Gå direkt till Nyheten (Arns Rike lockar turisterna)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 17 juni 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Arns Rike lockar turisterna

Publicerad Saturday, 18 October 2008, 09:10 av Redaktionen

I en ny statistik som presenterades på fredagen kan konstateras att besöksnäringarna med koppling till Arn pekar uppåt.

Här är pressmeddelandet från Anja Praesto i Skara som samordnar Arn-insatser.

– – – –

Nu har vi samlat in besöksstatistik från besöksmålen i Arns rike. Denna visar tydligt att besökstrenden pekar uppåt och preliminärt har området haft runt 100 000 fler besök än 2007.

– Vi är inte uppe i samma antal som toppåret 2002, men det viktiga är inte tillfälliga ”hajpar” utan att vi når en hög stabil grundnivå. Det är då vi kan konstatera att vi positionerat området regionalt och nationellt som ett bra upplevelseområde, säger Anja Praesto, projektledare för I Arns fotspår.

I nuläget har vi inte analyserat siffrorna och kan därför inte säga vilken effekt Arnfilmen haft. Anmärkningsvärt är ökningen i Askeberga utanför Tidan. Även domkyrkan i Skara har ökat betydligt. Totalsiffran hamnar på avrundat 390 000 besök om man inkluderar de två nya besöksmålen som tillkommit under Arn-temat;  Medeltidens värld och Arn the movie i Skara.

Siffrorna samlas in på samma sätt från år till år och kan inte betraktas vara exakta siffror utan mera ge en indikation och visa på trender. Metoderna varierar; några kyrkor och museer har räknare, några räknar från gästböcker, på några obemannade platser görs insamling genom intervjuer av markägare och närboende

Det är också viktigt att känna till att siffrorna inte anger antal personer, utan antal besök. Tidigare undersökningar visar att varje besökare gör i snitt 2,3 besök.

Siffrorna omfattar 2008 till och med september månad. Vid årsskiftet kommer vi att justera statistiken på årsbasis. Hösten kan innebära ytterligare besök.

Turismens utredningsinstitut genomför fn en analys av Arnturismen. Rapport om denna utkommer efter årsskiftet.