Gå direkt till Nyheten (Tydlig nedgång i den västsvenska konjunkturen)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 02 December 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Tydlig nedgång i den västsvenska konjunkturen

Publicerad Thursday, 26 June 2008, 11:24 av Redaktionen

Konjunkturnedgången blir allt mer påtaglig för det västsvenska näringslivet. Antalet varsel ökar vilket i första hand tycks bero på minskande investeringar.
– En ökad osäkerhet avseende framtiden manar naturligtvis till återhållsamhet när det gäller investeringar, konstaterar Anders Källström, VD för Västsvenska Industri- och Handelskammaren.

Antalet konkurser ökar något, vilket handelskammare betraktar som väntat. Ett halvt decenniums gynnsam ekonomi har gjort det lätt för företag att överleva.
– Ökningen av konkurser behöver inte vara negativ. Det är bättre att ”städa” bort några dåliga företag i taget än att få alla konkurser över sig på en gång när den verkliga lågkonjunkturen förr eller senare kommer, säger Anders Källström.

Samtidigt som vissa företag varslar tycks åtskilliga andra vara på jakt efter arbetskraft, vilket motverkar de negativa effekterna av varslen. Den sammantagna efterfrågan på arbetskraft är fortfarande god och det finns gott om arbetsgivare som fortfarande har svårt att hitta den kompetens som de behöver för att kunna utvecklas så som de önskar. I synnerhet gäller detta arbetskraft med teknisk inriktning.

Handelskammarens indikatorer avseende konsumtionen tyder på att även konsumenterna börjar bli lite försiktigare.

– De ökade mat- och oljepriser, de ekonomiska problemen i USA och de allt högre räntorna skapar en viss återhållsamhet bland oss medborgare, säger Anders Källström.

Däremot tycks exporten utvecklas på ett fortsatt positivt sätt. De ekonomiska problemen i delar av västvärlden uppvägs av den imponerande utvecklingen i Asien, något som det exportorienterade västsvenska näringslivet drar betydande nytta av. I Västsverige uppgår varuexporten till nästan 60 procent av Västsveriges samlade produktion, vilket kan jämföras med Sveriges varuexport som uppgår till 35 procent av BNP.

– Detta tydliggör hur viktigt det är att vi i Västsverige med hjälp tekniskt och affärsmässigt kunnande även i fortsättningen kan hävda oss i relationen till lågkostnadsekonomierna i öst, säger Anders Källström.

Sammantaget får detta konsekvenser för hur Västsvenska Industri- och Handelskammarens konjunkturpanel ser på framtiden. Pessimismen avseende konjunkturutvecklingen på tolv månaders sikt är den största som uppmätts sedan konjunkturpanelen inrättades 2002.

– Betydelsen av detta skall dock inte överdrivas. De senaste fem, sex åren har varit bland de ekonomiskt bästa i hela vår moderna historia, avslutar Anders Källström.