Gå direkt till Nyheten (Storsatsning på forskning om fordon)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 18 juni 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Storsatsning på forskning om fordon

Publicerad Tuesday, 21 October 2008, 15:43 av Redaktionen

Regeringen har fattat beslut att uppdra åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att planera ett strategiskt samverkansprogram med betydelse för svensk fordonsindustri.  Forskningens inriktning blir två tredjedelar mot klimat och till en tredjedel mot trafiksäkerhet. Även stödjande projekt inom exempelvis produktionsteknik, nya teknologier och material kan ingå. Samtliga projekt ska ha ett konkurrensfrämjande perspektiv och leverantörernas medverkan ska prioriteras.

Forskningen ska bidra till ett hållbart transportsystem och samtidigt utveckla en långsiktig konkurrenskraft för svensk fordonsindustri. Därför kraftsamlas resurser för att främja forskning, utveckling och innovation inom fordonsområdet.

Lokala och regionala strategier och insatser inom fordonsforskningsområdet beaktas. Programmet ska ha en planeringshorisont på fyra år och genomförandet ska ske i samverkan mellan näringsliv och universitet, högskolor, institut samt medfinansieras av näringslivet.

Den statliga finansieringen uppgår till högst 450 miljoner kronor årligen, förutsatt motsvarande medfinansiering från näringslivet. Det är en höjning med 100 miljoner jämfört med 2006.