Gå direkt till Nyheten (Kan en förskola ha kommunförråd som granne?)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 24 juli 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Kan en förskola ha kommunförråd som granne?

Publicerad Wednesday, 18 June 2008, 14:53 av Björn Smitterberg

Under en längre tid har de borgerliga politikerna som arbeetar i minoritet slagits för att den nya förskolan i kvarteret Tömmen intill brandstationen inte skall omfatta mer än det röda hus som nu byggs om. Majoriteten har dock beslutat att även det gula huset skall bli förskola.

Tvisten handlar om miljön kring förskolan. Tömmen har tidigare vart Komvux lokaler, och senast använts av gymnasiet. Bristen på förskoleplatser har gjort att Lidköpings kommun bestämt att använda lokalerna till förskolor.

Samtidigt planerar de tekniska förvaltningarna att bygga ett stort gemensamt förråd strax intill. Här blir det stora maskiner, tunga fordon och mycket verksamhet. Detta oroar bl a borgerliga politiker och även politikerna i samhällsbyggnadsnämnden som bett sina tjänstemän titta på hur en förskola till granne kan komma att påverka ett förråd av den här storleken.

Förrådet kan börja byggas tidigast 2012 – om inte nuvarande planering ändras. Förskolorna behövs redan till vintern.

– Vi kan inte ha stora förskolor i sådan miljö, därför vill vi avvakta med utbyggnaden i det gulahuset och nöjer oss med det röda tills vidare, säger kristdemokraten Anders Ader.

– Vi kan inte vänta, då får vi väntai tre år, säger socialdemokraten Mario Melani – ordförande i barn- och skolnämnden.

– Vi har äntligen nått målet med barngrupepr om 18 barn. Det riskerar vi att få överge om vi inte får bygga fullt ut i tömmen.

Barn – och skolnämnden flaggar för att det om några år kan bli aktuellt med en större utbyggnad av Torsborgs förskola på Margretelund. Här är för närvarande stor inflyttning.