Gå direkt till Nyheten (Debatt: Märkliga prioriteringar i regionpolitiken)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 17 juni 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Märkliga prioriteringar i regionpolitiken

Publicerad Monday, 29 September 2008, 13:15 av Redaktionen

– Varför tog inte majoriteten i regionen ställning till förslaget om vidareutbildning av sköterskorna, frågar sjukvårdspartiet i en debattartikel som samtidigt konstaterar att tre dagar efter avslaget höjdes politikerlönerna,

Märkliga prioriteringar i regionpolitiken

När Regionfullmäktige förra veckan diskuterade frågan om förbättrade möjligheter för sjuksköterskor att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor valde den politiska majoriteten (s, c och fp) att lite luddigt besvara motionen istället för att ta ett tydligt ställningstagande. Sjukvårdspartiet reagerade starkt på denna luddighet. Sjukvården kommer i framtiden behöva fler specialutbildade sjuksköterskor – därför är det ytterst angeläget att se över till exempel villkoren för lön under utbildning för sjuksköterskor som väljer att vidareutbilda sig. Detta verkade dessvärre inte vara någon viktig fråga för den styrande majoriteten.

Tre dagar efter Regionfullmäktige, den 12 september, föreslog samma politiska majoritet, inklusive moderaterna, att arvodena för politikerna i regionen ska höjas med 6.000 kronor. Efter höjningen kommer regionråden att tjäna cirka 55.000 kronor i månaden. Det tydligen betydligt enklare att ta ett tydligt beslut om höjda arvoden än om kvalitetsförbättringar i sjukvårde.

Sjukvårdspartiet yrkade avslag till arvodeshöjningen av flera olika skäl. För det första anser Sjukvårdspartiet att arvodena redan idag är tillräckligt höga. För det andra görs dessutom en årlig uppräkning av alla politikerarvoden, som mer än väl följer löneutvecklingen för andra grupper i samhället. För det tredje ska så mycket som möjligt av våra gemensamma skattemedel gå till förbättrad hälso- och sjukvård – att höja de redan höga politikerarvodena förbättrar knappast sjukvården nämnvärt. Dessutom skadas självklart förtroendet för politiken, och därmed också förtroendet för demokratin, av beslut som människor inte har någon som helst förståelse för. 

Sammantaget anser Sjukvårdspartiet att medborgarna får en mycket märklig bild av politiken och politiska beslut, utifrån de två ärenden som redogörs för ovan. Vilka prioriteringar gör egentligen regionpolitikerna? Handlar det om att skapa bästa möjliga villkor för den framtida vården – eller finns det andra intressen som är avgörande? skadas förtroendet för politiken och därmed också förtroendet för demokratin. 

Sjukvårdspartiet räknar med att det förslag som majoriteten tog i arvodesberedningen häromdagen inte vinner gehör i vare sig i Regionstyrelsen eller i Regionfullmäktige. För inte kan väl en majoritet i Regionfullmäktige tro att ett beslut om höjda politikerarvoden kan bidra till ett återupprättat förtroende för politiker, politiken i stort och för det demokratiska systemet?

Stig Lagergren
Partisekreterare för Sjukvårdspartiet