Gå direkt till Nyheten (Bolagisering får vänta
Men ny förvaltning föreslås vid kommunen)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 18 maj 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Bolagisering får vänta
Men ny förvaltning föreslås vid kommunen

Publicerad Wednesday, 12 August 2009, 14:18 av Björn Smitterberg

En helt ny förvaltning som skall bli “huvudman” för Fastighetskontoret och för Teknisk Service kommer att diskuteras vid kommunstyrelsens arbetsutskott på måndag. En utredning om att skala affärsdrivande bolag för elnät, fjärrvärme, bredband, VA och renhållning har dock skjutits upp i avvaktan på vissa beslut i riksdagen.

Den nya förvaltning som ska diskuteras ska alltså ta hand om verksamheterna inom Fastighetskontoret och Teknisk Service. Teknisk Service består i dag av två enheter, kost- och städenheterna. Dessa enheter föreslås bestå inom den nya förvaltningen. Teknisk Service har politisk ledning genom Teknisk Servicenämnd.

En annan enhet blir Fastighetskontoret som i dag lyder direkt under kommunledningen och kommunstyrelsen. Båda dessa förvaltningar agerar på uppdrag av andra förvaltningar som köper tjänster i form av lokaler, städning eller kosthållning.

I dag finns cirka 100 anställda vid städenheten som omsätter 36 miljoner kronor. Kostenheten har 78 anställda och omsätter 72 miljoner kronor. Fastighetskontoret har 40 anställda och omsätter 170 miljoner kronor.

För att skapa den nya förvaltningen föreslås att en ny förvaltningschef rekryteras som kan driva förvaltningen från årsskiftet. Besparingar blir det genom att ledningsfunktioner – det som kallas stabsfunktioner – slås samman. Hur stor effekt den här sammanslagningen skulle få framgår inte av utredningen.

När det gäller att skapa affärsdrivande bolag av elnät, fjärrvärme, bredband, VA och renhållning så har utredningen stoppats tills vidare. Och här handlar det om den upphandling som kommunen normalt måste göra. Nu har emellertid ett EU-beslut fattats – och ett motsvarande svenskt förslag lagts till riksdagen – att kommuner som äger eller är engagerade i bolag skall kunna göra direktupphandlingar av dessa utan anbudsförfarande. Men den regeln finns inte än och därför avvaktar utredningen med att komma förslag.

Utredningen har gjorts av kommundirektör Kenth Lindström och personalstrategen Nils Svensson. Om allt går enligt planerna kommer kommunfullmäktige att besluta om den nya förvaltningen den 28 september.