Gå direkt till Nyheten (Debatt: Varför sa regionen nej till en miljard kronor?)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 24 juli 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Varför sa regionen nej till en miljard kronor?

Publicerad Wednesday, 11 June 2008, 15:09 av Björn Smitterberg

– Regionfullmäktige röstade mot ett förslag som skulle sparat en miljard kronor, skriver en representant för Sjukvårdspartiet i en debattartikel.

Här är artikeln i sin helhet

– – – –

Regionfullmäktige i Västra Götalands har nu antagit budgeten för år 2009 och flerårsplaner för åren 2010 och 2011. Regionfullmäktige röstade, föga förvånande, igenom det förslag som socialdemokraterna, centern och folkpartiet tillsammans lagt fram.Det innebär också att man röstat nej till Sjukvårdspartiets budgetförslag som innebär drygt en miljard kronor mindre än Sjukvårdspartiets budgetförslag till hälso- och sjukvården de kommande tre åren. Pengar finns nämligen, men de går i dagsläget till fel saker.

Sjukvårdspartiet lade även i år fram ett budgetförslag med fokus på vården, där vi varit hårda mot alla andra verksamheter. Vi vill exempelvis minska byråkratin inom regionfullmäktiges och regionstyrelsens verksamheter. Om politiken ska återfå förtroendet hos allmänheten måste också de politiska partierna visa att de kan vara återhållsamma med anslagen till sig själva. I tider då kraven på sjukvårdens resurser hela tiden ökar är självklart att de politiska och administrativa kostnaderna måste ses över och reduceras. En av tankarna med regionbildningen var ju att kostnaderna för regionens organisation kraftigt skulle minskas. Verkligheten har visat att det blev precis tvärtom.

Med Sjukvårdspartiets budgetförslag hade Sjukvården i Västra Götaland kunnat förstärkas och förnyas, till exempel:
– 172 miljoner extra till barn- och ungdomspsykiatrin för att kopplas till kravet att ingen ska behöva vänta mer än en vecka på ett besök och påbörjad utredning
– 100 miljoner extra för utveckling av vårdcentraler
– 250 miljoner extra för att dela upp SU-sjukvården i tre självständiga sjukhus; Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndals sjukhus samt Östra sjukhuset
– 250 miljoner för att dela upp NU-sjukvården i fem självständiga sjukhus; NÄL, Uddevalla-, Lysekils-, Strömstads- och Dalslands sjukhus. Dessutom hade Skene lasarett kunnat gjorts till ett  
   självständigt sjukhus år 2011.
– 190 miljoner för en satsning på fler vårdplatser. Sjukvårdspartiet ser med oro på de, i snabb takt, indragna vårdplatserna på våra sjukhus.
– 100 miljoner kronor på primärvården, och främst då för att tillse att de reformer som nu ska genomföras får ett reellt genomslag i form av utökad tillgänglighet i primärvården  i regionens glesbygd.

Alla politiker i Västra Götalandsregionen har ett förpliktigande gentemot medborgararna i Västra Götaland som varje dag kommer till någon av regionen verksamheter för att få vård och hjälp. Ett särskilt förpliktigande har vi naturligtvis mot alla de som inte får vård när de bäst behöver den utan istället får vänta i en vårdkö eller i ett väntrum på akuten. I den rådande situationen duger det inte att bara förvalta. Vi måste också förnya, förändra och förstärka vården i Västra Götaland – för att kunna utplåna alla vårdköer en gång för alla. Det får med andra ord aldrig bli normalt att behöva vänta på vård!

Margaretha Jansson, Gruppledare för Sjukvårdspartiet