Gå direkt till Nyheten (Fastbit i nya avtal med bredbandsoperatörer)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 11 December 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Fastbit i nya avtal med bredbandsoperatörer

Publicerad Tuesday, 03 June 2008, 12:13 av Björn Smitterberg

Sammanslutningen av stadsnät i Västra Götaland, Västlänk har tecknat ramavtal med bredbandsoperatörerna TDC och Tele2. De båda operatörerna är två av Sveriges största köpare av fiberbaserade förbindelser som används för att erbjuda bredbandsprodukter med hög kapacitet till både företag och privatpersoner.

– Fastbit som representerar stadsnäten i Lidköping och Skara i Västlänk drar stor nytta av att avtal nu på ett enklare sätt kan tecknas med de största aktörerna på bredbandsmarknaden, säger marknadschefen för Fastbit AB Jonas Lind.

Ett underlättande för marknadsaktörerna att teckna avtal med Fastbit och Västlänk ger oss här på hemmaplan en bra möjlighet för utbyggnad av de lokala stadsnäten.

Intresset för regionala fiberbaserade förbindelser har stadigt ökat i Västra Götaland och omsätter nu över 10 miljoner kronor årligen. Det växande intresset kommer såväl från nationella operatörer som enskilda företag som söker alternativ till den dominerande aktören på marknaden.

Ramavtalen kommer att stärka våra band ytterligare och göra det ännu lättare för operatörerna att köpa förbindelser av stadsnäten vilket kommer att gynna utbudet av bredbandsprodukter i Västra Götaland.

– Samarbetet med Västlänk utgör en viktig del i vår affär. Det kommer att gynna både stora och små aktörer, men framförallt slutkunderna som kommer att få tillgång till prisvärda tjänster från fler leverantörer genom stadsnäten. Marknaden för fiberprodukter som är stor redan idag kommer att ha en stark tillväxt de kommande åren”, säger Erik Hjerth vid TDC AB

– pressmeddelande –