Gå direkt till Nyheten (Om gymnastik och motion:
– Vi har lyckats bra med elevernas hälsa)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 20 juli 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Om gymnastik och motion:
– Vi har lyckats bra med elevernas hälsa

Publicerad Friday, 06 June 2008, 14:03 av Björn Smitterberg

– Vi satsar på att få mer motion i skolarbetet – det gynnar hälsan både fysiskt och psykiskt, skriver Mario Melani (s), ordförande i Barn- och Skolnämnden, som svar på en debattartikel från  Mats Landin.

Här är artikeln i sin helhet:

– – – –

Mats Landins inlägg i debatten ställer en rad väsentliga frågor som jag skall försöka att besvara.

Angående om Skolans resurser för barns behov av särkilt stöd är det tyvärr så att det nog aldrig kommer att finnas “nog” då behovet och ambitionerna är outtömliga. Lidköpings skolor har i förhållande till många andra kommuner ändå en verksamhet vars resultat är mycket gott.

Särskolan håller en mycket hög nivå.

Arbetet kring andra barn i den övriga verksamheten utvecklas hela tiden och resurserna som tilldelas blir ständigt utökade.

Personalen får stöd och handledning av vårt Stödteam som presterar ett mycket gott arbete. Hela detta arbete är en central fråga för Skolans vidare utveckling.

Barnens behov av rörelse och motion utvecklas även det genom att alla våra skolor alltmer riktar aktiviteter som utöver dom schemalagda timmarna läggs in i det övriga skolarbetet. Även detta har på senare tid gett goda resultat

Detta och andra aktiviteter har även gett goda resultat på det psykiska hälsan för barnen.

Skolsköterskorna genomför årligen en hälsoundersökning som påvisar en förbättring sen mätningarna och arbetet med dessa frågor började.

Självklart skulle arbetet runt dessa frågor kunna utökas om resurserna blev större, vilket har framförts av mig under debattens gång.

Då Göran Larsson sitter i Kommunstyrelsen har han naturligtvis tillgång till denna information. Hur han då kan fråga sig om “Hallen” får en avgörande betydelse får Göran besvara själv.

Enligt mig får hallen en negativ betydelse om den till viss del skall finansieras genom att minska anslagen till skolan.

Även detta har jag framfört under debatten.

Mario Melani (S)
ordf. Barn & Skolnämnden

– – – –

Reds anmärkning: Göran Larsson i artikeln avser Göran Larsson, miljöpartist, som skrivit att evenemangshallen får positiv inverkan på människors möjligheter att motionera.