Gå direkt till Nyheten (Debatt:
Den svenska nämndemannen – vågar Du dömas av denne?)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 11 December 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt:
Den svenska nämndemannen – vågar Du dömas av denne?

Publicerad Sunday, 31 August 2008, 07:58 av Redaktionen

– Vad händer med rättsväsendet om extrempartier och fundamentalister väljs in som nämndemän, frågar debattören Observer i en debattartikel. Skulle du våga bli dömd av en sådan domstol?

Efter Arbogarättegången visar sig nämndemannakåren från sin hemskaste sida. Att inte ens ha förstått sitt eget uppdrag och de regler som är förknippade med detta uppdrag.

 Grundtanken är god och har fungerat under lång tid. Men när systemet brister då sker det i ett mål så tragiskt att det inte skulle få ske några fel. Traumat har, är och kommer att förbli totalt för de inblandade.

Då tar en nämndeman chansen att få tala med media. Att få en stund i ljuset av strålkastarna som den som var med och dömde i Arbogamålet. På något sätt som det skulle vara något fint att döma i just detta mål. Det mål som skakat en hel nation och som för det stora flertalet är totalt oförståeligt.

Man undrar då, skulle jag våga dömas av tre okända nämndemän i en rättegång i det Svenska rättsystemet?

Naturligtvis beroende på brottet men hur fungerar nämndemannaorganisationen?

Som jag förstått det så utses nämndemän av politiska partier för att säkerställa ett tvärsnitt av befolkningen. Men frågan är om det är helt opartiska människor och om dessa speglar ett åldersmässigt tvärsnitt?

Vid samtal med företrädare för politiska partier ges en bild av att nämndemannen ofta, inte alltid och inte av regel, är en person som kan kännas ”förbrukad” av det politiska systemet. En avslutspost på en politisk karriär. Detta hört av politiker från annan del av landet än Lidköping.

När man frågar politiker i Lidköping ges, möjligen, en något annorlunda profilbild av valda nämndemän.

Här är det ofta, men inte alltid, ganska aktiva yngre politiker som axlar ansvaret att döma i rättegångar.

Frågan är om den juridiskt bevandrade delen av rättsväsendet är nöjda med nomineringarna? Sker någon form av erfarenhetsutbyte mellan jurister i ställning och det politiska nomineringsarbetet? Hur sker utbildning och fortlöpande utbildning i vår tingsrätt?

Skall jag som medborgare vara orolig för att, om man hamnar i situationen, bli dömd i tingsrätten i Lidköping?

Hur avgör de politiska partierna nomineringen så inga fundamentalister utses till nämndemän?
Vi lever i ett mångkulturellt samhälle idag. Ett samhälle där vi också måste acceptera att andra kulturer ser olika strängt på brott som i Sverige bedöms på ett sätt. I vart fall i påföljdsfrågan. Finns det en risk att utgången blir olika om en mångkulturell sammansatt tingsrätt dömer än om en traditionell ”svensk” tingsrätt dömer?

Hur motverkar tingsrätten och de nominerande detta i så fall?

Vi har kunnat ta del av MP:s rädsla för partier med extrema synpunkter här på debattsidan senaste tiden. Vad sker om sådana skall nominera nämndemän och man skall döma någon av annan kultur än den svenska. Finns då risken att man dömer utifrån partiprogrammet och inte från lagboken? Hur motverkar man ett sådant, fullt möjligt, scenario? 

Observer

1 Kommentar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Jan-Erik Bengtsson
Gäst
Jan-Erik Bengtsson
1 September, 2008 12:49

Har med intresse tagit del av Observers inlägg. Att hävda att nämndemannakåren i Arbogafallet visat sig från sin hemskaste sida är en något förhastad slutsats eftersom tingsrätten friat nämnden i jävsfrågan och ett eventuellt överklagande inte ännu prövats.