Gå direkt till Nyheten (Sjuka regionanställda får snabb kontakt med sköterska)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 29 November 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Sjuka regionanställda får snabb kontakt med sköterska

Publicerad Wednesday, 17 September 2008, 16:15 av Redaktionen

När anställda vid Västra Götalandsregionen sjukskriver sig skall snabbt en sköterska ringa tillbaka och ge råd. Bakgrunden är att kostnaderna för sjukskrivning är stora och det är viktigt att snabbt försöka förhindra långvariga sjukskrivningar – av humanitära såväl som ekonomiska skäl och för att den anställde behövs på jobbet.

Med en ny modell för att sjukanmäla sig och ett nytt system för att sköta pågående sjukskrivningar och rehabilitering ska hanteringen effektiviseras och sjukfrånvaron minska i Västra Götalandsregionen. Det beslutade personalutskottet vid dagens sammanträde.
 
Hög och långvarig sjukfrånvaro för med sig stora kostnader, påverkar effektiviteten, arbetsmiljön och de enskilda medarbetarna. Därför ska Västra Götalandsregionens företagshälsovård Hälsan & Arbetslivet genomföra ett pilotprojekt tillsammans med en extern leverantör. Projektet innebär att man skapar en effektivare organisation som kan hantera och minska den totala sjukfrånvaron.

– Modellen bygger på att den anställde sjukanmäler sig när som helt på dygnet via telefon. Ett datasystem skickar informationen vidare till såväl chef som företagshälsovård. Samma dag ringer en sköterska upp och ger råd och anvisar läkarkontakt om så behövs, säger Karin Engdahl, ordförande i personalutskottet, i en kommentar till beslutet.
Den nya organisationen för rehabilitering ger en tydlig och konkret bild av lämplig rehabiliteringsprocess där insatser kan sättas in i tid.

Projektet pågår under hela 2009 och startar på Tvätteriet i Alingsås. Där ska modellen prövas och finslipas innan den införs på hela Regionservice och NU-sjukvården. Den totala kostnaden för projektledning, personal, utbildning och system är 25 miljoner kronor.

Projektet bygger på en studie som Falck Aktiv Arbetsmedicin (FAM) genomförde under 2008. Västra Götalandsregionens sjukfrånvaro och hanteringen av sjukfrånvaron på NU-sjukvården och Regionservice granskades. Enligt studien finns en besparingspotential på 70 miljoner kronor. Om utvärderingen visar goda resultat kan modellen komma att användas i hela organisationen.

Personalutskottet ställer sig bakom genomförandet av pilotprojektet och föreslår att regionstyrelsen beslutar att genomföra projektet.