Gå direkt till Nyheten (Tydliga tecken på vikande arbetsmarknad
Men än låg arbetslöshet)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 29 November 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Tydliga tecken på vikande arbetsmarknad
Men än låg arbetslöshet

Publicerad Tuesday, 12 August 2008, 12:02 av Björn Smitterberg

Arbetslösheten i Lidköping och andra kommuner i västra Skaraborg är fortsatt låg i jämförelse med hur det brukar vara. Men tydliga tecken finns på att arbetsmarknaden börjar bli mättad.

I statistiken från Arbetsförmedlingen för juli konstateras att tillgången på nya arbeten minskat betydligt – faktiskt med 30 procent i jämförelse med hur det var för ett år sedan. Den siffran gäller för hela Västra Götaland och det finns ingen statistik fördelat på kommunerna i det fallet.

4.571 personer fick arbete genom Arbetsförmedlingen i västra Götaland i juli, det är en minskning med 29,6 procent i jämförelse med förra året.

I Västra Götaland fanns vid senaste månadsskiftet 23.994 arbetslösa jämfört med 28.807 för ett år sedan.

I Lidköping fanns den sista juli 313 arbetslösa vilket är 163 färre än för ett år sedan. Andelen arbetslösa är så låg som 1,3 procent av befolkningen mellan 16 och 64 år. Det är en minskning sedan förra året med 0,7 procentenheter.

Ungdomsarbetslösheten har sjunkit i Lidköping – ropen på sommarjobb har slutat skalla. Arbetslösheten bland unga har sjunkit med 43 personer till 53.

I Skara fanns vid senaste månadsskiftet 241 arbetslösa och det är 60 färre än för ett år sedan. Arbetslösheten har på ett år gått ned med en halv procentenhet till 2,1. 42 av de arbetslösa är under 24 år.

Götenes arbetslöshet är 1,6 procent, en minskning på ett år med 0,2 procentenheter. 126 personer är arbetslösa, 20 färre än för ett år sedan. 16 av dessa är ungdomar.

I Vara gick vid månadsskiftet 101 personer utan arbete, 50 färre än för ett år sedan. Arbetslösheten är nere i unikt låga en procent efter att ha minskat med en halv procentenhet på ett år. 15 av de arbetslösa är ungdomar.

53 personer var vid månadsskiftet arbetslöa i Grästorp. 14 färre än för ett år sedan. Arbetslösheten är nu 1,5 procent mot 1,9 för ett år sedan. 9 ungdomar är arbetslösa här.