Gå direkt till Nyheten (Läkarna trivs bättre på sjukhusen i Skaraborg)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 20 juli 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Läkarna trivs bättre på sjukhusen i Skaraborg

Publicerad Tuesday, 16 September 2008, 08:54 av Redaktionen

På Skaraborgs sjukhus trivs AT-läkarna allt bättre. På bara två år, har betyget på läkarnas allmäntjänstgöring på sjukhusen i Lidköping och Kärnsjukhuset i Skövde, klättrat med 59 respektive 42 steg på AT-läkarnas rankinglista.

Varje år rankas Sveriges AT-orter av Sveriges Yngre Läkares Förening, SYLF. Placeringarna på listan är resultatet av enkätsvar från läkare som gör eller precis har avslutat sin allmäntjänstgöring. Bland 62 sjukhus placerar sig Kärnsjukhuset på 12:e plats och Sjukhuset i Lidköping på plats nummer 7. I båda placeringarna är även psykiatrin i Falköping inräknad.

-Resultatet är naturligtvis mycket glädjande, säger Conny Andersson, sjukhuschef på Lidköpings sjukhus. Det visar att vårt konsekventa arbete med utbildningskvalitet, handledning och kollegialt stöd på SkaS har givit utdelning.

I nära samarbete med primärvården i Skaraborg, arbetar SkaS kontinuerligt med att utveckla utbildningen och tjänstgöringen för AT-läkarna.

– Sedan förra AT-rankingen har vi haft en SPUR-inspektion med ett mycket gott resultat, berättar områdeschef och ansvarig för AT-verksamheten, Sonja Kvint. Inspektionen bedömer utbildningen efter träffar med såväl AT-läkare som studierektorer och handledare för att få en totalbild. Vi har också tillsatt ett utvecklingsråd där AT-läkarna själva kan tycka till om utbildningen och vara med och utveckla den.

Nu arbetar SkaS vidare med att ta fram en webbaserad enkät riktad mot AT-läkarna för att ytterligare fånga in sypunkter och följa upp utbildningskvaliteten.

-Det är roligt att se att vi hela tiden lyckas förbättra arbetsvillkoren och miljön för våra AT-läkare, sammanfattar sjukhusdirektör Birgitta Molin Mellander, men nu ska vi inte slå oss till ro, utan fortsätta arbeta intensivt för att hålla en hög kvalitet för den viktiga grupp som AT-läkarna är för oss.