Gå direkt till Nyheten (Byggprojekt kan få evigt bygglov efter beslutsmiss)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 24 maj 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Byggprojekt kan få evigt bygglov efter beslutsmiss

Publicerad Tuesday, 21 July 2009, 16:23 av Björn Smitterberg

bifrost_lop_90721Ett misstag i beslutshandlingen om rivning och uppförande av ett hus skulle få flera lägenheter vid Kållandsgatan i Lidköping har medfört att bygget fått möjlighet till evigt bygglov. Den som läser noga ser nämligen att det inte finns  bygglov – men det finns beslut att ge bygglov. I praktiken avgör fastighetsägaren när han vill bygga, utan den vanliga tidsgränsen.

Ärendet hade en lite förvirrande handläggning redan från början. Det handlar om fastigheten som tidigare användes som Rikets Sal, ägd av Rådans Förvaltningsbolag AB på Älvgatan. Fastigheten skulle först byggas om – men sedan begärdes i stället rivningslov.

Enligt ett första bygglov skulle huset bli i två våningar.

Detta ändrades dock till tre våningar – ett beslut som togs av miljö- och byggnämnden på ett överraskande sätt. De borgerliga föreslog att utökningen till tre våningar i stället för två skulle betraktas som en mindre  avvikelse och därför skulle godkännas om grannarna godtog ändringen.

bifrost_90721

Mot detta fanns majoritetens förslag att stoppa bygget med en tredje våning. Det blev votering i nämnden och då vann de borgerliga med 6 röster mot 5 – för att nämndens dåvarande ordförande, vänsterpartisten Kjell Wennerborg, oväntat röstade med de borgerliga. Därefter lämnade han ordförandeskapet. Det var här, i detta beslut, tidsgränsen glömdes.

Ny ordförande blev socialdemokraten Poul Rask – som var den i nämnden som yrkade att den tredje våningen skulle godkännas. När han får frågan om beslutet i dag ruskar han på huvudet – han vill inte tala om det.

I dag har mer än två år sedan passerat sedan beslutet i miljö- och byggnämnden. Enligt plan- och bygglagen skall den som får bygglov börja bygga inom två år och det skall vara klart inom fem år.

Nu gav inte nämnden lov rakt upp och ned. Beslutet för två år sedan innebar att stadsarkitekten skulle bevilja bygglov om fastighetens grannar godkände att huset fick tre i stället för två våningar. Politikerna glömde sätta en tidsgräns för när  grannarnas tillstånd skulle vara inlämnat.

– Det borde stått i beslutet, säger Kenny Lindberg, byggnadsingenjör på plan- och byggenheten vid Lidköpings kommun.

– Beslutet är utformat så att fastighetsägaren faktiskt kan avvakta hur länge som helst med att inkomma med grannarnas godkännande och därmed få det bygglov som i praktiken redan fattats. Det finns ingen tidsgräns.

Tjänstemännen på kommunen avrådde från att ge tillstånd för en tredje våning – det skulle avvika för mycket ansågs det – inte minst med tanke på att omgivningen till fastigheten är starkt präglad av 1800-talsmiljön på Torggatan och Nålmakargatan.

Ingenting har hänt med fastigheten där Rikets Sal tidigare fanns sedan församlingen flyttade därifrån, inget har rivits och inget nybygge har skett. Därför har de flesta trott att det nu mer än två år gamla beslutet om bygglov runnit ut i sanden. För på papperet finns inget bygglov, bara ett löfte om bygglov.

Men så är det inte – detta bygglov kan bli evigt. Det formella, slutliga, bygglovet har alltså inte givits men beslutet att det blir bygglov om grannarna ger klartecken finns som ett brev på posten.

– – – –

Kjell Wennerborg har senare begärt en rättelse: Han uppger att han inte var ordförande när besluten togs.
Klicka till: Wennerborg: Jag var inte ordförande! Skriven söndag, juli 26th, 2009