Gå direkt till Nyheten (Nu finns pensionärerna i Wennerbergsgården)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 18 juni 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Nu finns pensionärerna i Wennerbergsgården

Publicerad Saturday, 04 October 2008, 15:19 av Redaktionen

– Äntligen, det är väl det sammanfattande ordet över lördagens festligheter när pensionärerna i SPF i Lidköping tog nya lokaler i bruk. I ett par år har de strävat efter att få komma in i Wennerbergsgården. Och på lördagen skedde det. Men lite smolk var det i bägaren – för ett mycket gammalt och stort träd fick fällas på fredagen.

– Vi har bottenvåningen och det passar oss utmärkt, säger Karl Erik Olsson i SPF.

– Vad det blir på övervåningen vet jag inte riktigt, men det är bra att inte fasaderna på det här huset ändras.

I flera år har SPF på olika sätt försökt finna lösningar på hur wennerbergsgården skulle kunna bli ett pensionärernas hus i Lidköping. Nu är man alltså framme – även om faktiskt inte värmen kopplats in ännu…

Det är ett särskilt bolag som köpt loss Wennerbergsgården med en bit av den gamla trädgården från Dina Försäkringar. SPF hyr av det nya bolaget. Alldeles i den nya gränsen mellan Dina Försäkringars mark och Wennerbergsgårdens mark fanns fram till fredagen ett mycket stort och vackert – och friskt – träd.

– Men det skadades så mycket av arbeten på grannfastigheten att vi tvingades acceptera att det fälldes av säkerhetsskäl. Vi hade stadsträdgårdsmästaren Gösta Nilsson här – och han bestämde resolut att trädet måste fällas innan det faller av sig själv.

Det som sker på grannfastigheten är att Dina Försäkringar bygger en ny infart och en ny parkeringsplats och att schaktningsarbeten skett för detta. På den tomten planerar försäkringsbolaget på sikt även att bygga bostäder.

Men även i Wennerbergsgårdens trädgård har det blivit stora ändringar, och flera träd har tagits ned – men på ett planerat sätt.