Gå direkt till Nyheten (Debatt: FRA-lagen blir ett svårt beslut!)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 07 December 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: FRA-lagen blir ett svårt beslut!

Publicerad Sunday, 15 June 2008, 12:39 av Insändare

– En tuff avvägning är gjord av många under lång tid inför onsdagens riksdagsbeslut om FRA.lagen, ändå är inte frågan utan komplicerade inslag, skriver moderata riksdagsledamoten Cecilia Widegren i en debattartikel.

Här är artikeln i sin helhet:

– – – –

Tack för mail. Ni är inte ensamma. Ni är många hundra som har mailat de senaste dagarna ang. FRA – lagstiftningen som vi beslutar om på onsdag.

En tuff avvägning är gjord av många inblandade under lång tid, vilket vi väl har fått redogjort för oss. Trots det inte en enkel fråga på något vis.

Förslaget om signalspaning är inte okomplicerat. Därför har det diskuterats under lång tid. Det har bl.a. lett till att det första förslaget som kom från den gamla (s)-regeringen har utvecklats och numer ska regeringen bl.a. lämna rapporter om hur lagstiftningen fungerar årligen. År 2011 kommer en särskild kontroll som t.ex. ska ha fokus på integritetsfrågor att genomföras.

Integritetsskyddet är en central del av den föreslagna lagstiftningen. Dessutom har såväl lagrådet som konstitutionsutskottet och justitieutskottet tydligt sagt att lagförslaget inte strider mot vare sig mänskliga rättigheter eller Sveriges grundlag.

Frågan är viktig eftersom det här är två mycket centrala intressen som står mot varandra – den nationella säkerheten och skyddet för privatlivet.

Vi i alliansen anser att förslaget innebär en tydligare och rättsäkrare reglering än dagens läge, och försvarsutskottets borgerliga majoritet har också föreslagit ytterligare förtydliganden av rättssäkerhetsgarantierna.

Förslaget har utvecklats sedan gamla (s)-regeringens förslag och många frågetecken har rättats ut. Det finns en stor medvetenhet hos beslutsfattare och andra om de olika delarna i lagförslaget vilket bidrar till att kommande uppföljningar av lagstiftningen kommer att vara noggranna och inriktade för att rätta till eventuella otydligheter eller rena felaktigheter. Är det plåster på såren om man är tveksam ? Som lagstiftare är det viktigt att också ta hänsyn till lagrådet, konstitutionsutskottet och jusititeutskottets kompetenser.

Med vänlig hälsning,
Cecilia Widegren