Gå direkt till Nyheten (Klartecken för Bovieran vid Lidåkerskolan)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 28 maj 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Klartecken för Bovieran vid Lidåkerskolan

Publicerad Thursday, 02 July 2009, 11:38 av Björn Smitterberg

Det har nu givits klartecken för ett avtal mellan Göteborgsföretaget Bovieran och Lidköpings kommun om anläggande av seniorboende på marken mellan Nya Vattentornet och Lidåkerskolan.

Arbetsutskotten i kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden har gemensamt beslutat att godkänna att Bovieran får bygga här. Det kommer under sensommaren att upprättas ett exploateringsavtal där Bovieran och kommunen kommer överens om hur exploateringen skall gå till.

Bland annat kommer en fotbollsplan att beröras. Det är inte klart hur den ska ersättas – men det kan komma med som en punkt i exploateringsavtalet att kommunen på något sätt skall ha ersättning för planen, kanske med en ny plan eller med pengar till en ny plan. Men det skall först  förhandlas om.