Gå direkt till Nyheten (Väntar besparingar på skolskjutsningen)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 18 juni 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Väntar besparingar på skolskjutsningen

Publicerad Tuesday, 02 September 2008, 14:34 av Björn Smitterberg

Genom att öka utnyttjandet av varje buss räknar trafikenheten vid Lidköpings kommun med att spara pengar på skolskjutsningen. Det är ett helt nytt system som man utgår ifrån, där en buss skall serva två skolor.

Förslaget har väckt mycket diskussioner. På flera håll i kommunen innebär det att barn får börja betydligt tidigare, och det får konsekvenser för hela familjer. På andra håll kan det vara barn som går senare i skolan. Barn- och skolnämnden har tidigare tillstyrkt att förslaget får utvecklas vidare. Men Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår nu att nämnden beslutar om genomförande – upphandling av nya skolskjutsning skall börja i höst och då föreslås att 12 bussar skall användas i stället för 18.

– Varje entreprenör får ett större köruppdrag och bättre utnyttjande av fordonen vilket bör leda till bättre priser, står det i förslaget till beslut.

För skolorna innebär det i flera fall ändrade tider för skolstart på dagen och avslutning på dagen. Hänsyn har i viss mån tagits till konsekvenserna i skolan – men konsekvenserna i familjerna nämns inte – och det är just dessa som väckt diskussioner. En särskild kommunikationsplan skall upprättas – men den gäller inte busstrafiken som sådan utan om hur information om beslutet skall ges till föräldrar, elever, skolpersonal. Kommunikationsplanen skall också – enligt förslaget – ge förståelse för beslutet.

Ett beslut kan komma att fattas inom ett par veckor. Men Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att systemet börjar användas vid skolstarten om knappt ett år.

Barn & Skolas förvaltningsledning har deltagit i förslagets utformning. Det har även ordförandena och vice ordförandena i Samhällsbyggnadsnämnden och i Barn- och skolnämnden gjort. I Barn- och skolnämnden har de borgerliga ledamöterna protesterat mot förslaget. Det finns inget i protokollet från Samhällsbyggnadsnämndens arbetutskott om att någon haft avvikande mening vid det mötet.

1 Kommentar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Eva Karlsson
Gäst
Eva Karlsson
2 September, 2008 09:02

Som sagt , familjelivet påverkas men även fritidsintressen. Om skolstarten senareläggs får nog träningstider för våra landsortsbarn ses över . Det finns inte en chans att hinna till flera av dagens tidiga tider i ishallar och träningshallar.