Gå direkt till Nyheten (Debatt: Upp till kamp för Skaraborgs kulturarv!)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 17 juni 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Upp till kamp för Skaraborgs kulturarv!

Publicerad Wednesday, 10 September 2008, 13:09 av Redaktionen

– Det pågår en gigantisk centraliseringsvåg inom Västra Götalandsregionen, där det ena efter det andra flyttas från de mindre orterna. Speciellt märks detta i Skaraborg, skriver sjukvårdspartiets Billy Bertilsson i en debattartikel som tar upp den skaraborgska kulturen som han anser missgynnad.

Upp till kamp för Skaraborgs kulturarv!

Inom Västra Götalandregionen pågår just nu en gigantisk centraliseringsvåg, där den ena efter den andra verksamheten flyttas från de mindre orterna till i första hand Göteborg. Speciellt kännbart är detta för oss här i Skaraborg, där bland annat våra sjukhus avlövas undan för undan. Vad får vi skaraborgare då istället? Tyvärr inte så mycket.

I höstas försökte Sjukvårdspartiet få en ny verksamhet förlagd till Mariestads sjukhus. Det gällde Västra Götalandsregionens nya centrum för kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. I Skaraborg finns sedan lång tid tillbaka en väl upparbetad kompetens och kunskap inom detta område. Ändå valde den politiska majoriteten att placera kompetenscentrat i Göteborg. Argumentet var att det finns bättre kommunikationer dit än till Mariestad! Ett häpnadsväckande argument, som dessutom riskerar att skapa en ond cirkel. Hamnar allt fler verksamheter i Göteborg kommer kommunikationerna dit också att prioriteras – på andra orters bekostnad.

Nu har ”turen” kommit även till den skaraborgska kulturen, där ett nytt program nyligen klubbats igenom av styrelsen för Västarvet. Sjukvårdspartiet var det enda regionala partiet som röstade emot förändringarna. Att vårt förslag röstades ned av folkpartiet och centern är speciellt anmärkningsvärt. Orsaken till vårt ställningstagand är flera. Vi ser nämligen ser stora risker med den föreslagna organisationen – där de fyra verksamhetscheferna från Göteborg – i fortsättningen helt självsvåldligt kan bestämma vilka utställningar och verksamhet vi ska ha exempelvis på Västergötlands museum Skara. Sjukvårdspartiet vill istället att museerna i Västra Götaland skall vara lokalt förankrade och ha ett eget inflytande över såväl samlingar som utställningar. I annat fall är risken uppenbar att den lokala variationen helt kommer att utplånas.

Politiska företrädare skall representera och försvara folkviljan i vårt samhälle. I de fall där företrädarna inte följer folkviljan måste vi skaraborgare säga ifrån och protestera. Nu är det dags för våra politiska företrädare att börja arbeta för en framtid även för de mindre orterna i Västra Götaland – inte minst för oss här i Skaraborg. Ett steg i detta arbete är att bevara inflytandet över Västergötlands museum i Skara!

Billy Bertilsson
Sjukvårdspartiet
Ledamot i Västarvets styrelse

1 Kommentar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Agne Gustafsson
Gäst
Agne Gustafsson
11 September, 2008 09:50

Ingen kan ha mer fel än Billy. Kulturlivet i Skaraborg har haft synnerligen stor nytta och glädje av att tillhöra V:a Götalands-regionen. Att kulturarvet (muséet i Skara) inte klarat att definera sin roll i regionen, måste lastas dess styrels och en tyvärr alltför mossig “ägarstruktur”.