Gå direkt till Nyheten (Kommunförvaltning blir papperslöst kontor?)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 07 December 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Kommunförvaltning blir papperslöst kontor?

Publicerad Thursday, 28 August 2008, 15:20 av Björn Smitterberg

Förvaltningen Samhällsbyggnad vid Lidköpings kommun upphandlar nu ett nytt it-system med mål att slippa så mycket papper som möjligt. Arbetet skall i stället ske i största möjliga utsträckning på dataskärmar.

Tanken är att alla papper och anteckningar som hör till en handling ska kunna förvaras i datasystemet. Vem som helst av personalen som skall arbeta med en fråga skall kunna ta upp ärendet, diarieföra vad man gjort, lagra och göra det tillgängligt inte minst för den del av personalen som arbetar direkt mot kunder. Systemet skall ge en helhetsbild över allt material.

Det är enheterna Plan-Bygg och Miljö-Hälsa som skall börja med verksamhetsystemet. Det innebär bl a planer, bygglov och alla ärenden som har med skydd av hälsan och miljön att göra skall kunna läggas in.

Genom diariet som är gemensamt för Lidköpings kommuns alla delar numera – visserligen under uppbyggnad – skall alla vid kommunen enkelt kunna hämta upp handling som man behöver av något skäl.

Upphandlingen gäller datorer, dataprogram och systemutveckling. Redan i nästa vecka kommer offerterna att öppnas och börja jämföras.