vård som ges. Här visas ett förtroende för såväl patienter som vårdpersonal; patienter förmår göra egna val och vårdpersonalen förmår förvalta detta förtroende. Dessutom visar nationella mätningar att Halland har den bästa tillgängligheten till primärvård i landet.

Trots detta säger vänsterpartiet som enda parti nej till att öka patientens inflytande över sjukvården och införa vårdval inom primärvården i Västra Götalandsregionen. Det är synd. Fortfarande sätter man alltså ett stelbent politiskt system före människan och vägrar inse att det system som råder idag, där politiker detaljstyr sjukvården, där politiska beslut styr vilka vårdcentraler som ska finnas kvar och vilka som ska läggas ner, inte klarar av att garantera människor vård i tid.

Människor vet bäst själva vilken läkare de trivs bäst med och människors val och önskemål måste vara det som kommer i främsta rummet. Varför vill inte vänsterpartiet ge människor makt över sin egen vård och omsorg?

Martin Andréasson (m)
Oppositionsråd
Vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsutskottet
Västra Götalandsregionen