Gå direkt till Nyheten (Nya reservat på Kinnekulle)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 20 juli 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Nya reservat på Kinnekulle

Publicerad Friday, 13 June 2008, 11:27 av Björn Smitterberg

Österplana och Halla är de två sista naturreservaten i det stora EU-finansierade LIFE-projektet Kinnekulle. Totalt har Länsstyrelsen bildat 17 nya naturreservat inom projektet. De igenväxta betesmarkerna har samtidigt röjts fria från sly, stängsel har satts upp, djurstall har byggts och informationsmaterial har tagits fram.

LIFE-projektet skapar möjligheter att långsiktigt bevara Kinnekulles oersättliga naturvärden. Samtidigt har markägare och arrendatorer åter fått möjlighet till produktion på dessa marker.
– LIFE-projektet har varit ett bra exempel på att det går att bedriva naturvårdsarbete och även bilda naturreservat i god samverkan med berörda markägare, säger Maria Thordarson på Länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Österplana hed och vall är ett välkänt naturreservat på Kinnekulle som besöks av många människor varje år. Nu har detta exklusiva naturreservat blivit mer än dubbelt så stort – 611 hektar. Naturreservatet följer den så kallade kalkstenskleven närmare en mil längs hela östra sidan av Kinnekulle. Klevkanten visar var strandlinjen låg under senare delen av istiden, då Kinnekulle stack upp som en ö ur havet. Idag rinner flera vattenfall över klevkanten. Det mest kända är Martorpsfallet, som utgör gräns i söder. Från fallet kan man följa en markerad vandringsled genom hela naturreservatet som i norr slutar vid Thorsbergs stenhuggeri. De blå markeringarna leder genom ett öppet beteslandskap på kalkstensplatån.

Här finns den största arealen alvarmark på det svenska fastlandet och här kan man hitta den exklusiva lilla kalknarven vars världsutbredning är begränsad till Kinnekulle och Gotland. För några år sedan var de nya delarna av reservatet täckta av lövsly och granplanteringar. Nu har markerna öppnats upp och stängslats och efter några års bete växer här nu gullvivor, grusviva, rosettjungfrulin, St Pers nycklar och mycket mer.

Strax väster om Husaby ligger det nya naturreservatet Halla som följer den 20 meter höga sandstenskleven på Kinnekulles sydsluttning. I naturreservatet ligger Lasse i bergets grotta som länge varit ett välkänt besöksmål. Härifrån fortsätter vandringsleden nedanför klevkanten från vilken man har möjlighet att uppleva hela naturreservatet.

– Pressmeddelande –