Gå direkt till Nyheten (Sunnerby: Mer än en skeppsbegravning
En guldgruva för arkeologer)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 28 maj 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Sunnerby: Mer än en skeppsbegravning
En guldgruva för arkeologer

Publicerad Sunday, 30 August 2009, 19:13 av Redaktionen

sunnerby-bild-3I Sunnerby i sydöstra delen av Kållandsö har de två arkeologerna, Anna Nyqvist Thorsson och Annelie Nitenberg, grävt i tio år!  Under den här tiden har man i stora drag kartlagt hur människorna  flyttat runt sina bopålar i området, som i stora drag är 1.000 x 1.000 meter. Förra veckan gick Sunnerbys namn genom hela svenska pressen då man konstaterade att man funnit en skeppsgrav. Men det är långt ifrån allt.

I norra delen av sökområdet ligger en bronsålderspoplats, söder om denna, vid Ullersund, ligger Vendeltidens, och i nordvästdelen, i anslutning till Storegården, den tidigmedeltida byn, vars läge sedan inte ändras förrän byn skiftas under 1800-talet, i östra delen finns också hällristningar.

På de olika platserna har man under åren bland annat funnit grunden för ett långhus på 10 x 22 meter, kanske ännu längre och en tidigmedeltida kyrka.

Dessutom har man givetvis funnit mängder med lösa föremål som glasbägare, silveramulett, bronsspännen av olika slag, glaspärlor och enkla vågar. Det finns också indikationer på att det förekommit järnframställning i mindre skala i området.

sunnerby-bild-2

Efter mediauppmärksamheten i veckan var det många som sökte sig till utgrävningarna i Sunnerby. Här är det Gunvor och Gunnar Eriksson från Järpås i samspråk med Anna Nyqvist Thorsson (t.v) och Anneli Nitenberg.
Bilden är klickbar till skärmstorlek

För två år sedan gav man sig i kast med Kungshögen och det är i den man stötte på rester av vad som kan ha varit nitar i borden på ett skepp från Vendeltiden som inföll mellan 550  och 800.

Man bedömde flytetyget som så stort som över tio meter och därför kan det bli tal om en skeppsbegravning, och det skulle i så fall vara ett unikt fynd i Sverige.

Men om det är så, kan man inte vara helt säker på – än, även om indikationerna är nog så goda.

– Det återstår fortfarande en del att bevisa, menar de två arkeologerna från Vänermuseet.

sunnerby1_90830

I förgrunden (till höger) Kungshögen där skeppsbegravningen skett.
Bilden är klickbar till skärmstorlek

Nu står inte allt och faller med en skeppsbegravning. Det är så att säga ett grädde-på-moset-resultat. Anna Nyqvist Thorssons och Anneli Nitenbergs utgrävningar av Sunnerby avser att ge klarhet i hur sunnerbymänniskornas liv förändrades över tid.

De vill ge svar på frågor som vad man levde av, hur utvecklades jordbruket, jordägandet, maktförhållandena, handeln, och  hur påverkade kristendomen, kort sagt Sunnerbys socio-ekonomiska utveckling från sen forntid till 1500-tal.

En nog så spännande uppgift och med sitt arbete sätter de två arkeologerna Kållandsö och södra Vänerområdet i ett rejält fokus inom den svenska arkeologiska forskarvärlden.

sunnerby-bild-3

Kungshögen i genomskärning. Diametern på högen är runt 20 meter. Stensättningen skedde efter att man bränt den döde med skeppet. I det uppskottade jordlagret över stensättningen har också andra gravar hittats. Dessutom finns ett 90-tal mindre gravar i ett mindre område ett tio-tal meter från storhögen
Bilden är klickbar till skärmstorlek