Gå direkt till Nyheten (Ännu har inte ett ersättningsträd planterats…
Ingen vet hur skogen ska ersättas)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 07 December 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Ännu har inte ett ersättningsträd planterats…
Ingen vet hur skogen ska ersättas

Publicerad Wednesday, 08 October 2008, 14:04 av Björn Smitterberg

Två gånger har Lidköpings kommunfullmäktige beslutat att träd som fälls, skogs som bryts upp för andra ändamål, skall ersättas. Lidköpings skogsbestånd skall vara intakt. Men trots att långt över 100 hektar fällts de senaste åren har inte ett enda träd nyplanterats, inte en kvadratmeter skog köpts in som ersättning.
Samhällsbyggnadsnämndens presidium lovade i julas att ett förslag skulle komma under våren. I juni sa Jonas Sundström, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, att ett förslag skulle komma under hösten.
I själva verket har ingenting hänt. Rickard Sånnek vid förvaltningen Samhällsbyggnad har uppdraget att lista ut hur man ska ta sig ur knipan med kommunfullmäktiges krav. Men han har inga förslag.

– Vi kommer att diskutera det här med politikerna i kommunledningen nästa vecka, vi behöver vägledning för här finns flera olika inriktningsbeslut och policys att ta hänsyn till, säger Rickard Sånnek som bekräftar att något planeringsarbete inte satts igång mer än att man försökt samordna olika viljor.

När det gäller det kommunala naturreservat som skall bildas av Östra Sannorna finns pengar med i budgeten för att ersättningsplantera de träd som fälls för att skapa siktgator.