Gå direkt till Nyheten (Debatt: Nu blir det billigare att anställa!)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 17 juni 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Nu blir det billigare att anställa!

Publicerad Tuesday, 09 September 2008, 09:12 av Redaktionen

– Det blir billigare att anställa, vi håller löftet att minska regelverken, skriver Christer Winbäck, liberal riksdagsledamot för Skaraborg i en debattartikel.

Budgeten ett lyft för länets företag

Steg för steg förbättras villkoren för Sveriges alla företagare. Det blir billigare att anställa arbetskraft. Företagsskatterna blir konkurrenskraftiga. Fler får chansen att driva företag i sjukvården och omvårdnadssektorerna. Vi gör det enklare och mindre byråkratiskt att driva företag.

Alliansregeringens budgetförslag innebär att det nu satsas 16 miljarder kronor på företagande, regelförenklingar och konkurrens. Inför valet lovade alliansen att sänka arbetsgivaravgifterna. De sänks nu med en procentenhet. Särskilt stor blir sänkningen för anställda ungdomar upp till 25 år.

Inför valet lovade alliansen att stärka företagens konkurrenskraft. Nu sänks bolagsskatten från 28 procent till 26,3 procent.

Vi lovade att minska regelbördan för företagare. Nu genomförs ett antal förenklingar för företagarna. Vi reformerar 3:12 reglerna så att fler företagare kan ta ut en rimlig lön för sitt hårda slit.

Vi lovade att bryta upp de offentliga monopolen. Nu öppnar vi för mångfald, konkurrens och valfrihet i den offentliga sektorn.

Tack vare alliansen förbättras nu villkoren för företag i Skaraborg. Goda villkor för näringslivet tryggar jobben och utvecklar välfärden.

Christer Winbäck (fp)
Riksdagsledamot för Skaraborg