Gå direkt till Nyheten (Försvarsmaktens helikopterresurser ska utredas)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 29 November 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Försvarsmaktens helikopterresurser ska utredas

Publicerad Friday, 10 October 2008, 10:34 av Redaktionen

Regeringen har beslutat om direktiv för en utredning om hur förmågan att understödja Försvarsmaktens insatsförband med helikoptrar ska bibehållas respektive förbättras. Försvarets helikopterverksamhet har i dag Såtenäs som ett nav.

– Att säkerställa en hög helikopterförmåga är viktigt både för Sveriges eget insatsförsvar och för insatser internationellt. Att utreda säkerhetsaspekterna är i det sammanhanget väsentligt. Ett stort antal olyckor har inträffat de senaste åren. En annan viktig del att komma tillrätta med är de negativa effekterna av de många förseningar av leveranser av nya helikoptrar som förevarit de senaste åren, säger försvarsminister Sten Tolgfors.

Utredaren ska se över hur förmågan att understödja Försvarsmaktens insatsförband med helikoptrar ska bibehållas respektive förbättras, samt vilka krav det ställer på dimensionering och organisation av helikopterförbanden. Utredaren ska analysera vilka av Försvarsmaktens operativa helikoptersystem som kan och vid behov bör vidmakthållas. Utredaren ska utvärdera erfarenheterna av genomförda upphandlingar av helikoptersystem samt analysera flygsäkerhetsrelaterade frågor och föreslå förbättringsåtgärder.

En delrapport ska redovisa frågorna om helikopter 4-systemet senast den 31 december i år och slutrapporten senast den 1 december 2009.

Utredare utses vid senare tillfälle.