Gå direkt till Nyheten (Tendens: Sjunkande priser på villor)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 18 juni 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Tendens: Sjunkande priser på villor

Publicerad Tuesday, 16 September 2008, 10:44 av Redaktionen

Tendensen på villor i västra Skaraborg är avvikande från landet i helhet. Här har priserna gått ned under sommaren och är nu lägre än de var i juni. Sett över ett år har dock priserna stigit – men det beror på tidigare kraftiga prisökningar. Bostadsrätter i Lidköping har dock stigit något i pris.

Statistiken är inte lätt att tolka. Lidköpingsnytt har studerat medelpriserna kommunvis för de gångna tre månaderna, och jämfört med priset för de senaste tolv månaderna. Därigenom kan en tendens utläsas.

Lidköping:

De senaste tre månaderna har 47 bostadsrätter bytt ägare till ett snittpris på 4.139 kronor per kvadratmeter. Det är mer än tolvmånaderspriset som var 4.115 kronor. Fastighetsmäklarna noterar att priserna på ett år gått upp cirka 15 procent, men det finns ingen bestämd siffra över förändringen de senaste månaderna.

Villapriserna i Lidköping har gått ned 2 procent de senaste tre månaderna. Medelpriset har varit 1,451 miljoner kronor. Per kvadratmeter har priset varit 12.181 kronor per kvadratmeter i snitt. De senaste tolv månadernas medelpris har varit 1, 578 miljoner kronor. Medelpriserna är dock beroende av hur olika affärer värderas. En annan jämförelse är att genomsnittspriserna de senaste tre månaderna var fastighetsvärdet multiplicerat med 1,88. Motsvarande siffra för de senaste tolv månaderna är 2,0.

Götene:

Här är statistiken mera knapp. Det är för få affärer som skett för att ett riktigt statistiskt underlag skall kunna visas. Tre bostadsrätter har sålts för i genomsnitt 1,810 kronor per kvadratmeter vilket är en avsevärd förbättring jämfört med priserna de senaste tolv månaderna.

Villapriserna betalades i snitt med 781.000 kronor vilket är något mindre än 12-månadersstatistikens 799.000 kronor. Tendensen är alltså nedåtgående. Kvadratmeterpriset på villor i Götene var de senaste tre månaderna i snitt 7.686 kronor.

Skara:

Här har endast sju bostadsrätter bytt ägare de senaste tre månaderna. Det är för litet urval för att dra slutsatser om priserna. I snitt betalades 2.268 kronor per kvadratmeter.

50 villor har bytt ägare i Skara under de senaste tre månaderna. Kvadratmeterpriset har i snitt varit 9.443 kronor. Genomsnittspriset på 1,226 miljoner kronor är något högre än tolvmånaders priset. Emellertid tycks större villor ha sålts tidigare. I snitt har dubbla taxeringsvärdet betalats i Skara den senaste tiden, medan det över tolv månader betalats mer – 2,16.

Vara:

Här finns ingen statistik för borätter alls. 48 villor har bytt ägare till ett genomsnittspris av 5.892 kronor per kvadratmeter – det är lite över dubbla fastighetsvärdena.

Grästorp

Nio villor har bytt ägare på tre månader. Genomsnittspriset per kvadratmeter var 6.121 kronor och priserna bedöms ha sjunkit med 3 procent.

Underlaget för artikeln kommer från Mäklarsamfundets statistik och Värderingsdata.

Enligt Statistiska Centralbyrån fortsätter priserna på villor i hela landet att öka – sett över tolvmånadersperioden. Bostadsrätter sjunker dock i pris.