Gå direkt till Nyheten (Satsning på VA och elnät för 267 miljoner)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 17 juni 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Satsning på VA och elnät för 267 miljoner

Publicerad Wednesday, 08 October 2008, 17:45 av Björn Smitterberg

Teknisk Servicenämnd har upprättat en ekonomisk plan för de kommande fyra åren som kräver 267 miljoner kronor för att genomföras. Nästan skall betalas genom avgifter – men en hel del måste antagligen gå via skattemedel. I summan ingår cirka 25 miljoner kronor för att bygga in reningsverket.

Men framför allt innehåller budgeten satsningar på elnätet, för att klara vindkraften och för att bygga nytt ledningsnät, dessutom vill politikerna fortsätta att ersätta ledningar med nedgrävd kabel på ställen där stormar brukar ställa till med avbrott.

133,5 miljoner kronor hamnar på elnätet. Vindkraften är inte gratis för kommunen som måste se till att det finns ett nät som kan klara de påfrestningar som vindkraften för med sig – mycket el ibland, lite ibland och däremellan ingen alls.

7 miljoner kronor satsas per år på att säkra leveranserna mot stormar. Mycket pengar går åt till att dra elnät till nya bostadsområden.

På tur står snart en förstärkning av elnätet i centrala Lidköping. Det gamla elnätet är från 1963 och marginalerna blir allt mindre.

Knappt 25 miljoner kronor satsas under de fyra åren på utbyggnad av bredband i fiberkabel.

Investeringar i den här formen sker med kommunens pengar. Teknisk Service lånar pengar av kommunens ekonomiska enhet. Teknisk service betalar sedan av och betalar ränta – det sker med de avgifter som tas ut av alla anslutna till elnätet respektive VA-nätet.