Gå direkt till Nyheten (Debatt: Kapitalförvaltningen i Lidköpings kommun)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 18 juni 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Kapitalförvaltningen i Lidköpings kommun

Publicerad Friday, 26 September 2008, 13:49 av Redaktionen

Kommunledningens ekonomer redovisar i detalj utvecklingen och placeringen av kommunens kapital i en artikel.

Kapitalförvaltningen i Lidköpings kommun

Det är nu stor turbulens i finansvärden med kraftiga värdeminskningar för aktier och aktiefonder. Tyvärr så gäller nedgången även för Lidköpings kommuns placeringar som under året t o m aug minskat med ca 130 miljoner kronor. En del har ställt frågor om kommunens placeringar och därför har kommunledningskontoret sammanställt lite information och kapitalet och dess utveckling.

Bakgrund
Det kapital som kommunen ursprungligen överfört till förvaltning 1998-2000 uppgår till 1.402 miljoner kronor. Efter en genomgång och förändring av kommunens policy placerades (år 2006) 1.600 miljoner kronori aktier och räntefonder. För den som vill så finns kommunens placeringspolicy att läsa på kommunens hemsida.

Placeringspolicyn anger bl. a att i normalläget skall aktiedelen vara 60 % och räntedelen 40 %. Hälften av aktieplaceringarna skall vara i svenska aktier och hälften i utländska.  Förvaltningen skall ske som s.k. specialistuppdrag, vilket innebär att ingen skall förvalta en kombinerad ränte- och aktieportfölj. Dessutom finns beslut om etiska regler.

Utöver den policy som beslutats av kommunfullmäktige finns det tillämpningsföreskrifter som fastställts av kommunstyrelsen. I dessa anges att förvaltningen i normalfallet skall ske genom värdepappersfonder och att hälften av aktieplaceringarna skall ske i fonder med aktiv förvaltning och hälften i fonder med passiv förvaltning (indexförvaltning). Kommunstyrelsens arbetsutskott skall besluta om de konkreta placeringarna.

Efter beslut av arbetsutskottet placerades 1.600 miljoner kronor i följande fonder under 2006:
– Ränteplaceringar med 640 miljoner kronor (40 % av kapitalet) i Nordea Realräntefond och i Nordea Obligationsfond.
– Aktieplaceringar med 960 miljoner kronor (60 % av kapitalet) i Handelsbanken Sverige Index Etisk (indexfond), i State Street SRI Wold Index (indexfond) och i NaviGatefonder hos Danske fonder (Fond-i-fond).

Uttag
Under 2002 – 2006 tog kommunen ut sammanlagt 424 miljoner kronor. Därefter har det från nuvarande fondplaceringar skett uttag med 154 miljoner kronor.

Resultat
För nuvarande placeringar (ursp 1.600 miljoner kronor) ökade värdet 2006 med ca 143 miljoner kronor till 1.743 miljoner kronor. För 2007 var ökningen 32 miljoner kronor och efter uttag med 150 miljoner kronor var saldot vid slutet av december 1.625 miljoner kronor.

För 2008 hade värdet fram t o m augusti minskat med 130 miljoner kronor, vilket motsvarar en nedgång på 8,1 % under året i genomsnitt. Därefter har värdet i samband med den finansiella oron minskat ytterligare. Beloppet varierar beroende på dagskurserna men uppgår i dagsläget till några 10-tal miljoner kronor.

Eftersom värdet minskat och vid slutet av augusti var lägre än det bokförda anskaffningsvärdet måste kommunen bokföra minskningen som en finansiell kostnad i kommande bokslut. Den sista augusti motsvarade detta belopp 58 miljoner kronor.

I budgeten för 2008 ingår i beräkningarna en finansiell intäkt på 73 miljoner kronor men i delårsprognosen för januari-augusti redovisas en helårsprognos på minus cirka  23 miljoner kronor. Enligt prognosen således ett underskott med 96 miljoner kronor.

Hittills under året (t o m aug) har den totala avkastningen motsvarat index. Sedan förvaltningens start har den totala avkastningen överträffat index med 0,1 procentenheter per år.

I pressen har det framkommit att några kommuner har gjort stora förluster i den amerikanska banken Lehman Brothers. Lidköpings kommun har inga sådana direkta placeringar eller exponeringar. Däremot har en våra fonder (State Street SRI World Index) en sådan exponering av mindre omfattning motsvarande 0,06 % av sitt kapital. För Lidköpings kommun motsvarar detta en summa på 129.000 kronor.

Kommunledningskontoret
Anna Cederqvist och Martin Isén

4 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
I won't pay
Gäst
I won't pay
26 September, 2008 02:16

Bra redovisat. Ett plus på 0,1 % över index sedan start, kan vara en indikation på att kommunens ekonomi kort- och långsiktigt skulle må bra av ett politiskt beslut om mindre riskfyllda placeringar. Att göra halt ett år och därefter räkna med enbart realiserad avkastning i budget skulle ge arbetsro.

Karin Andersson
Gäst
Karin Andersson
26 September, 2008 07:03

Vad skönt med en riktig redovisning, tack.

Nisse Hult
Gäst
Nisse Hult
27 September, 2008 05:39

Perfekt redovisat. Får bara rätt personer komma till tals så blir det begripligt. Detta till skillnad mot Hedvalls svammel.

kjell hedvall
Gäst
kjell hedvall
28 September, 2008 01:55

ler..tack,,,,,