Gå direkt till Nyheten (Debatt:
Vakanserna i vården ger stora problem)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 02 December 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt:
Vakanserna i vården ger stora problem

Publicerad Monday, 08 September 2008, 10:57 av Redaktionen

Moderata oppositionsrådet i regionen, Gunilla Levén, oroas över personalpolitiken i Västra Götalandsregionen och skriver i en debattartikel oma svåra konsekvenser av vakanserna.

Omedelbara steg krävs för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen

Sjukvården är nog det som vi alla förknippar starkast med välfärd. De stordåd som varje dag utförs inom sjukvården har vi att tacka en kunnig och engagerad personal för.

Kunniga, engagerade och nöjda medarbetare har en ovärderlig betydelse, inte bara för tillgängligheten inom sjukvården, utan för hela vårdens kvalitet. Därför är det mycket oroande att se hur sjukvården i Västra Götalandsregionen konstant verkar lida av personalbrist med många vakanser och längre vårdköer till följd.

Rekryteringsproblemen och det faktum att Västra Götalandsregionen misslyckas med att fylla de vakanser som finns runtom i regionen, på vårdcentraler och sjukhus, får inte bara stora konsekvenser med undanträngningseffekter, orimlig arbetsbelastning för den befintliga personalen som tvingas täcka upp för vakanserna och skenande kostnader för hyr- och stafettläkare. De stora förlorarna är patienterna när tillgängligheten minskar, vårdköerna ökar och läkarkontinuiteten brister. Hur regionen klarar att lösa personalfrågorna har som vi moderater ser det därmed en avgörande betydelse för hela sjukvården, både kortsiktigt och långsiktigt, nu och i framtiden.

För att klara den långsiktiga kompetensförsörjningen inom sjukvården räcker det inte, att som den sittande (s)-majoriteten prata om kartläggningar, undersökningar och uppföljningar. Det måste till konkreta och omedelbara åtgärder för en god personalpolitik, en god arbetsmiljö och ett kvalificerat ledarskap som erbjuder personalen större utvecklingsmöjligheter, inflytande och delaktighet. Det måste också till en långsiktig och samordnad strategi för hela kompetensförsörjningen inom Västra Götalandsregionen.

Bristen på mångfald och valfrihet för personalen gör att det är mindre attraktivt att arbeta inom den i dag alltför centralstyrda offentliga sjukvården och idag ligger medellönen för läkare i Västra Götalandsregionen lägst i Sverige.

Istället för trygghet, arbetsro och kvalificerat ledarskap har sjukvårdspersonalen i Västra Götalandsregionen alltför länge fått smaka på en besk medicin bestående av omflyttningar, sammanslagningar och ständig turbulens.

Det krävs fler AT- och ST-läkarblock. Vi har från moderat håll föreslagit att läkarnas ST-system där man erhåller lön under utbildningen borde stå modell också för sjuksköterskornas specialistutbildning.

Våra anställda är vår viktigaste resurs och förtjänar att också bli behandlade som det. För att på ett bra sätt klara sjukvården både nu och i framtiden måste personalfrågorna få större dignitet. Det är nödvändigt att vi från politiskt håll ställer oss frågan hur vi skall trygga personalförsörjningen både idag och i framtiden och presentera konkreta åtgärder för att göra det mer attraktivt att arbeta inom sjukvården, nu. 

Gunilla Levén (m)
Oppositionsråd i Västra Götalandsregionen
Ledamot i personalutskottet