Gå direkt till Nyheten (Debatt: Varför evenemangshall – lyxhall)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 24 juli 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Varför evenemangshall – lyxhall

Publicerad Friday, 13 June 2008, 13:39 av Insändare

– Hur kunde det bli en höna av en fjäder, det som började med utökad isyta, undrar signaturen Sven i en debattartikel om hur frågan om bandyhallen skötts.

Här är debattartikeln i sin helhet

– – – –
 
Hur kunde det bli en höna av en fjäder?

Ruta ett var utökad isyta. Kostnad ca 10 miljoner om man hade lagt den på Ågårdsvallen. Varför högg man ned skogen och placerade den där? Nu växte det till 20 miljoner.

Sedan växer det hela tiden. Dessa 20 milj. lägger man sedan som en grundplåt till en evenemangshall. Nu är det fråga om stora visioner (och stora kostnader). Med nu kända prisnivåer och driftkalkyler har man rätt att ställa stora krav på ett bra beslutsunderlag som kan motivera prisskillnaden mellan evenemangshall och en bra bandyhall.

Från början var det stora evenemang som gällde. När Kenth Lindström redovisade planerna betonade han senare att det endast skulle röra sig om lokala arrangemang och inte heller skulle det bli något för finkulturen. Frågan är nu vilka lokala arrangemang har man tänkt sig? Har föreningslivet tillfrågats? Med god inblick i halliansföreningarnas stora lokalbehov och brist på arrangemangstider kan jag bara konstatera att deras lokalbehov inte på något sätt kan tillgodoses i den tänkta evenemangshallen.

Dessutom säger sunda förnuftet att möjligheterna att förlägga innebandy-, volleybolls- och handbollsmatcher i evenemangshallen under pågående bandysäsong är fullständigt uteslutet.
 
När man ser ritningarna på hallen kan man notera att det finns nio stora omklädningsrum, ett för varje bandyklubb. Att det skall finnas omklädningsrum är självklart, men behövs det nio?

Behovet av omklädningsrum vid arrangemang kan tillgodoses med fyra. Med nio i nya hallen plus det dussintal som redan finns för issporterna i ishallen finns då över tjugo omklädningsrum. Det mest kostsamma vid investering och drift är våtutrymmen! Det är helt ok om “kunden” betalar, men det är ju inte rimligt att ta ut den kostnaden. Obs att vi nu talar om herrsporten isbandy.

Vi kan ju jämföra med hur villkoren för kvinnliga idrottsutövare är i kommunen.
 
Bandyförbundet har som krav att elitbandy skall spelas inomhus. Detta behöver Lidköpings kommun inte ta så allvarligt på. Förbundena i innebandy och handboll kräver att man skall ha en planyta på 20 x 40 meter. Någon sådan hall finns inte i Lidköping, men man spelar på dispens i “lägre” sammanhang (dock inte landskamper och de högsta serierna).
 
Detta var en hel del kritik. Nu över till ett bra förslag som är ekonomiskt realistiskt:
Bygg en konstgräsplan för ca 10 miljoner, typ Zinkensdamm, för både bandy och fotboll på Ågårdsvallen.

Konstgräsplanen behöver inte vara uppvärmd av miljö- och driftkostnadsskäl. Låt dessutom byggföretag lägga förslag till en överbyggnad av den befintliga bandyarenan, med uppfräschad läktare och omklädningsrum. Detta behöver inte kosta några projekteringspengar. Lägg ett kostnadstak för bandyhallen på 50 miljoner. Med detta förslag når man för det första utökad isyta, för det andra bandy inomhus (inte nödvändigtvis med rumstemperatur). Detta till ett hanterbart kostnadsläge för både investering och drift. Slutligen kan man då konstatera att detta förslag inte äventyrar möjligheterna för andra sporter och kultkuren att få sina behov tillgodosedda.
 
Sven