Gå direkt till Nyheten (Debatt: Skaraborgarna är inte så lättlurade!)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 07 December 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Skaraborgarna är inte så lättlurade!

Publicerad Saturday, 27 September 2008, 08:00 av Redaktionen

Billy Bertilsson i sjukvårdspartiet fortsätter här debatten om vem som ska bestämma över museerna i Skaraborg.

Skaraborgarna är inte så lättlurade, Lars Nordström!

I stort uppslagna debattartiklar  går nu regionrådet, Lars Nordström (fp) tillsammans med ordföranden i Västarvets styrelse, partibrodern Perallan Orrbeck. ut i media med rubriken ”Stärk och utveckla museet i Skara”. Enligt de båda folkpartisterna stärker man  museet i Skara bäst genom det förslag som föreligger och som konkret innebär att fyra verksamhetschefer från Göteborg i fortsättningen helt självsvåldligt kan bestämma vilka utställningar och verksamhet vi ska ha exempelvis på Västergötlands museum Skara.

I artikeln drar sig nämnda debattörer inte heller för att komma med hot. Man säger att om inte förslaget vinner laga kraft ”så kommer Västarvet att utgöras av de enheter som önskar samverka och regionen satsar sina resurser på dem”. Med andra ord: Vill vi inte styras från Göteborg så bryr sig regionen inte heller om oss här i Skaraborg. Vilken hänsyn man i framtiden kommer att ta till det skaraborgska kulturarvet deklareras också klart och tydligt i artikeln  – där man uttryckligen slår fast ”att Skaraborg inte längre finns!” Vem kan lita på herrar Nordström och Orrbeck efter ett sådant uttalande!

Avtalet skall – enligt bl.a. juristen från Västergötlands fornminnesförening och Skara kommun – skall tecknas mellan museistyrelserna och regionen. Att de båda folkpartisterna nu uppmanar Västarvets ledamöter att kringgå stiftelselagarna är ingenting annat än att uppmana till rent lagbrott. Man får onekligen en ryggilning när man så här påtagligt påminns om hur östblockets diktaturherrar tidigare agerat.

Gällande Bohusläns museum, som också ingår i Västarvet, röstade sex av nio stiftelseledamöter mot avtalsförslaget. Nordströms skrämmande kommentar (NLT 24.9): ”Jag kan inte överblicka om det beror på att de inte varit tillräckligt insatta…” Har man några andra idéer än att centralisera regionens kulturverksamhet till Nordströms hemstad Göteborg har man alltså inte förstått! Lika skrämmande var det att läsa Orrbecks reaktion i samma tidning gällande omröstningen i Bohuslän, där han hävdar att beslutet ”i sak inte betyder någonting”. Har dessa båda folkpartister verkligen mandat att gå ut med sådana uttalanden?  Kan verkligen regionens övriga majoritet, socialdemokrater och centerpartister, stå bakom detta utarmningsförsök på den skaraborgska kulturen?

Sjukvårdspartiet anser att regionen nu måste tänka om och även i fortsättningen låta  museerna i Västra Götaland ha sin egna chef och vara lokalt förankrade – vilket innebär att det egna inflytandet över såväl samlingar som utställningar bibehålls. I annat fall är risken uppenbar att den lokala variationen helt kommer att utplånas. I alla händelser kommer vår kamp för Skaraborgs kulturarv att fortsätta med oförminskad kraft!

Billy Bertilsson
Sjukvårdspartiet
Ledamot i Västarvet

P.S. Västarvet tog den 26.9 den nya centraliseringsplanen. Sjukvårdspartiet var det enda politiska parti som yrkade avslag.

1 Kommentar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Agne Gustafsson
Gäst
Agne Gustafsson
27 September, 2008 01:56

Föreslår att Lidköpings politiker söker närmare samverkan med regionen kring Vänermuséet och dess status. Inte minst mot bakgrund av att Lidköping genom åren visat sig beredda att anslå betydligt mer per år att utveckla kulturarvet än vad Skara kunnat göra till “sitt” muséum,