Gå direkt till Nyheten (Debatt: Om Arenans restaurang och kiosker)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 01 March 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Om Arenans restaurang och kiosker

Publicerad Sunday, 18 October 2009, 16:00 av Redaktionen

ikondebatt– Lidköpings kommun har kringgått upphandlingsreglerna när Villa Lidköping Bk fick kontraktet att driva restarang- och kioskverksamheterna i evenemangsarenan, skriver moderaten Annika  Håkansson i en debattartikel.

Upphandling i Arenan hade gett marknadsmässig bedömning

Det har förekommit flera kommentarer kring det faktum att Villa Lidköping får hyreskontraktet för att driva restaurang och kiosker i Lidköpings nya arena, som ju inte bara är tänkt för bandy utan även andra typer av evenemang. Ärendet har beslutats av Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott.
Frågan många ställer sig är varför det inte har handlats upp av kommunen?

Att jag som moderat hade föredragit en upphandling är självklart.
Därigenom hade vi fått en professionell genomlysning av affärsmöjligheterna när det gäller servering och kioskverksamhet. Offentlig upphandling syftar bland annat till att säkerställa önskad kvalitet till rätt pris för skattebetalarna så snart en kommunal verksamhet handlas upp.

Genom att handla upp restaurang och kioskverksamhet var för sig hade det varit möjligt för mindre, kanske lokala, entreprenörer att lämna anbud. 

Så blev nu inte fallet. Lidköpings kommun har istället valt att hyra ut de ytor i Arenan som är avsedda för restaurang och kiosker till Villa Lidköping, utan att förhandla med någon annan om hyresvillkoren. Därmed har man kringgått upphandlingsreglerna som inte reglerar uthyrning av lokaler i kommunägda fastigheter, oavsett om här ska bedrivas restaurangverksamhet eller något annat.

Genom hanteringen har vi inte fått en marknadsmässig bedömning av vad restaurang- och kioskverksamheten i Arenan kan vara värd, eller olika krögares idéer kring hur verksamheten kan utvecklas för att bäst motsvara behoven. Vi har även frånhänt oss möjligheten att via en tydlig kravspecifikation vid en upphandling påverka kvalitet och utförande av servicen i Arenan.

Det är synd. Vi får nu lita till Villa Lidköpings ambitioner när det gäller att knyta till sig rätt entreprenör för att driva framför allt restaurangen. Här bör flera hänsyn tas, inte minst när det gäller en omdömesgill hantering av ett eventuellt utskänkningstillstånd av alkohol.

Vid exempelvis arrangemang riktade till ungdomar kan jag se det direkt olämpliga i att sälja öl, vin eller sprit.

Annika Håkanson (M)
ersättare kultur- och fritidsnämnden

53 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Oven
Gäst
Oven
18 October, 2009 04:57

Det betyder alltså att den som är ordinarie moderat och som Annika är ersättare för har varit med och tagit beslutet. Kanske är Annika en av de “nya” moderaterna och den ordinarie en “gammal vanlig”?

Åke Åkerbock
Gäst
Åke Åkerbock
18 October, 2009 05:30

Även nya moderater har gamla högeråsiketer längst in i hjärteroten.

Rickard
Gäst
Rickard
18 October, 2009 05:48

Att göra nått bra åt resturangen och kioskerna.. Snälla jag kräver inte att ni ska börja tycka Bandy å Villa är kul om ni inte gör det men snälla ha någon som helst förståelse för Villa som ändå är ett Elit lag.

Gerd 56
Gäst
Gerd 56
18 October, 2009 06:01

Ja då är det inte så noga med upphandlingsreglerna längre inom Lidköpings kommunen! Annars är det ju jätteviktigt att föja upphandlingsreglerna.Tycker det är en skandal av Lidköpings Kommun!

Rolf Olsson(v)
Gäst
Rolf Olsson(v)
18 October, 2009 06:01

Dåligt Oven.
Hon har ju rätt.

Eyeinthesky
Gäst
Eyeinthesky
18 October, 2009 06:17

“Vid exempelvis arrangemang riktade till ungdomar kan jag se det direkt olämpliga i att sälja öl, vin eller sprit”……….
Det vore intressant att få veta vilka aktiviteter i hallen som inte kommer att beröra ungdomarna!!??

kjell hedvall
Gäst
kjell hedvall
18 October, 2009 06:24

Det har aldrig varit aktuellt Rolf Olsson att sälja ut en del av Sparbanken Arena till en privat ägare.Det strider både emot majoritetens uppfattning som sponsorens att en del skulle vara privat ägd. Arenan är kommunalt ägd i sin helhet.Annikas debut som politiker imponerar inte eftersom hon blandar ihop korten..

Jörgen Larsson Oberoende liberal
Gäst
Jörgen Larsson Oberoende liberal
18 October, 2009 06:30

All respekt till Rolf Olsson (V) som har förmågan att se på frågan med båda ögonen! Det är hedrande! Annika Håkansson berör en principiellt viktig fråga! Har man gjort avsteg en gång kan det ske igen. Och hur kunde avsteget ske i en anläggning som debatterats så mycket? Finns frågetecken!

Anders
Gäst
Anders
18 October, 2009 07:01

Då får vi hoppas att kontraktet är skrivet så att det är öppet även vid mindre arrangemang som inte Villa håller i.
Det är det problem med i Idrottenshus där det är en privar arrendator.

Mats
Gäst
Mats
18 October, 2009 07:12

Oven:
Hört talas om reservation och vad det innebär?

TG
Gäst
TG
18 October, 2009 08:00

ingen är väl förvånad?

Nisse(m)
Gäst
Nisse(m)
18 October, 2009 08:27

Bra rutet, Rolf!

Oven
Gäst
Oven
18 October, 2009 09:35

Har hon Rolf? Jag har hört helt annat. Har hon sina övriga borgerliga kollegor med sig? Mycket märklig debattartikel, men hon kanske tror att Villa tänkt sig driva restaurangen.

C J
Gäst
C J
18 October, 2009 10:35

Rickard
Så Villa faller inte under samma lagar som andra i Sverige, i detta fallet lagen om upphandling.
Åke Åkerbock
Är det en “högeråsikt” att lagar skall följas så vill jag kallas högersympatisör. Vad Du skall kallas vet jag inte. Sigsjälvifotenskjutare kanske.

kjell hedvall
Gäst
kjell hedvall
19 October, 2009 01:03

Villa har inte fått något kontrakt att driva restaurangen. Det finns ingen restaurang att upphandla.Villa skall bygga en restaurang som idéell förening.

Nisse
Gäst
Nisse
19 October, 2009 06:30

Konstigt – jag skrev att jag håller med Rolf (“Bra rutet, Rolf”) och blir censurerad?

Björn Smitterberg
Redaktör
19 October, 2009 06:44
Svarar  Nisse

Det finns stunder då redaktören inte sitter vid datorn. Om det inte tillåts kommer tidningen omedelbart att läggas ned. /red

Demokrat
Gäst
Demokrat
19 October, 2009 08:15

C J, vad är det för lagar du pratar om? Läs om och läs rätt, det handlar om uthyrning av kommunal lokal, inte om att driva en restaurang.

KIRE
Gäst
KIRE
19 October, 2009 08:20

Kjell Hedvall
Enligt fakta om arenan skall den bland annat bestå av en restaurang med plats för c:a 200 personer, 4 kiosker och 5 konferensrum.
I den avsiktsförklaring som skrivits mellan Villa/ Isalliansen och kommunen framgår inte på något sätt att det avser byggnation av en restaurang eller kiosker.
I vilka andra kommunala byggnader kan det tänkas att föreningslivet kan medverka vid byggnation av restauranger och kiosker ?

Eyeinthesky
Gäst
Eyeinthesky
19 October, 2009 08:41

“Vid exempelvis arrangemang riktade till ungdomar kan jag se det direkt olämpliga i att sälja öl, vin eller sprit”……….
Hur ser kommunens företrädare samt företrädare för Villa på detta uttalande? I vilka sammanhang räknas i så fall ungdomar bort som målgrupp? Ser gärna ett givet svar utifrån kommunens alkoholpolicy.

Daniel
Gäst
Daniel
19 October, 2009 08:53

Jag tycker Annika Håkansson ska driva restaurangen som ny moderat och lite viktigare än alla andra.Hon ska då ha med sig sin egen kaffebryggare och servera ideellt. Visa handlingskraft istället för att försöka visa dig duktig genom ett värdelöst inlägg i en deabatt som redan är klubbad!

Agust Vråk
Gäst
Agust Vråk
19 October, 2009 09:26

Tycker absolut inte att inlägget är värdelöst (det finns det förövrigt inga som är i den fria debatten) utan att det ställer frågor som verkar vara svåra att svara på? Enligt min mening så slingrar sig kommunen på det mesta när det gäller bandyhallen och förmånerna som villa får. Nä jag tycker hela den här byken stinker!

Henrik
Gäst
Henrik
19 October, 2009 10:10

okey att villa inte ska driva restaurangen utan bara bygga den, då infinner sig genast 2 frågor. Ska Villa äga restaurangen eller blir det kommunen som äger den? Om Villa äger den så blir det ju privat ägande. Varför har inga andra föreningar fått samma erbjudande som Villa?? för alla förstår ju att det lär bli en betydande vinst att bygga restaurangen o sen hyra ut den och det tycker jag är detsamma som ett bidrag från kommunen till Villa

Oven
Gäst
Oven
19 October, 2009 10:34

Kommunen kanske skulle “knoppa av” hallen till underpris för att göra Håkansson nöjd?

Ingemar Sixtensson KD
Gäst
Ingemar Sixtensson KD
19 October, 2009 10:57

Vill bara påpeka att Villa hyr restaurangytan i Arenan av kommunen (ingen annan isförening har haft anspråk på detta) samt investerar själva några miljoner i en restaurang som kommunen inte hade/har ekonomi att investerat i. Vilken annan krögare i sta´n hade satsat dessa pengar i en restaurang som är öppen på Villas å övriga klubbars arrangemang, samt övriga ströarrangenang som ev. blir?
Så småningom kanske öppen dagligen, efter inarbetning.

Lars Undrar!
Gäst
Lars Undrar!
19 October, 2009 10:59

Vad är problemet! Villa bygger restaurangen och kommunen arrenderar ut den enl. lagen om offentlig upphandling. För övrigt så stinker byken!

Rickard
Gäst
Rickard
19 October, 2009 12:47

C J
Det jag menar är att ni som inte bryr er om Villa kan iallafall vara såpass omtänksamma att ni är tysta å har en vis förståelse för att det kommer att gynna villa rätt mycke.. allt annat som dom borgliga på står har ju vissat sig tidigare att man inte kan lita på tex början på 90 talet behövs det sägas så mycke mer?

Agust Vråk
Gäst
Agust Vråk
19 October, 2009 01:08

#Rickard
Vara tyst och inte ha åsikter? Aldrig i livet!

Elof
Gäst
Elof
19 October, 2009 01:22

Ingemar Sixtensson KD
Om någon annan hade velat/kunnat driva restaurangen? Tja, det hade du fått reda på om ni hade lagt ut det hela på anbud. Vilket självklart borde ha gjorts. Förtäckt sponsring är vad det är. Avtalet borde rivas upp med en gång om det finns något sådant.

Rickard
Finns du verkligen? Mygel och fusk är ok om det gynnar något som du tycker om? Snacka om att vara enkelspårig.

Eyeinthesky
Gäst
Eyeinthesky
19 October, 2009 01:40

SIxtensson:
Ska restaurangen drivas med alkohol som en av de vinstgivande hörnstenarna och ska kommunens alkohol-och drogpolitiska syn stå tillbaka? Jag bara utgick ifrån att ungdomar till mkt stor del är en målgrupp kring evenemangshallen. Jag blir måhända dumförklarad, men det får jag ta i så fall……det får man räkna med i Grönköp……förlåt…Lidköping…..

Sture
Gäst
Sture
19 October, 2009 01:49

Sixtensson, är det några andra isföreningar som överhuvudtaget fått information om att den möjligheten finns och frågan om man är intresserad? OCH vad menar du med ströarrangemang som ev. blir av!!!?? Är det dom arrangemang som gör att det absolut måste kallas för evenemangshall och inte bandyhall du menar? Frågan på vilka krögare som skulle vilja satsat i detta lär vi ju aldrig få veta….

Henrik
Gäst
Henrik
19 October, 2009 02:09

svar till lasse: Problemet är att folk är emot hallen och griper efter varje halmstrå i hopp om att kunna gnälla på nånting. Det finns inget ämne här på lidkopingsnytt som skapar så mycket dumheter som Villa.

Rolf Olsson(v)
Gäst
Rolf Olsson(v)
19 October, 2009 02:16

Tack för klargörandet Ingemar Sixtensson.
Ingen kunde väl ana att Villa har så mycket pengar.”Några miljoner”

kjell hedvall
Gäst
kjell hedvall
19 October, 2009 02:24

Till Kire.
Restaurang och andra utrymmen prutades bort i slutomgången eftersom pengarna inte räckte.
Nu drygt ett år senare bygger Villa bk som idéell förening
restaurangen, Villa är inget privat företag.
Jag trodde det var positivt att det finns en förening som vill ta på sig ett ansvar.Givetvis är det förankrat bland de övriga isföreningarna,Det är långsökt att börja prata om att vi skulle fråga ex Heimer om de vill bygga en restaurang.

Rättvisa
Gäst
Rättvisa
19 October, 2009 02:25

Stod det inte i pressen att Villa bygger restaurangen och arrenderar ut den? Stämmer det? I så fall är det mygel på högsta nivå, hur kan en enskild förening få ta alla hyresintäkter från en verksamhet i kommunens lokaler utan konkurrens? Har alla föreningar fått förfrågan om de vill bygga och hyra ut? Det låter ju som en mycket bra affär.

Eyeinthesky
Gäst
Eyeinthesky
19 October, 2009 02:46

En RAK fråga till berörda politiker samt Villas talesman:

Finns planer på att restaurangen skall inneha ett alkoholtillstånd? Det spekuleras ju endast kring detta. Vore bra om information gavs i denna fråga.

Mats
Gäst
Mats
19 October, 2009 03:11

“Restaurang och andra utrymmen prutades bort i slutomgången eftersom pengarna inte räckte.

Man “prutade” alltså bort en inkomst? För det kan väl inte varit så att man räknat med att uthyrning av restauranglokaler skulle vara en förlust. Snacka om kortsiktig kalkylering…amatörmässigt…

Ingemar Sixtensson KD
Gäst
Ingemar Sixtensson KD
19 October, 2009 03:38

Svar till Eyeinthesky.
Kommunens drogpolitiska policy gäller även i hallen. Reviderad vid senaste kommunfullmäktige. Alkoholtillstånd ges av Socialnämden. Åldersgränserna gäller givetvis även här. Restaurangen är en avgränsad del av hallen. I övrigt se Kjell H:s svar till Krille. Gäller även för Elof.

Sture, det är Sparbanken som givit arenan namnet Evenemangshallen.
På sikt blir det fler arrangemang ,än det Du förfasar Dig över, Bandy.

Jörgen Larsson Oberoende liberal
Gäst
Jörgen Larsson Oberoende liberal
19 October, 2009 04:02

Ingemar Sixtensson, talar han sanning?

Så här skriver han; “Vilken annan krögare i sta´n hade satsat dessa pengar i en restaurang som är öppen på Villas å övriga klubbars arrangemang, samt övriga ströarrangenang som ev. blir?”

Du är andre vice ordf i nämnden och du kallar allt som skall bokas för utom bandy för ev ströarrangemang!! Detta är helt sannslöst! Varför har du inte talat klartext tidigare? Du borde avgå omedelbart! Omdömeslöst!

Eyeinthesky
Gäst
Eyeinthesky
19 October, 2009 04:16

“Lidköpings kommun arbetar aktivt förebyggande mot brott och droger. Man riktar sig främst på de mest påverkbara faktorerna som innefattar tillgången på alkohol, sociala normer…
Målet är att skapa trygga och goda uppväxtvillkor och minska användandet av tobak och alkohol….”
Jag vet att policyn har reviderats för att passa krögarna bättre. Jag är nyfiken på om ngn berörd.. ser ngn som helst problem med alkoholförsäljning i arenan ?

Intressent
Gäst
Intressent
19 October, 2009 04:22

Var det inte så att det drogpolitiska programmet ändrades från att alkohol inte “skall serveras” till alkohol inte “bör serveras”. Det senare är väl en lätt omskrivning av “får serveras”. Detta var väl att valla för alkoholutskänkning i hallen. Man kan inte bortse från att det är på denna hantering en krögare tjänar pengar och det är säkert inte tänkt bara vid “ströarrangemang”. Handen på hjärtat Sixtensson är det inte så här det är?

Ingemar Sixtensson KD
Gäst
Ingemar Sixtensson KD
19 October, 2009 04:41

Svar till Jörgen Larsson.
Från min sida har jag hela tiden – ända från början -framhållit att det kommer att bli fyra till fem “ströarrangemang” i Arenan under de första åren utöver idrotts/bandyarr. Det har varit min realistiska syn på det och min klartext. Jörgen, det tar tid att arbeta in en arena! Så småningom kommer det förhoppningsvis bli många arr utöver idrott/bandy.
Ingen skulle vara gladare än jag om jag har fel och det blir mer omg!

sture
Gäst
sture
19 October, 2009 04:45

Ingemar, du anar inte hur fel du har när du pga. min fråga utgår ifrån att jag är emot bandy. Jag undrar bara vad du menar med”ströarrangemang som ev. blir”. Tycker att det var lite konstigt uttryckt eftersom större delen av debattens fokus och framförallt det starkaste argumentet för hallen till allmänheten har varit att detta är en evenemangshall. Att då som politiker säga som du gör klingar i mina öron lite konstigt.

Rickard
Gäst
Rickard
19 October, 2009 05:03

tråkiga negativa Lidköpings bor är så ass tråkiga kom igen nu.. Heja Villa

TG
Gäst
TG
19 October, 2009 05:05

Fan det här med bandyhallen blir bara bättre och bättre, vem behöver dokusåpor när det finns bandy!!!

TG
Gäst
TG
19 October, 2009 05:34

Först var det Bruce sedan melodifestivalen sedan kattutställning, och nu blir det kanske några ströevenemang. Det blir bara bättre och bättre detta!

Ingemar Sixtensson KD
Gäst
Ingemar Sixtensson KD
19 October, 2009 05:35

Svar till Sture.
Jag har hela tiden deklarerat det jag svarar till Jörgen L. om antalet arr utöver idrott/bandy. Om andra politiker, majoriteten gått ut med mer arr -som Du säger utöver idrott/bandy – får det stå för dem.
Ber om ursäkt att det blev fel om Ditt bandyintresse.

Betrf. intresents åsikt om utskänkning får det stå för Dig.

Tack för mig!

Intressent
Gäst
Intressent
19 October, 2009 05:48

@Rickard och TG. Den här debatten handlar inte om att vara för eller emot bandy!

f.d. sosse
Gäst
f.d. sosse
19 October, 2009 08:45

Undrar jag om park/fritid inte ställer högre krav än vad Sixtensson gjort på den nya marknadsföraren än att ordna “några ströarrangemang?

benny B
Gäst
benny B
20 October, 2009 07:20

vad jag vet så är det bara bandyn som har bokat arenan än så länge

Annette
Gäst
Annette
20 October, 2009 09:50

Nix, det finns åtminstone ett annat evenemang bokat även om kontraktet inte är underskrivet ännu (beroende på att kommunen inte fått klart sitt hyresavtal)!

C J
Gäst
C J
20 October, 2009 10:43

Världens största lekstuga, förlåt, LEKVILLA menade jag ju.

Göran Larsson
Gäst
Göran Larsson
20 October, 2009 07:11

Jag var två dagar på regionfullmäktige i Vänersborg och fick på måndagskvällen en förevisning av Arenan där som tar in ca 3500 personer och som är på många sätt jämförbart med vår hall . De har liknade system som vi kommer ha gällande deras restaurang men vårt sätt att pruta som jag var med att göra utifrån de ekonomiska förutsättningar gör att den aktuella föreningen har större ansvar i detta såsom Hedvall beskriver.Detta blir bra.