Gå direkt till Nyheten (Debatt: Lockar Lidköpings äldrevård till sig pensionärer)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 04 December 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Lockar Lidköpings äldrevård till sig pensionärer

Publicerad Saturday, 21 June 2008, 08:11 av Insändare

– Lockar Lidköpings äldreomsorg till sig pensionärer från andra kommuner, frågas i en debattartikel i dag.

Här är artikeln i sin helhet:

– – – –

Jag tar mig friheten att återkomma i frågan om kommunens kostnader för äldrevården. 

Lidköpings kommun har väsentligt högre kostnader för äldrevården än grannkommunerna enl. tidigare inlägg.

Jag skulle vilja ställa följande följdfrågor:

1) Med en ökad satsning på äldrevården, lockar kommunen då till sig äldre från andra kommuner, kan inte se sådan statistik, men det borde vara ett rimligt antagande.

2) Med högre kostnader idag, hur beräknas kostnaderna stiga när stora åldergrupper, är i behov av samma vård, inom ett antal år. Klara kommunen samma vårdkostnad då eller kommer man att tvingas skära ned på kostnaderna?

3) Är det en genomtänkt strategi från grannkommunerna med annan politisk ”färg” att ligga lägre i kostnad på äldrevården (inte lika hög vård nivå) och låta grannkommunerna locka till sig denna invånargrupp?

Låt mig påpeka att jag är inte ute efter att komma åt pensionärer, men frågan måste få diskuteras då alla inflyttade personer med behov av äldrevård får samma behandling, oavsett om man betalt skatt i Lidköping tidigare eller inte. Gapet borde kanske inte vara så stort mellan kommunerna på grupper som generellt inte tillför kommunen pengar . Gapet och konkurrensen borde vara fokuserat på den närande delen.

Nyfiken medborgare

3 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Oven
Gäst
Oven
21 June, 2008 01:10

Så sign N.M. tror att folk ser till att deras gamla anhöriga får boende i Lidköping för att de har bättre äldrevård. Vill anhöriga ha lång resväg då för att slippa hälsa på sina anhöriga så ofta? Makalöst resonemang. Dessutom vill grannkommunerna satsa på äldrevården men det blir dyrare än de klarar av tack vare alliansregeringen som tagit bort investeringsbidragen.

Krister
Gäst
Krister
21 June, 2008 01:58

En stor del av de pengar som Lidköpings kommun betalar för äldrevården går troligtvis direkt till sjukhuset eftersom patienterna där med jämna mellanrum kan få ligga flera veckor och vänta på en kommunal plats på kommunens bekostnad. Något som grannkommunerna är bättre på att undvika då de har fler vårdplatser och således bättre möjligheter att ta emot färdigbehandlade patienter.

Nyfiken medborgare
Gäst
Nyfiken medborgare
22 June, 2008 01:18

Ja jag tror att man i framtiden kommer att titta på vilken vård man får i respektive kommun, speciellt då vi får en rörligare arbetsmarknad och barn till anhöriga kanske inte bor nästgårds med föräldrarna, ensamma kanske också kommer att göra val av liknande skäl. Det är för mig ett lika självklart val som att en höginkomsttagare söker sig till en kommun med låg kommunalskatt, de flyttar inte direkt för att komma närmare anhöriga. Frågan gällde om vården är 64.000.000 kr bättre i Lidköping, eller är det som Krister skriver, en brist på vårdplatser som skapar en merkostnad på summan, eller bedrivs det en ineffektiv vård. Eftersom Lidköping lägger ca 375.000.000 kr på äldrevård, medan snittet i Sverige lägger med Lidköpings invånarantal beräknat 310.000.000 kr. Så kan man väl ställa frågan. Om alla över 65 år i Lidköping ca 5000 personer var vårdtagare skulle vi lägga 12800 kr mer på dessa än vad snitter gör. Jag efterfrågade hur många vårdtagare vi har i Lidköping, för att skapa en bild av vad vi betalar för. Nästa val kanske skall ha en fråga om fler vårdplatser. Jag har ju svårt att se att det skulle ge en besparing på 64.000.000 kr men Krister kanske vet mer än mig. Hur ser utveckligen ut på vårdtagare framöver finns det risk för fler vårdtagare inom kort, stora kullar är nog mer intressant än inflyttade. Hur klarar vi dem, om vi redan ligger högt i kostnad ? Kan någon med glaskula se om det finns en sådan kalkylerad ökning ?