Gå direkt till Nyheten (Regionens ekonomi försämras snabbt)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 18 maj 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Regionens ekonomi försämras snabbt

Publicerad Tuesday, 26 May 2009, 16:28 av Redaktionen

Underskott kräver sparåtgärder för att klara ekonomin

I delårsrapporten framgår bland annat att Västra Götalandsregionens ekonomi har försämrats markant och att bedömningen är att årets resultat kommer att innebära ett underskott på 900 miljoner kronor.

Regionstyrelsen beslutade i dag också om ett flertal åtgärder för samtliga förvaltningar för att minska kostnaderna. Bland annat ska regler och rutiner bli tydligare och mer restriktiva så att nyaställningar och vikariat minimeras.

Samtliga nämnder och styrelser uppmanas även att vidta åtgärder för att minska sina kostnader för att bidra till att förbättra Västra Götalandsregionens ekonomiska resultat. Gällande inköpsavtal ska följas och servicenämnden får i uppdrag att omförhandla prioriterade inköpsavtal i syfte att ytterligare sänka kostnaderna.

I delårsrapporten framgår också att vårdproduktionen fortsätter att vara hög och ökar för både sjukhusen och primärvården. Tillgängligheten fortsätter att förbättras med färre personer som väntar på vård.

Sjukfrånvaron inom Västra Götalandsregionen fortsätter att minska, framförallt är det kvinnornas sjukfrånvaro som minskar.

En majoritet i regionstyrelsen ställde sig bakom budgetförslaget för 2010 från socialdemokraterna, centerpartiet och folkpartiet. Beslut om nästa års budget och flerårsplaner för 2011 och 2012 tas i regionfullmäktige den 15 och 16 juni.

Den politiska majoriteten konstaterar att man i nuläget beräknar att regionens intäkter under de tre kommande åren kommer att minska med cirka 4,5 miljarder jämfört med budget 2009. Majoriteten väljer att balansera krisens effekter i år genom att använda de resurser som skapats av flera års positiva resultat för att behålla nuvarande utbud och undvika omfattande uppsägningar.

Sjukvårdspartiets budgetförslag behandlades inte under dagens sammanträde då partiet inte är representerat i regionstyrelsen.

1 Kommentar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Oven
Gäst
Oven
27 May, 2009 12:17

Sänk skatten, det sägs ju leda till allt gott enl. alliansen.