Gå direkt till Nyheten (Debatt-replik: Skolan blir bättre!)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 29 November 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt-replik: Skolan blir bättre!

Publicerad Thursday, 04 September 2008, 10:09 av Redaktionen

– Skolan blir bättre, men det hade varit bättre om alla partier varit med, skriver folkpartistiske riksdagsledamoten Christer Winbäck i en debattreplik på tidigare inlägg i en debatt med Carina Ohlsson.

– – – –
Klicka här för att läsa Christer Winbergs tidigare inlägg
Klicka här för att läsa Carina Ohlssons inlägg

– – – –

Skolan BLIR bättre

Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Carina Ohlsson (s) går till hårt angrepp mot alliansregeringens skolpolitik i sin debattartikel den 3 september.

Bland annat påstår Ohlsson att det knappast existerar några problem i svensk skola, vilket är ett märkligt uttalande med tanke på två tredjedelar av eleverna uppger att de ibland eller på varje lektion upplever dålig ordning eller störande oljud under sina lektioner (Nu-03) samt att av 20 jämförbara länder är skolk, sen ankomst och svordomar vanligast bland svenska elever, enligt Timss 2003.

“Under senare år har Sverige tappat position jämfört med andra länder. Det finns tydliga indikationer på försämrade elevresultat, i läsförståelse, matematik och naturvetenskap och på en ökad variation i resultat mellan skolor.”, formulerar Skolverket i sin senaste lägebedömning från 2007. Det är här viktigt att poängtera att det ser ut som det gör är varken elevernas, lärarnas eller skolledarnas fel, utan beror på den skolpolitik som socialdemokraterna drivit under det senaste decenniet.

Det är dock hoppfullt när man läser Ohlssons artikel där hon i mångt och mycket har gått ifrån socialdemokraternas gamla politik och stöder de förslag Alliansen nu har lagt fram.
Utvärdering, uppföljning, individbaserade mål m.m. överensstämmer väl med vårt synsätt – så var är problemet Carina Ohlsson – kommer förslaget från fel håll? Varför har ni i oppositionsställning i så fall närmat er oss?

Det är bra att Carina Ohlsson nu talar om att socialdemokraternas förslag kommer alla elever till godo, men de ambitionsnivåerna såg vi inte mycket av under ert regeringsinnehav.  De barn som växer upp i hem utan studietraditioner och utan hjälp från föräldrarna har varit de största förlorarna i det socialdemokratiska skolsystemet.

Folkpartiet och alliansen genomför nu satsningar som kommer alla elever till del. För även om betyg och nationella prov inte automatiskt leder till bättre resultat, har de två mycket viktiga effekter. Nationella prov ger en utvärdering av kunskapsresultaten, vilket i kombination med stora satsningar kommer att leda till att elever faktiskt får det stöd de behöver. Vi har därför återinfört speciallärarutbildningen, genomfört en stor satsning på lärarfortbildning och inrättat en läsa-räkna-skriva-garanti i lågstadiet. Skriftliga omdömen ger föräldrarna den information om sina barn som de självklart ska ha rätt till. Ohlsson anser tydligen att ”varenda enskild elevs kunskapsutveckling ska systematiskt följas upp och utvärderas i varje termin redan från årskurs ett” – varför är ni då så rädda för betyg?

För visst hade en överenskommelse över blockgränsen för skolpolitiken varit att föredra, vilket vi också försökte med. Dialogen slutade dock med socialdemokraterna vägrade att ge tydlig information till föräldrar kring deras barns skolgång. Så länge socialdemokraterna och dess stödpartier inte tar avstånd från flumskolan skulle en överenskommelse innebära en skolpolitik som var densamma som den som har skapat dagens problem. Vi fick svenska folkets mandat för att genomföra de nödvändiga förändringarna inom skolväsendet. Folkpartiet och alliansen satsar nu långsiktigt för att vi åter ska bli bäst i världen på utbildning.

Christer Winbäck (fp)
Riksdagsledamot för Skaraborg