Gå direkt till Nyheten (Kinnekulle Hembygdsförenings avslutade årets vandringar)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 17 maj 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Kinnekulle Hembygdsförenings avslutade årets vandringar

Publicerad Monday, 07 September 2009, 09:41 av Redaktionen

ivan_sandell_lop_privatI lördags samlades drygt 90 personer på Österplana kyrkoparkering för att vandra ner mot  Törnsäter på Kinnekulles östra sida och tillbaka, en sträcka på cirka 3 km. Vandringsledare för lördagen var Christer Johansson och Ingemar Green, båda aktiva medlemmar i föreningen.
Bilden: Ivan Sandell visade sitt föräldrahem.

Vid brotten på vänster sida vägen innan svängen från Österplana kyrka stannande gruppen upp, Bengt Sjöstedt berättade om sina barndomsminnen. Stenbrotten var i gång till slutet av 1950-talet, Bengt Sjöstedt minns en man vid namnet Henning Björk som var lagbas i berget. När stenbrytningen upphörde fortsatte dock Björk att bryta sten och blev åtalad för detta. Björk som var en kraftfull person valde att vara sin egen advokat och vann målet.

Första anhalten var vid Sörgården 4 där den gamla Österplana småskolan finns på gården. I denna lilla stuga bedrevs undervisning i slutet på 1800-talet.

I Sörgården bor Lennart och Margareta Bengtsson sedan 1961, gården har gått i arv och det är nu sjunde eller åttonde generationen på Margareta Bengtssons sida berättade maken. Det berättades också att gården friköptes 1795. I samband med laga skiftet flyttades gården till den nuvarande platsen. En oljemålning av M Raatikainen gjord 1918 fanns upphängd samt, fotografier visades, besökarna kunde se att huset förändringar genom åren.

Vandringen fortsatte mot de tre Sörgårdarna 1 – 3. Den gamla ladugården som ligger utmed landsvägen sägs vara den äldsta ladugården i trä på Kinnekulle, dock är det oklart hur gammal den är men torde vara från 1700-talet.

I de tre Sörgårdarna bor familjerna Thörnberg och de berättade om sina gårdar och att Törnsäter by legat strax intill och då fanns även Millomgården och Masagården där. Dessa gårdar revs ner och en ny gård byggdes upp vid Törnsäter. På Sörgården bodde i slutet på 1700-talet Jaen Persson ”Kungen på Kinnekulle” tillsammans med sin hustru Maja-Stina Andersdotter och de lyckades skapa en förmögenhet av stenbrytning. Paret fick tio barn och förmögenheten var så stor att varje barn fick var sin gård.

Vandringen fortsatte ner mot Törnsäter, som sedan snart 35 år bebos av Håkan och Ami Jönsson, de köpte fastigheten 1992. Gården har fått sitt namn efter lagman Törner som levde på 1100-talet. Malcolm Walter Hamilton uppförde huvudbyggnaden på1860-talet, 1914 överläts gården till Skånska Cement AB som använde byggnaden till disponentsbostad fram till år1975. Håkan Jönsson berättade att det varit omfattande odlingar på gården under lång tid, Bengt Sjöstedt berättade om sin far som var trädgårdsmästare på gården.

På vägen uppför kleven passeras platsen där den sista vargen på Kinnekulle sköts platsen benämns ”Vargalycka”.

ivan_sandell_privat

Bilden är klickbar till skärmformat.

Sedan fortsatte vandringen mot Solhem där Ivan Sandell bor. IvanSandell berättade om huset och visade bilder. Fadern Karl Sandell var byggmästare och lät uppföra huset år 1927. Karl Sandell var född och uppvuxen i torpet Sandhagen som ligger ovanför Solhem. Vid byggnationen hade många åsikter om husets placering då det låg ovanpå klevbranten , då barnen kunde fara illa på plats. Som svar på detta påpekande Karl Sandell att han och hustrun inte skulle ha några barn, de fick sedan åtta barn och ingen trillade ner.

Efter den senaste skogsröjningen som skett så ligger nu huset ljus och öppet. Ivan Sandell berättade att det förr var mörk skog runt huset och som liten pojke kändes denna skog hotfull. Han berättade om när han skulle gå till ”hemlighuset” på kvällen hur han kunde känna långa armar från skogen. Han brukade be sina föräldrar stå i farstun så han skulle känna sig tryggare, när han uträttat sina behov skrek han ”färdig”.

I trädgården intogs kaffe med dopp som var och en hade med sig. Vandringen avslutades och vandringsledare Christer Johansson berättade att nu börjar planering med nästa års vandringar i bygden. Under denna vandring som varade i drygt 2 timmar fanns vädergudarna med föreningen och det blev en fin sensommardag att minnas.

– text Lena Brodin, foto Freddie Wendin –