Gå direkt till Nyheten (“Allvarligt att Stenportsgatans ombyggnad försenas!”)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 24 juli 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

“Allvarligt att Stenportsgatans ombyggnad försenas!”

Publicerad Tuesday, 24 June 2008, 12:04 av Redaktionen

Lidköpings affärsmän och fastighetsägare säger att kommunfullmäktiges beslut att senarelägga ombyggnaden av Stenportsgatan är olyckligt och allvarligt. I ett pressmeddelande från den Samverkansgrupp där även kommunen är representerad sägs att företagarna ser det som självklart att kommunens tidigare löften hålls.

– Stenportsgatans förnyelse är en angelägenhet för alla, inte bara de som bor och verkar i anslutning till gatan utan också för övriga Lidköpingsbor och alla tillresande besökare som har den som en naturlig mötesplats, skriver Samveerkansgruppen i sitt uttalande.

– Samverkansgruppen har sett mycket positivt på att kommunen lagt ned stor energi och engagerat både fastighetsägare, köpmän, kunder och olika experter i arbetet med gatans förnyelse. Många är starkt engagerade i denna ombyggnad som med hjälp av designmanual och stadsmiljöprogrammet kan komma att bli en mycket attraktiv paradgata.

– Beslutet att senarelägga investeringen och avbryta det engagemang som finns och det omfattande arbete som redan lagts ned, ser vi därför som mycket olyckligt med stora negativa konsekvenser. Beslutet motverkar allt det arbete som görs för att utveckla Lidköpings stadskärna och stärka handel och besöksnäring. För att behålla och stärka vår attraktionskraft krävs ständig förnyelse i de centrala delarna av staden.

-Varje år måste något nytt hända med stadskärnan som ger en positiv aha upplevelse för besökare och kunder. Då sprids en positiv bild av vår stad bland vänner och bekanta och blir den billigaste och bästa marknadsföring av staden som vi kan få. Stenportsgatans ombyggnad är ett prioriterat projekt som följer Handelsutredningens förslag och som kommunen i samråd med fastighetsägare och köpmän beslutat att genomföra snarast, säger centrumutvecklare Thomas Aldén.

-Samverkansgruppen ser det som självklart att kommunstyrelsens tidigare löften om förnyelse av Stenportsgatan infrias och att arbetena där påbörjas 2009 för att sedan färdigställas 2010,. Kommunen får inte bli så uppslukad i nya djärva projekt att vardagsförbättringar och underhåll i stadsmiljön åsidosätts. Det är också angeläget att kommunen står fast vid sina planer för att gatans nuvarande fastighetsägare skall investera och inte minst kommande ägare till det hus som Försäkringskassan nu lämnar, skall se utvecklingsmöjligheter och lyckas locka nya etableringar till centrumhandeln i Lidköping, avslutar Ingvar Svensson, Samverkansgruppens ordförande.