Gå direkt till Nyheten (Debatt: Boom för arrangerade äktenskap)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 24 juli 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Boom för arrangerade äktenskap

Publicerad Tuesday, 01 July 2008, 16:42 av Insändare

– Sommaren är den tid som vissa flickor med invandrarbakgrund mister skolans kontroll och kan utsättas för bl a arrangerade äktenskap, skriver folkpartiets riksdagsledamot Christer Winbäck i en debattartikel.

Här är artikeln i sin helhet

– – – –

Sommarboom för arrangerade äktenskap

Sommarlovet är kanske den roligaste perioden på året för många av Sveriges ungdomar, med sena, ljusa kvällar med vänner, pojkvänner och flickvänner. Men för vissa flickor med invandrarbakgrund är sommarlovet raka motsatsen. Det är då kontakten med skolan och det svenska samhället upphör och familjens krav och planer blir påtagliga.

I Sverige finns det barn och ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. De måste hela tiden balansera mellan familjens kultur med långtgående kontroll av klädsel och umgänge samtidigt som den andra foten står i den svenska tonårskulturen. Hos flickorna finns det en särskild problematik sammankopplat med kyskhet och äktenskap som blir extra påtaglig under sommarlovet då resor till hemlandet har planerats.

I år är det nio år sedan Pela mördades av sina släktingar och under de senaste dagarna har vi kunnat läsa i nyhetsmedia att det råder sommarboom för mödomshinnor. Unga invandrarkvinnor vill med läkares hjälp dölja beviset på sin förlorade oskuld innan de gifter sig. Socialstyrelsens undersökning Frihet och ansvar (2007) i årskurs 2 på gymnasiet visade att fem procent av flickorna och tre procent av pojkarna är oroliga för att inte själva få välja livspartner. Ofta ligger det starka påtryckningar bakom arrangerade äktenskap och det kan vara svårt att bedöma om det handlar om tvång. Följderna av att gå emot familjens önskemål kan vara så kännbara att det i praktiken är omöjligt.

Den brist på kompetens i Sverige kring hedersproblematiken kan göra att vuxna som möter ungdomarna inte alltid inser situationens allvar. Likaså har länge tabu i frågan gjort att den inte fått den politiska uppmärksamhet den förtjänar. Från folkpartiets och alliansens sida görs nu en rad kraftinsatser för att inte överge flickorna. En utredning, som ska leda till en lagändring, föreslår att föräldrar som tillåter sina barn under 16 år att resa till ett annat land för att ingå äktenskap, ska riskera upp till två års fängelse. Folkpartiet överväger även att skärpa lagen ytterligare. Tvång kopplat till äktenskap som idag faller under brottsbalkens mer allmänna olaga hot eller tvång bör bli en egen lag. Likaså övervägs att ta bort möjligheten för länsstyrelser att låta personer under 18 år att gifta sig.

Sedan tidigare satsar alliansregeringen 800 miljoner kronor på sin handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor. De som arbetar i skolan, fritids och socialtjänsten måste bli bättre på att förstå signaler som tyder på hedersrelaterat förtryck och kunna ge ett bra stöd.
Det är också viktigt att polisen har goda kunskaper om hedersrelaterad brottslighet. Rikspolisstyrelsen arbetar därför på regeringens uppdrag med att öka polisens förmåga att förebygga, upptäcka och utreda hedersrelaterade brott. Dessutom har ungdomsstyrelsen fått i uppdrag att kartlägga omfattningen av arrangerade äktenskap mot en persons vilja.

Globalisering, flyktingströmmar och migration gör Sverige till ett mångkulturellt samhälle. Från liberal utgångspunkt värnar vi det samhälle där människor möts med respekt för varandra och där individer behandlas lika oavsett kulturell tillhörighet. Därför kan vi aldrig acceptera att kulturella hänsyn går före kvinnors och mäns, flickor och pojkars lika rättigheter. Det självklara målet för vårt uppdrag är att alla människor ska kunna leva sina liv i trygghet, utan risk för förtryck eller hedersrelaterat våld.

Christer Winbäck (fp)
Riksdagsledamot för Skaraborg