Gå direkt till Nyheten (Lidköpingsfrågan: När? 1866!)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 18 maj 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Lidköpingsfrågan: När? 1866!

Publicerad Monday, 14 September 2009, 09:31 av Björn Smitterberg

lidkopingsfagan_logga2Lidköpingsfrågan blev lite lättare än väntat – för redaktören kan i efterhand konstatera att svaret fanns väldigt nära till hands för en del, på ett sätt som redaktören inte tänkte på. Men svaret är 1866 som så många svarade.

Frågan löd:
De la Gardiegymnasiet har nyligen tagits i bruk fullt ut efter en omfattande ombyggnad och tillbyggnad. Skolan har byggts i omgångar och frågan är: När byggdes den allra första delen, det som i dag är skolans äldsta byggnad?

Här är alla som svarat rätt:

Lise-Lotte Lidberg, Råda
Bengt BG Gustavsson, Vinninga
Aina Sand, Lidköping
Carina Djup, Lidköping
Gunvor Andersson, Kållands-Åsaka
Birgitta Karlsson, Råda
Börje Lönn, Lidköping
Eleonor Gustavsson, Lidköping
Runa Pettersson, Mellby
Anders Funk, Lidköping
Annkatrin och Jonny Lindén
Inga Johansson, Lidköping
Barbro Löfgren Ivarson, Strö
Monica Ohlring, Lidköping