Gå direkt till Nyheten (Debatt: Arbetsrätten behöver moderniseras)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 28 maj 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Arbetsrätten behöver moderniseras

Publicerad Tuesday, 08 September 2009, 15:18 av Redaktionen

ikondebatt– Arbetslivet har förändrats de senaste decennierna och ska den svenska modellen fungera måste vi se över reglerna och tillämpa dem ansvarsfullt, skriver folkpartisten och riksdagsledamoten Christer Winbäck i en debattartikel.

Arbetsrätten behöver moderniseras

Den svenska arbetsmarknadsmodellen har många fördelar. Arbetsmarknadens parter måste även i fortsättningen ha ett stort utrymme att själva avgöra viktiga frågor, även om lagstiftning bör finnas som komplement på vissa områden. Modellen har i stort fungerat väl under de drygt hundra år den funnits och idén om avtalsfrihet och möjlighet till kollektivavtal står sig också på 2000-talet. Den har gett och ger både flexibilitet och ansvarstagande på den svenska arbetsmarknaden.

Samtidigt så har arbetslivet i många avseenden förändrats de senaste decennierna. Ska den svenska modellen fortsätta att fungera väl måste både politiker och arbetsmarknadens partner ta sitt ansvar och se över de regler som gäller samt tillämpa dem på ett ansvarsfullt sätt.

För även om Folkpartiet i grunden vill behålla den svenska modellen behöver den svenska arbetsrätten moderniseras. Därför har en arbetsgrupp nu lagt fram förslag inför Folkpartiets landsmöte, partiets högsta organ, som äger rum i november.  

Men för att vi ska kunna behålla den svenska modellen krävs att arbetsmarknadens parter återupptar förhandlingarna om ett nytt huvudavtal. Om läget förblir låst kan det bli nödvändigt med förändringar genom lagstiftning, men det bör i det längsta undvikas.

Dagens turordningsregler i LAS baseras på anställningstid. Folkpartiet anser att det bör vara huvudregeln också i fortsättningen, men att det finns behov av modernisering av lagstiftningen. I dag får två personer undantas turordningen i företag med upp till tio anställda. Den möjligheten bör finnas även för större företag och gränsen om tio anställda därför tas bort.

För att ytterligare modernisera reglerna så bör kompetens – mätt enligt kriterier som de berörda parterna är eniga om – få väga tyngre än i dag vid avgörandet av vilka anställda som får stanna vid neddragningar. En sådan förändring bör kombineras med att villkoren förbättras för anställda som sägs upp. Det skulle ge särskilt de mindre företagen bättre möjligheter att trygga nödvändig kompetens. Om arbetsmarknadens parter inte kan nå en sådan överenskommelse så kan lagändringar behövas. En väg att gå kan då vara att antalet anställda som får undantas från turordningsreglerna utökas från två till fyra.

För att den svenska arbetsmarknadsmodellen ska upplevas som legitim är det viktigt att de konfliktåtgärder som genomförs uppfattas som försvarbara och proportionerliga. Så har inte alltid varit fallet. Om parterna inte visar återhållsamhet i stridsåtgärder anser arbetsgruppen att det bör införas en lagstadgad proportionalitetsregel i svensk konflikträtt.

Jag välkomnar dessa förslag till modernisering av den svenska modellen och hoppas även att fack och arbetsgivare tar till sig av budskapet. Vill vi värna den svenska modellen måste vi också ta ansvar för den.

Christer Winbäck (Fp), riksdagsledamot för Skaraborg

37 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Åke Åkerbock
Gäst
Åke Åkerbock
8 September, 2009 07:48

“Gud bevare oss från folkpartister, nyktra och skötsamma men farliga moralister som saknar alla fel och brister” citat ur en låt med Anders F Rönnblom. så sant som det är sagt, förövrigt så har väl folkpartister aldrig varit moderna någon gång?

Nisse
Gäst
Nisse
8 September, 2009 09:21

Låter logiskt, men märk att det innebär ett tungt ansvar för samhället som då måste moderniseras för att stödja dem som väljs bort – ekonomiskt stöd till vidarutbildning av personer med högre kostnadsläge än “vanliga” studenter, samt högre A-kassa med längre perioder innan man blir utförsäkrad som exempel.
Men det har ni väl med i förslaget…?

Oven
Gäst
Oven
8 September, 2009 11:50

Christer Winbäck, visa mig ett enda konkret exempel där LAS vållat bekymmer!
Det du och dina alliansvänner vill kalla mordenisering är att gå bakåt i tiden precis som er politik i övrigt.
Om inte annat så kanske du kan börja med att införa samma regler i det privata näringslivet som du själv omfattas av. Skulle du ha något emot det? Folket skulle du nog få med dig.
Om du vill kan vi jämföra våra anställningsformer!

Snubbe
Gäst
Snubbe
9 September, 2009 12:11

LAS är ju helt otrolig. Varför måste företag kolla på hur länge folk jobbat? Låt dem behålla folk de vill ha istället. Eller ska staten betala företaget det de förlorar på för att de tvingas hålla kvar folk de inte ens vill ha?? De enda detta gynnar är okunniga som inte har någon plats i företaget. När företag går dåligt beror det ofta på att personal inte nyttjas rätt. Att tvingas behålla folk som inte producerar gör bara saken ännu värre.

Oven
Gäst
Oven
9 September, 2009 12:15

För övrigt C.W. så såg jag en kommentar i ett annat forum som bättre beskriver LAS än vad du förmår klara av, och den lyder som följer;
“Lagen om anställningskydd innebär bara att man tutar innan man kör över arbetstagaren och är helt ofarligt.”
Vad vi däremot borde avskaffa är den sk “kvartalskapitalismen” för att få långsiktigt hållbara företag. Men det vill du väl knappast?

Demokrat
Gäst
Demokrat
9 September, 2009 07:55

Snubbe;
Definiera “Vill ha”. Om du menar att företag ska kunna sparka en tjej för att hon snart ska vara mammaledig eller en person som blivit sjuk och kommer att behöva göra ett antal besök, eller en som närmar sig pension. Nej! Det är inte rimligt.

Om personal däremot inte “producerar” är det inga problem att säga upp den personen idag. Så länge du sakligt kan visa på varför personen inte “producerar”.

Oven
Gäst
Oven
9 September, 2009 08:41

Snubbe, menar du att företagen anställer folk de inte vill ha?

Mats
Gäst
Mats
9 September, 2009 09:42

Oven skrev: ”visa mig ett enda konkret exempel där LAS vållat bekymmer”.
Jag har själv informerats om fall där hela koncernfilialer tvingats lägga ner för att filialens nyckelpersoner fått gå först pga LAS. Även fall där sent anställda personer med speciell kunskap som varit nödvändig för att ta de jobb som efterfrågats tvingats gå. Det hotar hela arbetsplatsen och samtliga anställdas arbeten som följd. Detta är ytterst bekymmersamt.

Elof
Gäst
Elof
9 September, 2009 10:41

Mats
Vilka företag har det gällt? Man kan undanta personer från turlistan. Bara att förhandla med facket. Och om man sedan inte kommer fram till en lösning som båda parter är nöjda med så är det bara att betala avgångsvederlag så blir man av med de personerna som man inte vill ha kvar. Och att man skulle lägga ner filialer p.g.a. av det tror jag inte på. Var bara en ursäkt för att kunna lägga ner filialen och ha något att skylla på.

Oven
Gäst
Oven
9 September, 2009 10:53

Så här säger LAS ang. orsak till uppsägning:
* Arbetsbrist (dålig lönsamhet, neddragning av tjänster)
forts.

Oven
Gäst
Oven
9 September, 2009 10:54

Personliga skäl (allvarlig misskötsamhet)
Med uppsägning av personliga skäl menas att arbetstagaren inte fullgjort sina förpliktelser i enlighet med anställningsavtalet. Arbetstagaren kan ha misskött sitt arbete eller på annat sätt uppträda olämpligt för tjänsten. Saklig grund för uppsägning av personliga skäl kan vara misshandel, hot om våld, stöld, förskingring, illojal konkurrens, arbetsvägran och olovlig frånvaro mm.

Mats
Gäst
Mats
9 September, 2009 11:05

Elof:
Vilket företag det gäller är helt ointressant och jag kan garantera dig att informationen stämmer, har ju inget stort utbyte av att sitta här och ljuga. Har själv varit delaktig i liknande förhandlingar. I det fallet vägrade facket att frångå turordningen. Mer flexibilitet och de förändringar artikelförfattaren pratar om skulle gynna den svenska marknaden oerhört, det är min övertygelse.

Demokrat
Gäst
Demokrat
9 September, 2009 11:14

Mats;
Bullshit, isåfall var företagsledningen /förhandlare kass.
Har sett förhandlingar där man undantagit vissa personer pga deras kompetens, även om de personerna inte varit nyckelpersoner. Jag tror mer på att det är en ursäkt isåfall.
Sen säger jag inte att det inte finns problem med dagens arbetsrätt, tex så hamnar vi unga i kläm. Dock tror jag inte på att undanta fler anställda på större företag är en bra lösning på problemen.

Oven
Gäst
Oven
9 September, 2009 12:15

Beträffande turordning:
Även om du har lång anställningstid kan du bli uppsagd om du inte har tillräckliga kvalifikationer för de arbetsuppgifter som återstår.

Så var i består problemet Mats? Borgarmyter alltihop som Mats svalt med hull och hår.

Elof
Gäst
Elof
9 September, 2009 01:40

Mats
Har du pratat med dina kompisar som är ensamföretagare om nyanställningar ännu? Behöver du hjälp med att få tag på ungdomar så känner jag en del med blandad kompetens så skriv bara ett inlägg här vad de ska kunna så ska vi nog kunna ragga tag på kunnig folk så dina kompisar kan anställa med en gång. Så slipper dom jobba ihjäl sig tänkte jag.

Mats
Gäst
Mats
9 September, 2009 03:29

Löjligt Elof…
Jag var tydligen lite väl naiv i vår förra diskussion så jag får väl ursäkta att jag inte var tydlig nog. Givetvis skulle jag skrivit “Jag känner massor med enmansföretagare som inte kan anställa pga att bl.a arbetsgivaravgiften är för hög” Trodde faktiskt du skulle fatta att problemet kräver mer än en lösning men jag hade visst fel, sorry. Tyvärr rann den diskussionen iväg när jag var bortrest och ej kunde delta…

Oven
Gäst
Oven
9 September, 2009 05:30

Du kan ju börja med att sluta med myt-spridning Mats och hålla dig till fakta istället.

Peter Johanson
Gäst
Peter Johanson
9 September, 2009 07:30

Har ni inte hört talas om arbetsgivare som “tar i” vid varsel? Orsaken sägs vara att man vill “komma åt” arbetstagare som inte fullgör sina arbetsuppgifter enligt anställningsavtalet.
Att ngn blir avskedad på sakliga grunder är ju ytterst ovanligt.
Så att fler än nödvändigt mister sina arbeten vid varsel kan nog tillskrivas LAS till viss del. Eller?

Elof
Gäst
Elof
9 September, 2009 07:36

Mats
Då tycker jag du ska ta och läsa dina inlägg i den diskussionen en gång till för du är rätt så klar med att det räcker med en sänkning av just arbetsgivaravgiften eftersom det var just den som vi diskuterade och inte den + en massa andra sänkningar också. Men du kanske kräver av oss andra att vi ska gissa oss till vad du skriver/menar? Eller så försöker du bara komma undan när du blev satt på pottan.

Ulf
Gäst
Ulf
9 September, 2009 08:31

Åh? Så det är bara en myt? Dåså, då kan vi anställa en gubbe till i morron!! Tar Oven notan på den sen då? Eller är det en bara en vänstermyt du kommer med??

Undrande Inflyttad
Gäst
Undrande Inflyttad
9 September, 2009 08:36

Det är lika pinsamt varje gång ngt föreslås/ändras/genomförs under denna mandatperiod. Vänster maffian ställer sig på tå och skriker ut sin förbannelse över allt som sker. Märkligt att dessa bara orkar, ni med er kompetens varför syns ni inte i andra media. Tyvärr kan jag bara konstarera att LN är ett sådant forum där dessa “gaphalsar” härjar fritt . Tyvärr/tråkigt herr Redaktör så blir väl detta inägg raderat ;)

Jan M (M)
Gäst
Jan M (M)
10 September, 2009 02:34

Jobbar just nu på ett varv i Texas och här har man en annan syn på arbete. Den som vill jobba hårt och tjäna pengar får det. Man projektanställer för stora projekt där man snabbt behöver få många timmars arbete utfört. Man arbetar 10 timmar per dag 6 dagar i veckan + 8 timmar varannan söndag.

Nisse
Gäst
Nisse
10 September, 2009 06:35

Ja du Jan – man har en annan syn på arbetet på den kinesiska landsbyggden också, men nu handlade det altså om Sverige. Tips: Obama jobbar just nu med en allmän sjukförsäkring…

Oven
Gäst
Oven
10 September, 2009 10:34

Kanske det är därför Kineserna äger det landet nu då?
Såg på TV en man i USA som hade tre arbeten. Han arbetade 16 tim /dygn och fick precis ihop så han klarade hyra och mat.

funderar...
Gäst
funderar...
10 September, 2009 10:41

Kanonbra Jan M… Åk dit med en gång och jobba på detta vis tills du är 65…förlåt jag menar till 67 eller 70 eller vad den nya pensionsåldern nu blir…Kom sedan tillbaka och tyck att det är bra och jobba på detta sätt så håller jag med dig…Jag gissar på förhand att du då kommer vara utan familj och barn och arbetsskadad och antagligen inte lever…men jobbat…det har du bannemig gjort…duktigt arbetare…

Mats
Gäst
Mats
10 September, 2009 11:15

Elof:
Då förra diskussionen handlade om just arbetsgivaravgifter är det klart man fokuserar på det och inte slösar tecken på 5 andra saker jag tror underlättar anställningar. Hur du sen tolkar inläggen är faktiskt ditt problem.

Peter Johanson:
Det finns gott om studier som visar att det du säger stämmer. Skummade igenom några rader häromdan där Magnus Henreksson, professor vid institutet för näringslivsforskning drar i princip samma slutsats

Oven
Gäst
Oven
10 September, 2009 12:08

Självklart Mats, när det inte finns några konkreta fall att visa på då gäller det att ta fram någon “flummig” forskarrapport som bygger på antaganden istället = mytbildning.

Oven
Gäst
Oven
10 September, 2009 02:23

Hur kan det komma sig att de har hög ungdomsarbetslöshet även i länder som inte har LAS?

Jan M (M)
Gäst
Jan M (M)
11 September, 2009 02:27

Funderar :
Ok. Jobbar redan här så redan i morgon ska jag tala om för de drygt 3000 som jobbar här att de håller på att bli utan familj och att arbete skadar.
Att jobba så här mycket passar inte alla och inte under alla delar av livet. Dock är de tillåtna att själva avgöra om de vill jobba mycket eller ha ett vanligt jobb.
I Sverige hade ett sådant här projekt varit omöjligt pga arbetstidslagarna.

Mats
Gäst
Mats
11 September, 2009 11:16

Oven.
Jo professorer brukar ju vara ganska obildade och vet oftast inte ett skit vad de pratar om när de forskat flera år i olika ämnen. Tur att Sverige har dig som vet bättre än alla andra.
Bara för att jag nämnde ett ex på forskning i ämnet betyder inte det att det inte finns konkreta exempel…Jag har som sagt själv varit delaktig i ett par, men eftersom ni inte tror mig när jag säger det så är det ju ganska meningslöst att rabbla några till

Oven
Gäst
Oven
11 September, 2009 05:59

Mats, du bidrar enbart till att hålla myten levande. Visa ett konkret exempel istället. Nej du har varit delaktig i par osv bla bla bla. Läs utdragen ur LAS här ovan och peka ut problemen då!

Linda Nieuwenhuizen
Gäst
Linda Nieuwenhuizen
12 September, 2009 08:01

Håller med om att vi måste mordernisera. Vi ska ha en flexibel arbetskraft och då är kompetens en självklar utgångspunkt. Slopa arbetsgivaravgiften och skrota AMS. Frigör de pengarna som investeringsstöd till att stimulera småföretagare. Ibland kan man tro att vi lever i den sista sovjetstaten när det gäller synen på näringsliv och arbetsskapande ideér. Regeringen borde ge pengar till de små företagarna istället för till Wallenbergskoncernen.

Oven
Gäst
Oven
13 September, 2009 12:41

“Regeringen borde ge pengar till de små företagarna istället för till Wallenbergskoncernen.” ??????????????????

Alla tre dessa grupper är väl EMOT bidrag Linda? Eller är det bara bidrag till enskilda behövande de är emot?

Oven
Gäst
Oven
24 September, 2009 12:00

Vi tycker att det är bra med tydliga spelregler. Las ger sådana tydliga spelregler som stramar upp oss alla.

– Så tycker jag och de allra flesta av mina kollegor bland personalcheferna inom näringslivet.

– Vi är inga förespråkare av att Las ska skrotas eller förändras. Men sedan blir det alltid diskussion om hur lagen ska tolkas, det är naturligt.
Kaj Wadensten, personalchef Husqvarna.

Linda nieuwenhuizen
Gäst
Linda nieuwenhuizen
26 September, 2009 02:34

Inte verkar Wallenbergarna vara EMOT att det offentliga plöjer ner pengar i infrastrukturen som leder till Trollhättan, där SAAB ligger. SKF är ett annat stort företag som inte är EMOT att Göteborgs stad, d v s offentliga plöjt ner miljoner i hamnen. Exportbidrag är de stora företagen inte heller EMOT. Det är klart att de är för offentligt stöd/bidrag, de t o m förutsätter detta för att stanna kvar i vårt land! Tänk om vår kommun kunde satsa infr

Linda nieuwenhuizen
Gäst
Linda nieuwenhuizen
26 September, 2009 02:38

..infrastruktur i exempelvis en pendel till K-ö. Tänk vad det skulle göra för näringslivet! Tänk om vår stat kunde satsa pengarna på sådan stimulans också eller ibland istället!!! Tänk vad många nya små företag som skulle etableras och gamla företag skulle våga investera och utvecklas! Det är klart att det finns mycket politiskt kvar att göra för näringslivets etableringsdel. Om Wallenberg inte tar emot bidrag så är jorden platt!

Oven
Gäst
Oven
27 September, 2009 03:34

Så det är alltså endast bidrag till enskilda de är emot, men att få bidrag själva är ok.