Gå direkt till Nyheten (Debatt: Varför måste Lidköping höja skatten?)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 24 February 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Varför måste Lidköping höja skatten?

Publicerad Tuesday, 17 November 2009, 10:34 av Redaktionen

ikondebatt– I det rödgröna Lidköping går kommuens ekonomi före invånarnas, skriver moderaterna Annika Håkanson och Bertil Jonsson i en debattartikel.

Varför måste skatten höjas i en av Sveriges rikaste kommuner?

I mer än tio år har Lidköpingsborna getts uppfattningen att Lidköping är en rik kommun.

Så hur kommer det sig att Lidköpings rödgröna majoritet för tredje gången på sju år tar till skattehöjning för att klara ekonomin?

Förklaringen från majoriteten är lättvindig. Den vill ha utrymme för fler satsningar plus att lågkonjunkturen kan leda till ökade kostnader för försörjningsstöd. Något eget ansvar för den uppkomna situationen tar man inte på sig.

Sant är att Lidköping, precis som alla andra kommuner, drabbas av att färre är i arbete som en följd av internationell finanskris och lågkonjunktur. Men detta hade Lidköping, som en av Sveriges rikaste kommuner, kunnat bära om man i godare tider fört en mer förnuftig politik där man värnat om skattebetalarnas pengar.

Det har man inte gjort. Istället har kostnaderna i Lidköping under flera år tillåtits öka mer än intäkterna. Orsaken är att den kommunala verksamheten hela tiden har utökats. Frågan som bör ställas är varför Lidköpings nettokostnad per invånare är så hög?

Jämfört med Skövde kostar Lidköpings kommuns verksamheter nästan 4.000 kronor mer per invånare och år.

Vad får vi i Lidköping som inte Skövdeborna får?

Att skattehöjningen beror på Lidköpings höga kostnader, är helt klart. Och Lidköpings höga kostnader beror i sin tur på att kommunens rikedom lett till en allt för lättvindig inställning till skattebetalarnas pengar. Krav på effektivitet och återhållsamhet med satsningar, som för andra kommuner är både naturliga och nödvändiga, finns inte alls på samma sätt i Lidköping.
Genom att varje år räkna med avkastning från kapitalet för att betala löpande driftkostnader, som exempelvis löner, har kommuninvånarna försatts i en utsatt position.

När avkastningen minskar kraftigt – som nu till följd av finanskris och börsras – faller budgeten ihop som ett korthus. För att fylla hålen tas skattebetalarnas plånbok i anspråk än en gång.

Samma sak skedde 2003 och 2004 efter ett riktigt dåligt börsår 2002.

En långsiktigt uthållig kommunalskatt är viktig för Lidköping. Besparingar bör ske utifrån strategiska överväganden kring kommunens allmänt höga kostnadsläge och hur det kan påverkas på längre sikt. Den löpande verksamheten kostar drygt 100 miljoner kronor mer i Lidköping än i andra jämförbara kommuner. Kommunen gör i stort sett allt i egen regi och en sund konkurrensutsättning saknas. Det finns mycket att göra utifrån ett nöjd-invånar-perspektiv.

Den rödgröna majoritetens skattehöjning nästa år innebär att Lidköpingsborna sammanlagt får drygt 19 miljoner kronor mindre att röra sig med. Det är pengar som skulle kunnat gå till exempelvis konsumtion i Lidköpings butiker, eller varför inte hos tjänsteföretag som frisörer, hantverkare eller tandläkare.

Majoritetens attityd är tydlig, det finns alltid mera pengar att ta från Lidköpingsborna när kommunkassan sinar. Då har det ingen betydelse att en kommunal skattehöjning drabbar de som har lägst inkomster hårdast. I det rödgröna Lidköping går kommunens ekonomi alltid före Lidköpingsbornas.

Annika Håkanson (M)
Bertil Jonsson (M)

96 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Demokrat
Gäst
Demokrat
17 November, 2009 10:56

“Vad får vi i Lidköping som inte Skövdeborna får?” – En bättre skola och en bättre omsorg?

Är borgarna lösning alltså att lägga ut den kommunala verksamheten på privata aktörer? För ni har ju hitills inte kommit med ETT enda förslag på vad man ska spara in på? Mycket av den breddade kommunala verksamheten (som f.ö. är kanon) har även borgarna varit med och beslutat om. Det är lätt att klaga, men vad är era konkreta förslag?

Agust Vråk
Gäst
Agust Vråk
17 November, 2009 11:22

Mycket väl skrivit och berättigade frågor. Bättre skola och omsorg? Har alla redan glömt Barn o skolnämnden förslag från i våras?
Stänga skolan i Gösslunda
Stänga förskolan Skogsbrynet i Råda
Stänga förskolan Gräshoppan på Margretelund
Översyn av verksamheten med dagbarnvårdare
Stödenhetens verksamhet skall granskas för eventuella besparingar
Lärarlyftet – med vidareutveckling av lärarna – stoppas
Städorganisationen ses över
Kosten ses över

Kim
Gäst
Kim
17 November, 2009 12:05

Men har ni redan glömt att ni gemensamt med de röda har byggt ett monument över dagens politiker ute vid tennishallen.
Om jag inte mins fel skall den användas till en utdöende sport av något slag. Politikers minne är uppenbarligen kort.

GS
Gäst
GS
17 November, 2009 12:38

Kim: vilken hall och vilken sport är det skriver om? Evenemangshallen och Bandyn kan det ju injte vara eftersom hallen skall användas till många olika saker och Bandyn lever och frodas med växande intresse i TV bland annat.

Oven
Gäst
Oven
17 November, 2009 12:38

Och varför har de alliansstyrda “förortskommunerna” runt omkring höjt skatten? Jo p.g.a. Alliansregeringens strypning av statsbidragen till kommunerna. Att Lidköping prioriterar att ha fler anställda i kommunen istället för att kasta ut dem i arbetslöshet är väl berömvärt med tanke på Alliansens härjningar i trygghetssystemen. Arbetslöshet är inget som gynnar köpkraften precis!

Rolf Olsson
Gäst
Rolf Olsson
17 November, 2009 01:25

Ja Kim,så ä dä.Karin Lexmon var väl en av de största pådrivarna.

Anders.G.
Gäst
Anders.G.
17 November, 2009 01:59

Att ta pengar från skattebetalarna gynnar ju inte köpkraften. Det är väl ändå den rödgröna majoriteten som har ansvaret för ekonomin i Lidköping? En skattehöjning ser jag endast som en brist på kompetens att sköta ekonomin,när nu Lidköping anses vara en så rik stad.

mamma mia
Gäst
mamma mia
17 November, 2009 04:40

Klaga på borgarna i kommunen? Den är väl sossestyrd fortfarande?!! TYVÄRR

Göran Larsson MP
Gäst
Göran Larsson MP
17 November, 2009 07:46

Vi minskar skattehöjning men 30 öre behövs för att inte behöva spara mer i vård, skola och omsorg.
Vi styr välfärden långsiktigt med en progressiv klimat politik. Alliansens alternativ är privatisering av välfärden och besparingar på de offentligt drivna verksamheterna.
Man ökar ojämlikheten samtidigt som man ger de som har ökade möjligheter ,vilket kallas Valfrihet !
Valet kommer handla om detta och mitt val är jämlikhet före valfrihet för vissa

Anders.G.
Gäst
Anders.G.
17 November, 2009 08:28

Vilka är dessa “vissa” som inte har ngn valfrihet Göran ? Livet handlar hela tiden om prioriteringar .Är det jämlikhet att inte själv få göra sina prioriteringar?

Rolf
Gäst
Rolf
17 November, 2009 10:18

GS, växande intresse i TV? Sporten i SVT hade ett inslag om bandy i ca en minut i kvällens sportnytt!

Göran Larsson
Gäst
Göran Larsson
18 November, 2009 12:19

De som får svårt att välja så kallade extra tjänster inom välfärden som kan väljas om man har egna ekonomiska medel. Tänk de som inte har råd med tandläkaren vad de måste välja bort. En del barn har inte råd med klassresan mm eller så är den äldre som kanske inte har råd att betala den privata hemvårdens extra tjänster.. Folkhälsa kostar också som att gå på badhus om det blir för dyrt så väljs detta bort. Valfrihet är efter ekonomisk bärighet.

Undrande Inflyttad
Gäst
Undrande Inflyttad
18 November, 2009 12:46

Vet du vad du skriver Göran “inte behöva spara mer i vård skola och omsorg” D finns väl annat ni kunnat spara på. Om ni sparat mer på dessa nämnda områden vore väl det att totalt lägga ner deras verksamhet. Lägg av med politiksnacket tala så vi begriper. Vi har kunnat klara oss utan skattehöjning, det vet du och de andra, det gäller att prioritera rätt. Det låter bättre att skriva som du gör, då behöver ni inte berätta hela sanningen.

Demokrat
Gäst
Demokrat
18 November, 2009 07:47

Men Undrande, kan inte du, som första företrädaren i Lidköping, förklara för oss andra som tydligen inte begriper, vilka verksamheter ska dras in då? Om det inte är skola, vård eller omsorg, så finns det ju inte så mycket kvar i den storleksordning som behövs.
Berätta gärna för oss hur vi ska spara in 19 miljoner UTÖVER det sparkrav som redan ligger på alla nämnder (utöver undantaget på socialnämnden). Vilken verksamhet vill du stänga?

Agust Vråk
Gäst
Agust Vråk
18 November, 2009 07:52

Försök att acceptera Göran Larsson att ni här på lokalnivå precis som på riksnivå inget har att säga till om utan lydigt går i Socialdemokraternas ledband. Ni precis som Vänstern. Hur gärna ni än vill framstå som stora pojkar.

Agust Vråk
Gäst
Agust Vråk
18 November, 2009 08:02

#Demokrat
Naturligtvis som alla andra företag måste göra för att utvecklas och gå framåt:
-Effektivisera
– Rationalisera
-Målstyra
-Konkurrensutsätta
-Ifrågasätta
-Prioritera
Osv, osv. Helt övertygad om att det mesta av detta är ogjort i kommunen.

GS
Gäst
GS
18 November, 2009 08:26

Rolf: TV4 Sport direktsänder en match i veckan och efter nyår börjar SVT direktsända matcher. Det ‘är det jag skrev om angående växande intresse.

Oven
Gäst
Oven
18 November, 2009 09:49

Men August, hos alliansen är det ju tre partier som går i Moderaternas ledband. Har du inga synpunkter på det då?

Agust Vråk
Gäst
Agust Vråk
18 November, 2009 10:43

Problemet är att (S) fortfarande lever kvar i tron att de är det stora statsledande partiet som inte behöver dela makten med någon. (S) lever också kvar i tron att Sverige 2009 är samma ställe som det var på 50 och 60 talet. Det är det inte. De försöker då desperat apa efter den framgångsrika Alliansen. Kopior blir alltid sämre än originalet som bekant.

Oven
Gäst
Oven
18 November, 2009 11:24

Vad är “nya” arbetarpartiet då August, en kopia? Vad är Reinfeldt när han vill vara en “ny” Tage Erlander, en kopia? Vad är moderaterna när de säger sig vara det “statsbärande” partiet (fast de inte ens är största parti) ?
Kopior är alltid sämre än orginalet. Det var du som skrev det.

Göran Larsson
Gäst
Göran Larsson
18 November, 2009 11:53

När jag säger att det är svårt för den som har en sämre ekonomi att använda sig av ökad valfrihet inom typ tandvården, hemvården, seniorboenden mm så kallas det av undrande inflyttat kvalificerad politiker snack..Jag tror inte att denne person läser det jag skriver utan mer ett generelt synsätt på mig som person. Detta är ett tråkigt sätt att argmentera på och spär på politiker förackt ! Jag tror de som vill läsa det jag skriver förstår !

Agust Vråk
Gäst
Agust Vråk
18 November, 2009 11:57

Precis vad jag skriver ovan oven! Statsministern verkar 2009 och inte på 60 talet. Det syns även i mätningarna som görs angånde vilken politiker man har störst förtroende för: Reinfeldt i topp och Ohly i botten inte helt oväntat. Det är det som är problemet med er röda, ni vill inte se någon utveckling. allt ska vara som det alltid har varit. Ingen vilja till förnyelse, inga nya idéer. Ingenting!

Anders.G.
Gäst
Anders.G.
18 November, 2009 12:58

#Göran Larsson
Alla har råd att gå till tandläkaren.Alla har råd med klassresan osv. Alla har även råd att åka Porsche,men det handlar ju om valfriheten och att göra prioriteringar .Detta tycker iaf jag att det är upp till den enskilde att göra dessa val och prioriteringar.

Oven
Gäst
Oven
18 November, 2009 03:09

Jag hörde att det var en vråk som flugit emot ett fönster. Jag tror jag vet vilken.

Agust Vråk
Gäst
Agust Vråk
18 November, 2009 03:30

Samma höga nivå på argumenten som vanligt ser jag…?

Göran Larsson MP
Gäst
Göran Larsson MP
18 November, 2009 11:42

Tyvärr är det inte så “i detta Allians styrda Sverige som sjunger valfrihetens lov när utanförskapet hela tiden ökar tvärtimot vad man säger sig vilja” att alla verkligen kan välja ! Skillnaderna syns ju ännu mera nu än någonsin ! Antalet fattiga barn ökar och antalet som inte har råd till “den roliga klassresan ” ökar ! Valet 2010 kommer bland annat handla om jämlikhet för alla eller som Alliansen nu gör “valfrihet ” för dem som redan har !

Agust Vråk
Gäst
Agust Vråk
19 November, 2009 07:35

Visst låter dina förklaringar fina Göran, du säger det du måste säga men vi vet ju vad som kommer att hända om mot förmodan den rödgröna “alliansen” kommer till makten:
Bakom de vackra orden ligger minskad valfrihet för individen, lägre nettoinkomster, försämringar för företagare och andra kvalitetssänkningar. -The same procedure as last time!

Madeleine Larsson
Gäst
19 November, 2009 09:51

Det är tyvärr inte så att alla har råd med tandläkaren, och andra saker som kan tyckas självklara i ett samhälle. En stor grupp som detta drabbar är ofta ensamstående lågavlönade föräldrar med barn. De kan inte göra några val eller prioriteringar, för dom saknar utrymme för det. Många jag talat med har precis så det räcker till mat och hyra, eller ens knappt det. Dom får kämpa varje dag. Valfriheten blir något dom aldrig kan ta del av…

Anders.G.
Gäst
Anders.G.
19 November, 2009 10:09

#Göran Larsson
Du idiotförklarar ju bara medborgarna när du säger att de inte kan göra egna val och prioriteringar. Du vill inte ge dem möjligheten att själva styra över sina liv. Kallar du det jämlikhet ? Återigen: Alla kan välja,ge dem bara möjligheten.

Madeleine Larsson
Gäst
19 November, 2009 11:24

Anders: Alla kan inte välja! Om man inte håller sig inom normen för kärnfamiljen, eller hör till de som har hyfsat betalt arbete, så riskerar man att inte kunna göra några val alls. Jag vill påstå att man diskriminerar en stor del av befolkningen. Vi måste ha trygghetssystem som fungerar oavsett! Sköt dig själv & skit i andra principen funkar säkert bra för den som är frisk och har jobb, men hur medmänsklig är den?

Göran Larsson MP
Gäst
Göran Larsson MP
19 November, 2009 01:28

Du lyssnar inte på mina argument gällande riskerna att spara för mycket på välfärden och öka möjligheten att välja inom utbytet att det gör att de som inte har det ekonomiska resurserna kommer att drabba ännu mer då vi minskar resurserna till det gemensamma och ökar möjligheten att välja sälv och det gör att de som inte kan halkar efter. Ej betala seniorboende, extra hemtjänstservice av privata, klassresor mm ! Jämlikhet är gemensam välfärd !

Oven
Gäst
Oven
19 November, 2009 03:16

Anders G har ju rätt, alla kan välja men plånboken bestämmer vad! Detta vill han inte ha med i diskussionen. Typiskt borgerlig retorik.
När det gäller skola vård och omsorg skall alla ha tillgång till samma valmöjligheter oavsett storlek på plånboken.

Göran Larsson MP
Gäst
Göran Larsson MP
19 November, 2009 03:31

Jag trodde att detta skulle kunna förstås utan att skriva det på näsan men Oven tack för förtydligandet i denna debatt..vi ses väl på 1,a maj ?

Agust Vråk
Gäst
Agust Vråk
19 November, 2009 03:37

Alla ska ha rätt till samma valmöjligheter inom skola, vård och omsorg? Tala nu tydligt om oven att i “ditt” samhälle betyder det inga valmöjligheter alls för det bestämmer staten!

Anders.G.
Gäst
Anders.G.
19 November, 2009 03:44

Det är inte alls plånboken som bestämmer vad man kan välja, det är utbudet! Det är en ojämlik och orättvis politik att inte låta den enskilde få alternativ. Rent översitteri! Typisk vänsterpolitik som tror att de är lite förmer och bättre vetande!

Fritänkare
Gäst
Fritänkare
19 November, 2009 04:14

Göran L. MP tar tidigare i tråden upp att en del inte läser vad han skriver utan avfärdar det med att “det är ju han, miljöpartisten”. Detta angår flera: “Det är Ove, (V)” eller “den borgar`n.” Debatten skulle tjäna på att inte kunna sätta etiketter på folk. Kjell H undrar över anonyma insändare. Det är inte så konstigt eftersom partierna är så toppstyrda. Avvikande meningar i partigrupperna kommer aldrig fram i debatten. Tur att det finns forum.

Göran Larsson MP
Gäst
Göran Larsson MP
19 November, 2009 04:43

Fritänkare är vi väl alla och jag menar absolut inte att sätta etiketter på medmänniskor utan jag vill tvärtom uppmuntra till debatt men det är klart att jag i en debatt där jag tydligt blir som du uttrycker det `stämplad`att jag kan lik en bumerang kastar det tillbaka till där det kom i från. Det fria ordet är det som gäller och det är fritt val att nyttja namn. Jag använder namn för att jag själv tycker att det känns bra. Fria debatten är bra

Oven
Gäst
Oven
19 November, 2009 06:53

Fritänkare, avvikande meningar i partigrupperna kommer fram i just partigrupperna. Partigruppernas majoritetsbeslut blir sedan partiets linje (demokrati du vet). Demokrati betyder inte att alla alltid kan få som de vill.

Agust Vråk
Gäst
Agust Vråk
20 November, 2009 07:20

Som vanligt har vi en benägenhet att halka från ämnet. “Varför måste Lidköping höja skatten?” Hur kommer det sig att kommunen inte ser över sina verksamheter och gör som jag har skrivit ovan:
-Effektivisera
– Rationalisera
-Målstyra
-Konkurrensutsätta
-Ifrågasätta
-Prioritera
Tyvärr är det så att vi har politiker som helt saknar prioriteringsförmåga (enligt min mening). Ombyggnad av div. gator som inte kan vara prioriterat just nu!

Demokrat
Gäst
Demokrat
20 November, 2009 08:26

Agust; Är du medveten om att ett sparkrav på 1% redan finns på nämnderna? Ska KF ta beslut om att inte höja skatten utan istället föreslå det du skriver och sedan lägga en budget efter det? Givetvis kan man inte lägga en sådan budget, nämnderna har sparat och Effektiviserat, med ytterliggare krav kommer de att behöva lägga ner verksamhet, så återigen Agust; Vilka verksamheter i kommunen vill du lägga ner? Skola, vård eller omsorg?

kjell hedvall
Gäst
kjell hedvall
20 November, 2009 09:00

Det har tydligen undgått sign august att vi just nu sparar 40-50 miljoner kr,Genom att göra just det som räknas upp.
Att överföra egen regi verksamhet till privata företag är vi inte så pigga på däremot eftersom vi hellre tar vinsten själva och ger till Lidköpingsborna istället för en aktieägares ficka.
Finns inga nyckeltal som säger att vi presterar mindre.
Vardagsrationalisering pågår dessutom ständigt.

Agust Vråk
Gäst
Agust Vråk
20 November, 2009 09:31

Ge mig exempel på var ni sparar 40-50 miljoner. Ge mig exempel på era vardagsrationaliseringar. Ge mig exempel på vilka åtgärder ni har undersökt för att undvika skattehöjningen. Vad hade det fått för konsekvenser om ni inte hade höjt skatten?

Gunnar
Gäst
Gunnar
20 November, 2009 10:26

GS. Snälla tänk på vad du skriver om växande intresse för bandyn. Att titta på TV är inte lika med intäkter. Om du ser dig omkring i större sporter i Sverige så sviker publiken för att det sänds på TV. Evenamangshall har vi haft en i flera år såm vad jag vet inte används så mycket till evenemang.

Fritänkare
Gäst
Fritänkare
20 November, 2009 11:42

@Oven. Jag är väl medveten om hur det fungerar i partigrupperna men ibland uppmanas vi att istället för att skriva i LN verka genom partierna. Det är bara det att då stryps åsikterna och kommer inte fram.

Tobias G
Gäst
Tobias G
20 November, 2009 12:03

Varför kan ingen erkänna att Bandyhallen är för dyr för våran kommun!
Eller har den en egen budget som inte påverkar dom andra?
Vill gärna ha ett svar av Oven det är underhållande.

Demokrat
Gäst
Demokrat
20 November, 2009 12:12

Fritänkare; då är det kanske dags att byta parti till ett parti som lyssnar på dig som medlem? Låter som ett oerhört odemokratiskt parti som du har engagerat dig i.
Tobias G; Driften påverkar väl budgeten men inte investeringen.

Agust Vråk
Gäst
Agust Vråk
20 November, 2009 12:13

Är du på gång in i underhållningsbranschen oven?

Oven
Gäst
Oven
20 November, 2009 02:04

Demokrat, du tog orden ur mun på mig.

Snubbe
Gäst
Snubbe
20 November, 2009 03:08

Höja skatter utan att veta varför, betyder att man inte har koll på ekonomin. Tycker Kjell H allvarligt att det är bra plan att låta folk i kommunen sitta och göra jobb som kan skötas billigare av privata företag? I så fall förstår jag precis varför skatten höjs. Skatteparasiten behöver växa. Vem betalar? Lidköpingsborna…

Anders.G.
Gäst
Anders.G.
20 November, 2009 03:16

Det är lite märkligt det som Kjell hedvall skriver;”Att överföra egen regi verksamhet till privata företag är vi inte så pigga på eftersom vi hellre själva tar vinsten och ger till Lidköpingsborna istället för en aktieägares ficka”. Om det nu finns någon vinst,varför höjer ni då skatten?

Veronica Berling
Gäst
Veronica Berling
20 November, 2009 03:33

August vråk:
Det var allianspartierna som ville ha mer än 1% sparkrav på nämnderna och sen gnäller man när vi vid en procent måste dra in på lokaler (Gösslunda). Var vill ni skära?
Anders.G:
Du talar inte för ensamstående föräldrar, socialbidragstagare, arbetslösa eller sjukskrivna, det hörs. Tror du att de har några val? Hur många tror du inte måste strunta i att gå till tandläkaren? Åka Porsche? Vaknade du sedan eller?

Veronica Berling
Gäst
Veronica Berling
20 November, 2009 03:34

Vråk:
Vad vill du effektivisera? Var vill du rationalisera? Du ger inte ett enda konkret exempel. Otydligare än så kan det knappast bli. Våra priorieteringar och mål är inte samma, det är inte samma sak som att inget görs.

Veronica Berling
Gäst
Veronica Berling
20 November, 2009 03:38

Fritänkare:
Håller med dig demokrat, det fritänkare beskriver gäller inte alla partier. Vi lyssnar på våra medlemmar, alla är välkomna på möten och får komma till tals – i demokratisk anda tas sedan beslut.

Fritänkare
Gäst
Fritänkare
20 November, 2009 05:11

@Demokrat. Kolla Ovens svar. Han har rätt i vad han skriver. Det gäller rättning i alla partiers led.

Tobias G
Gäst
Tobias G
20 November, 2009 06:04

Gnälla när man lägger ned Gösslunda! Det tror f.n att jag gnäller det drabbar mig personligen! Skolan lades ned pga att kommunen har för mycket skollokaler men vad läser jag i tidningen för ca 2 veckor sedan? Jo vi ska bygga nytt !
Hur gör vi det??? Jo vi höjer skatten!! Hur f.n kan man styra en kommun så här??

Jan M (M)
Gäst
Jan M (M)
20 November, 2009 07:46

Kjell Hedvall :
“vi hellre själva tar vinsten ” Vilken vinst ? Vad grundar du ditt påstående på ? Har du begärt in en enda offert på någon verksamhet som sköts av kommunen i dag ?
Att driften kostar 4000:- mer per invånare än tex Skövde tyder snarare på att vår verksamhet är dyr!
Våga börja jämföra med andra kommuner för att se vad vi kan förbättra. Våga jämföra med vad det kostar att privatisera. Sluta att bara blunda och betala!

Phorever People
Gäst
Phorever People
20 November, 2009 10:13

@Tobias: Vi lever i en maffiastad :)

Anders.G.
Gäst
Anders.G.
20 November, 2009 10:13

Veronica Berling
Alla har väl ändå en ekonomi ,även de du räknar upp. Tror du att de är helt oförmögna att fatta egna beslut? Om de vill gå till tandläkaren eller åka Porsche är väl ändå deras val? Vakna själv ,och nedvärdera inte folk!

Agust Vråk
Gäst
Agust Vråk
20 November, 2009 10:19

Det är inte jag som är förtroendevald, jag väntar fortfarande på svar:
Ge mig exempel på var ni sparar 40-50 miljoner. Ge mig exempel på era vardagsrationaliseringar. Ge mig exempel på vilka åtgärder ni har undersökt för att undvika skattehöjningen. Vad hade det fått för konsekvenser om ni inte hade höjt skatten. Veronica, tala nu om för mig vad ni har gjort. Det hoppas jag verkligen att Alliansen har ställt krav på mer än 1% i sparkrav!!

Agust Vråk
Gäst
Agust Vråk
20 November, 2009 10:31

#Veronica
“Sen GNÄLLER man när vi vid en procent måste dra in på lokaler (Gösslunda), du börjar låta som His Masters Voice. -Alla som inte har samma åsikt som mig gnäller och är idioter som inget har förstått. Borgare är de också förresten! Akta dig för det, vi är väljare som har fullt klart för oss vad vi röstar på och varför…

Göran Larsson MP
Gäst
Göran Larsson MP
21 November, 2009 05:36

Kommunen styrs långsiktigt och vi minskar den befarade skattehöjningen med 30 öre till just 30 öre och vi klarar med råge besparingar utan att som i Vänersborg säga upp tjänster inom skolan och det barnen behöver är goda inlärningsvillkor och det innebär en bra personaltäthet .Vi har väldigt stark profil på att vi satsar på landsbygdskolor som i Järpås, Saleby och Tun ! Vi bygger nu ut äldreboende och omsorgs lokaler framöver !

Tobias G
Gäst
Tobias G
21 November, 2009 09:46

För att det skulle bli en besparing på att stänga Gösslunda skola var den tvungen att säljas först!
Är den såld????………Om inte kan DU Göran se till att den blir till äldreboende så sparar vi lite pengar men det är troligen roligare att bygga nytt!

kjell hedvall
Gäst
kjell hedvall
21 November, 2009 10:39

För hög?????
Vi sparar 2 % enligt kommunfullmäktiges beslut,,,ger drygt 40 miljoner,,,Vi ser dock att arbetet går bra så att det kommer att ge mer.

kjell hedvall
Gäst
kjell hedvall
21 November, 2009 10:55

Jan Manitski är statistik fundamentalist utan motstycke.
Verkligheten fungerar inte så.Det finns fel och brister som gör att siffrorna får tas med en nypa salt.Sedan höjer nybyggda fastigheter upp kostnaderna exempelvis. Gamla skolor och hem för äldre håller ner kostnaderna.Men det har inget att göra med effektivitet eller bättre styrning.I min värld är det sämre.

Göran Larsson MP
Gäst
Göran Larsson MP
21 November, 2009 02:29

Fullmäktiges besparingskrav på nämnderna för 2009 var att de skulle redovisa ett överskott på deras bruttointäkter på 1 %. = ca 20 millioner. Detta har man klarat av och det har gjorts genom beslut i Barn och Skola gällande skolbyggnader, inom vård och omsorg gällande stop av vård på avdelning, arbetskläder, höjda matkostnader ,,mm
Samhällsbyggnad har hålt igen med gräsklippning mm.
2010 har vi ytterligare ca 20 millioner att spara .
09-10=ca 40

Göran Larsson MP
Gäst
Göran Larsson MP
21 November, 2009 02:37

Tack vare skattehöjningen på 30 öre så behöver vi nu inte spara mera än ovanstående besparing . Alliansens nej till detta innebär att de måste spara ytterligare Ca 20 millioner..
Så gott folk ni förstår att det går inte i hop att samtidigt säga att man ska bygga ut köken /o spara på välfärdens kärnområden !
Den 30 november kommer vi ta beslutet om skatten,
Förslaget är 21,39 (21,09)..Vara höjer med 20 öre !
samt ta debatten med Alliansen.

Göran Larsson MP
Gäst
Göran Larsson MP
21 November, 2009 02:52

tack Tobias för din kommentar och visst så vore det trevligt med att Gösslunda byggnaden har en framtida användning men jag tror inte på `äldreboende`då vi har så många fina sådana i Tolsjö, Örslösa, Råda, Järpås mm på landsbygden men den som köper denna byggnad har förhoppningsvis ett kreativt sätt att ta denna i användning..

Jag har djup respekt för ditt synsätt och kritik gällande det som skedde 2009 och jag hoppas vi kan ha dialog,,
vänligen

Agust Vråk
Gäst
Agust Vråk
21 November, 2009 05:41

Som vanligt kommer de vanliga flosklerna fram när politikerna ska “svara”. Väntar fortfarande på svar:
Ge mig exempel på var ni sparar 40-50 miljoner. Ge mig exempel på era vardagsrationaliseringar. Ge mig exempel på vilka åtgärder ni har undersökt för att undvika skattehöjningen. Vad hade det fått för konsekvenser om ni inte hade höjt skatten?

Elof
Gäst
Elof
21 November, 2009 06:54

Agust Vråk
Varför läser du inte svaren du får? Är det för svårt för dig att klara av siffrorna så får du väl be någon om hjälp? Göran Larsson MP har ju gett dig svar på var de sparar 40-50 miljoner. “Detta har man klarat av och det har gjorts genom beslut i Barn och Skola gällande skolbyggnader, inom vård och omsorg gällande stop av vård på avdelning, arbetskläder, höjda matkostnader ,,mm
Samhällsbyggnad har hålt igen med gräsklippning mm.”

Agust Vråk
Gäst
Agust Vråk
22 November, 2009 12:44

#Elof
Du kan väl prova att läsa svaren du får: Hållt igen med gräsklippning m.m. ger 20 miljoner. De andra 30 miljonerna då för att nå upp till 50 miljoner som Hedvall utlovar var ska de tas? Jag behöver nog hjälp med att förstå detta och inte bara jag är jag rädd…

Elof
Gäst
Elof
22 November, 2009 08:32

Agust Vråk
Vill du ha en utförlig beskrivning på exakt hur varje krona är insparad så får du nog ta och uppsöka kommunhuset och de tjänstemän som sitter där. 20+20=40? Så där har du bara 10 miljoner till. Och enligt vad det står så ger det tydligen mer i besparingar än vad de först trott så där har du möjligen de extra miljonerna. “2010 har vi ytterligare ca 20 millioner att spara .
09-10=ca 40”
Klarare för dig nu? Eller vill du ha mer hjälp?

Erik
Gäst
Erik
22 November, 2009 08:35

Om Lidköpingskommun varit ett företag skulle ägarna sparka ledningen för länge sedan.
Det krävs nytänkande för att hitta besparingar. Det som är värst i kommunens budget är driftkostnaderna.
Att i besparingstider bygga om torget och en massa andra gator bara för att de kommunanställda skall ha något att göra kan inte vara rätt politik.
Kommunen består inte bara av skola, vård och omsorg men det är en stor del. Lite nytänkande tack.

kjell hedvall
Gäst
kjell hedvall
22 November, 2009 11:24

Det mesta av arbetet med torget ingick i helheten kring Resecentrum.Kommunen fick EU bidrag att bygga om.Det mesta av arbetet utfördes av privata företag på entreprenad.
Alliansen har varit för-När vi ville stoppa upp vid kyrkan och bara asfaltera krävde alliansen att vi inte skulle spara utan köra på.Nytänkande?? Visst.ler…

Agust Vråk
Gäst
Agust Vråk
22 November, 2009 09:12

#Erik
Som tur är så får de sparken vid nästa val! Att få något vettigt svar på frågorna var tydligen omöjligt.

Anders.G.
Gäst
Anders.G.
23 November, 2009 09:36

Kjell Hedvall skriver att alliansen var för ,samt att alliansen krävde.Vem är det egentligen som bestämmer i kommunen och har ansvar för ekonomin i slutändan?

Elof
Gäst
Elof
23 November, 2009 09:59

Anders.G
Läs en gång till vad hedvall skriver så förstår du nog vad som står.
1. Både alliansen och de styrande var för ombyggnaden
2. När det blev dyrare än det var tänkt så “krävde” alliansen att de skulle skita i det och ta den kostnaden. Så blev det nu inte så deras “krav” följdes alltså inte.
Tycker inte det är så svårt att få fram detta av hedvalls inlägg om man nu inte är en rabiat alliansen anhängare och medvetet feltolkar.

Henrik
Gäst
Henrik
23 November, 2009 10:25

Problemet är att Gösslunda inte är sålt. Kostnaden finns kvar men är skjuten till ett annat ställe i redovisningen.

Anders.G.
Gäst
Anders.G.
23 November, 2009 12:02

Elof
Jag är inte ngn rabiat anhängare av alliansen och förstår precis vad Hedvall skriver. Frågan jag ställde var avsedd att vara retorisk till Kjell Hedvalls “fördel”.

Agust Vråk
Gäst
Agust Vråk
23 November, 2009 12:15

Följande frågor är fortfarande inte besvarande fullt ut:
-Ge mig exempel på era vardagsrationaliseringar.
-Ge mig exempel på vilka åtgärder ni har undersökt för att undvika skattehöjningen.
-Vad hade det fått för konsekvenser om ni inte hade höjt skatten?

Demokrat
Gäst
Demokrat
23 November, 2009 01:51

Agust; Alla nämnder har fått sparat, du får nog specificera din fråga litet om du vill att någon från nämnderna ska svara.
Konsekvenser av att inte höja skatten hade väl varit ytterliggare sparkrav på nämnderna. Nämnderna skulle givetvis drabbats på olika sätt.

kjell hedvall
Gäst
kjell hedvall
23 November, 2009 02:26

Exemplen har ju kantat media hela året.
1.Nedläggning av Gösslunda skola.Eleverna flyttat till närbelägen skola.
2.Nedläggning av öppen förskola.
3.Indragning av anhörigsstöd.
4.Neddragning av deltidsbrandmän.
5.Färre bok inköp.Minskade bidrag.
6.Färre projekt kring näringspolitiken.
Detta är några av de större exemplen.
80 % av kommunens kostnader är personal och lokaler.
Givetvis blir det minskade personalkostnader.

kjell hedvall
Gäst
kjell hedvall
23 November, 2009 02:32

De s,k vardagsrationaliseringarna ligger väldigt mycket på att färre personal utför samma arbete.
Inom vård och omsorg sker ett ständigt arbete med ändrat arbetssätt och organisation.Utbildning.
Inom skolan minskar antalet lärare eftersom vi anpassar till elevantal.Även andra vuxna minskas.
När kommunfullmäktiges beslut kommer att följas upp kan ni läsa i detalj vad som gjorts.

Intresserad 2
Gäst
Intresserad 2
23 November, 2009 03:03

Vill bara återknyta till rubriken i denna tråd “Varför måste Lidköping höja skatten”. 30 öres höjning motsvarar kostnaden att driva evenemangshallen.

kjell hedvall
Gäst
kjell hedvall
23 November, 2009 03:54

Anledningen att vi sänker den planerade skattehöjningen från 60 till 30 öre är att vi kommer att behöva pengarna till socialtjänsten.Förutom den stora arbetslösheten så kommer nu nästa dråpslag emot många då 54.000 långtidssjuka inte längre får sjukersättning den 1/1.Ca 400 personer i Lidköping kommer att få aktivitetsstöd i 3 mån.Sedan är det slut.
Vi förväntar oss ett kraftigt utökat kommunalt stöd genom socialtjänst och arbetsmarknadsenhet.

kjell hedvall
Gäst
kjell hedvall
23 November, 2009 03:58

Det finns inga totallösningar i ett samhälle.Nu flyttas bara pengarna runt och alliansen kan säga att man infört arbetslinjen.Kommunerna får ta kostnaderna istället för staten.Givetvis är det så att få av alla dessa sjuka kvinnor är anställningsbara eller står till arbetsmarknadens förfogande.

Undrande Inflyttad
Gäst
Undrande Inflyttad
23 November, 2009 05:04

Jo vi vet att personalkostnaderna är höga, dax för lite effektivisering där. Ett exempel 5 stycken kommunalanställda, 1 grävmaskin och en lastbil för att ställa fram en soffa på “det nya stråket” förstår att personalkostnaderna är höga. Det skulle räckt med en person. Vad gäller “det nya stråket” måste det var det sämsta arbete under 2009 vad gäller kommunalt projekt och det blev inte ens färdigt. 6 månader för ca 100 meter gata. Ler

Agust Vråk
Gäst
Agust Vråk
23 November, 2009 06:59

#Undrande Inflyttad
Vardagsrationaliseringar? *ler*

Göran Larsson MP
Gäst
Göran Larsson MP
24 November, 2009 02:35

Kjell Hedvall har på ett tydligt sätt markerat hur Vård o omsorg samt Barn o skolnämnden med en budget på ca 1.1 miljarder.
Lyckats 2009 beskriva efter kf,s beslut i februari om 1 % besparing ett överskott som gör att man kommer att klara 2010 års budget med ytterligare 1 % neddragning.
Detta innebär ca 22 millioner inom våra kärnomåden.
på 2 år under denna djupa kris. Vi har en 30 öres skattehöjning för 10 pga den sociala krisen .

Tobias G
Gäst
Tobias G
24 November, 2009 04:30

Jag förstår att Göran & Kjell jobbar och sliter med budgeten medans jag och min familj lever i en bubbla, men jag är inte nöjd med hur ni har skött nedlägningen av våran skola.
Skolchefen Johan och Mario var överens med mig att besparing endast gjordes vid en avyttring av Gösslunda skola!
Därför är min fråga om försäljning väldigt relevant för mig och min familj.

Phorever People
Gäst
Phorever People
24 November, 2009 06:15

@Tobbe: Känner du liksom jag för att flytta nära havet? Vellinge är kanske ett alternativ till maffiastaden Lidköping :)

GS
Gäst
GS
24 November, 2009 09:46

Phorever People: Om du är så fruktansvärt missnöjd som din kommentar visar undrar man ju varför du inte gör slag i saken och flyttar.

Agust Vråk
Gäst
Agust Vråk
25 November, 2009 07:28

Bättre att byta ut dom som är orsaken till missnöjet, vi har chansen nästa år. Ta den!

Tobias G
Gäst
Tobias G
25 November, 2009 09:16

Göran jag försökte att ha en dialog med dig innan ni beslutade om att stänga skolan! Men det gick inte att nå dig via telefon och du visade dig inte på några möten tyvärr.
Du kommenterade skatten i Vara tidigare är det så att deras förslag ligger på 21,20 och Lidköpings på 21,39?
För mig låter det otroligt! Ni politiker har framställt Lidköping som en rik kommun varför ska våran skatt vara högre???
Hoppas att jag har fel…….

Phorever People
Gäst
Phorever People
25 November, 2009 10:28

@GS: Jag ska bara låta barnen bli äldre så de slipper bryta upp från kamrater, sen drar jag till sydligare bredgrader. Förmodligen blir det längre bort än Vällinge, Spanien eller Grekland lockar mest :)

Göran Larsson MP
Gäst
Göran Larsson MP
25 November, 2009 09:49

Jag är inte heltidspolitiker men jag har full respekt för dig Tobias och du kan alltid höra av dig och frågan om Gösslunda har diskuterats väldigt mycket och jag berättade för dig om möjligheten att komma till kommunfullmäktige då och nu den 30 på måndag kl 18.15 ska vi just motivera varför
vi ska höja skatten med 30 öre . Vi kommer fortfarande ha en skatt som är bland de 15 lägsta i VG. Jag ser fram mot att höra från dig och diskutera framtid.

Agust Vråk
Gäst
Agust Vråk
4 December, 2009 08:11

Det måste vara underbart att vara politiker:
Går det minus är det bara att höja skatten. Som en femåring som skriker efter mer pengar när man smällt allt på godis. Företagen hade nog gärna haft samma möjlighet men de måste effektivisera, rationalisera och skära bort fettet. Skönt o slippa det kan jag tänka mig?