Gå direkt till Nyheten (Klart för nybygge i Resville – Läs om alla bygglov)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 20 juli 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Klart för nybygge i Resville – Läs om alla bygglov

Publicerad Thursday, 09 October 2008, 11:59 av Björn Smitterberg

Miljö- och byggnämnden i Lidköpings kommun har givit bygglov för ett garage och förråd vid Resville, i känslig miljö. Det är Björn Jonsson som fått de tillstånd som krävs för att bygga cirka 85 kvadratmeter, samtidigt som ett äldre garage rivs. Den nya byggnaden kommer att ligga nära Flian och får tak och fasad för att passa in i den kulturhistoriskt viktiga miljön.
Det finns många formaliteter att ta hänsyn till när ett litet hus ska byggas. En tomt är privat mark, och tomtmark måste ha en klar gräns.

Nu är det så här att Lidköpings Båtsällskap vill bygga en ny stuga för sina nattvakter vid hamnen på Djurgårdsudde. Det är i och för sig inga problem, men här dök plötsligt det här med tomtgränsen upp. För normalt går ju tomtgränserna några meter från en byggnad.

I det här fallet skulle tomtgränsen kring vaktstugan medföra att den som ville besöka den offentliga toaletten tvingades gå över tomtmark (endast synlig på kartan).

– Vi löste problemet – vi bestämde att tomtmarken endast omfattar just precis den mark som vaktstugan står på, säger Poul Rask, socialdemokrat och ordförande i nämnden, som berättar om ärendet just för att visa hur detaljer kan krångla till ett bygglov.

Genom delegationsbeslut har följande bygglov givits i augusti, och redovisas nu efter nämndens möte (reparationer och mindre förändringar har uteslutits:

Lantrmännen Reppe Ab får bygga ny fermentor- och sekundärsprittank, samt flytta en annan tank på sitt område vid Jungmansgatan.

Johan Ulinder får bygga nytt fritidshus vid Kållandsö Berga

Svenska Statoil får riva bensinstation på Östbygatan.

Lidköpings kommun får bygga hiss och handikapptoalett på Råda skola.

Västfastigheter får bygga ny entré till Sjukhuset i Lidköping

Eurofins Environment Sweden AB får sätta upp tillfälliga kontorsmoduler på Sjöhagsgatan.

Lidköpings kommun får riva brandskadad barack på Tornväktargatan.