Gå direkt till Nyheten (Fullmäktige utan Sverigedemokrater sänkte skatten)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 17 juni 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Fullmäktige utan Sverigedemokrater sänkte skatten

Publicerad Monday, 22 November 2010, 19:07 av Björn Smitterberg

Kommunfullmäktiges första “riktiga” möte inleddes i kväll utan att någon av Sverigedemokraterna var på plats. De gick därmed miste om debatten om kommunens budget de kommande åren. Omvärlden spelar stor roll även för Lidköping. Det viktiga beslutet i kväll blev att sänka skatten till 21,29.

– Det blir allt svårare att göra budget, sa kommunalrådet Kjell Hedvall som inledde debatten. Alltmer spelar in. Vi kan exempelvis tycka att Irland är ett litet land långt bort – men om dess problem inte kan hanteras kommer vi att märka det.

Nya oppositionsrådet Bertil Jonsson talade för ett förslag som innebar en sänkning av skatten med 30 öre till 21.09 i stället för majoritetens förslag att sänka med 10 öre till 21,29.

– Vi vill också börja en omställning som gör oss mindre beroende av kapitalets överskott – det så kallade finansnettot.

Den vinst man får på kapitalet skall på sikt användas till investeringar och användas när det blir ett överskott. Alliansen vill alltså inte inteckna överskottet redan i budgeten utan vänta och se vad man får.

Egentligen var det ingen stor budgetdebatt i dag. Budgetens stora drag antogs i somras, nu handlade det om skattesatsen och om några mindre justeringar.

Alla var överens om att exaktheten i prognoserna är för dåliga. Avvikelserna i budgeten blir ofta stora – hittills i Lidköping till fördel.

– Dessutom hägern lågkonjunkturen ännu kvar i Lidköping, sa Bertil Jonsson. Jag hoppas att siffrorna börjar vända på allvar nu. Det är dags för Lidköping att arbetsmarknaden förbättras. Men jag är inte säker – och ser risker med social- och arbetsmarknadsförvaltningens budget.

Kristdemokraten Tommy Larsson påpekade också att utvecklingen tycks mycket känslig, små saker verkar kunna påverka.

– I budgeten finns inget utrymme för något oväntat.

Vänsterpartiets Bo Eliasson:

– När vi arbetade fram budgeten räknade vi med att få en rödgrön regering. Det visade sig inte bli så, och därför måste vi se fram emot ytterligare fyra år av osäkerhet om ansvaret för stora delar av välfärden.

– Vi måste slå vakt om vår relativt goda verksamhet vi har i Lidköpings kommun och även slå vakt om våra byggnader, parker och anläggningar.

Kent Folkesson, Centern:

– I valrörelsen föreslog vi att skatten skulle sänkas. Vi yrkar på en återbetalning och sänka skatten 2011 till 20,79 för att återbetala den onödiga skatten som tagits ut i år.

Pär Johnsson, Folkpartiet:

– På lång sikt är det en risk med överskottet i finansnettot. Man börjar lita på att de här pengarna trillar ned år efter år. Men jag vill ändå hävda att vi skall komma ifrån att budgetera överskottet utan i stället göra något gott när vi får dom.

Göran Larsson, Miljöpartiet:

– Jag ställer mig bakom förslaget från socialdemokraterna, vänsterpartisternas och miljöpartisternas gemensamma förslag. Vi skall inte ta ut pengar i skatt i onödan – men vi skall hålla en god nivå. Vi skall vara ledande när det gäller bastryggheten. Även tillgänglighetsarbetet behöver mer pengar. Det finns utmaningar att leva upp till.

Finansnettot är vinsten på de fonderade pengar på cirka 1,6 miljarder som Lidköpings kommun har.