Gå direkt till Nyheten (Officiellt om sammanslagningen av fotbollsklubbarna
Särskild fotbollsakademie planeras)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 15 juni 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Officiellt om sammanslagningen av fotbollsklubbarna
Särskild fotbollsakademie planeras

Publicerad Friday, 03 December 2010, 06:30 av Björn Smitterberg

genre_fotbollSom Lidköpingsnytt skrev på torsdagskvällen är det nu klart för ett samarbete mellan Lidköpings IF och IF Heimer med mål att slå samman klubbarna och inleda en elitsatsning i Lidköpingsfotbollen.
Sent på torsdagskvällen kom ett offentliggörande av planerna via IF Heimers hemsida. 

–  Styrelserna för IF Heimer och Lidköpings IF har gemensamt beslutat avge en avsiktsförklaring att inför säsongen 2012 slå samman föreningarna. Förslaget kommer att föreläggas respektive årsmöten i februari 2011 för beslut och fram till dess kommer arbetet att bedrivas under projektnamnet Heimer/Lidköpings IF, står det i meddelandet på hemsidan.

– Föreningarna har konstaterat att ingen enskild förening klarar av att på egenhand utvecklas mot en mera elitinriktad verksamhet till nytta för Lidköping som ort och alla fotbollsälskare, aktiva som allmänhet. Den sportsliga målsättningen för herrfotbollen att nå dagens superetta senast 2016 är mycket hög men möjlig om vi kan maximera de förutsättningar som finns eller går att skapa. Vi tror att en hög målsättning skapar ett bredare intresse och större engagemang och en vilja att på olika sätt bidra i arbetet mot detta mål. 

– Verksamheten kommer att bedrivas med senior- och ungdomsverksamhet i föreningen Heimer/Lidköpings IF där seniorverksamheten tar över den aktuella position i seriesystemet som IF Heimer har. Barn- och ungdomsverksamheten kommer att bedrivas som i dag undantaget åldersintervallet 16-19 år där verksamheten kommer att bedrivas i en underordnad förening i form av en fotbollsakademi med föreslaget projektnamn Lidköpings Ungdom IF. Det äldsta laget i denna förening skall spela i en seniorserie och övertar den aktuella position i seriesystemet som Lidköpings IF har.

– Övriga lag skall spela i bästa möjliga pojk- och juniorserier. Syftet med denna modell är att ge talangfulla ungdomar
som verkligen vill satsa på fotboll bästa möjliga utvecklingsmöjligheter under kontrollerade former för att sedan förse huvudföreningen bra utbildade spelare. 

– Merparten av huvudföreningens seniorspelare skall komma från den egna ungdomsakademien.

– För damfotbollen gäller att verksamheten samordnas i den nya föreningen med ungdoms- och seniorverksamhet. I dag är det bara Lidköpings IF som har lag i seriespel på seniornivå medan IF Heimer har ungdomslag. Flertalet aktiva är yngre spelare så samma modell blir inte fullt ut möjlig för damfotbollen. Givetvis skall damungdom få samma möjlighet till utveckling där bra utbildade spelare sedan spelar seniorfotboll i föreningen. 

IF Heimer och Lidköpings IF har idag tillsammans över 800 aktiva spelare och fyller därmed en stor social funktion. Detta kommer inte att förändras utan snarare kompletteras med en elitinriktad verksamhet där talangfulla ungdomar i fotbollsakademin kan få utvecklas på och utanför planen utan att behöva flytta från Lidköping. Vi hoppas att denna utvecklingsmöjlighet kommer att innebära att flera väljer att satsa på fotboll. Kan vi skapa en miljö där ungdomar fullt ut ges möjlighet att träna och spela fotboll under riktigt bra förhållanden samtidigt som de ges stöd, hjälp och vägledning i olika sociala sammanhang.

Vår förhoppning är att samtliga föreningar i LOFA skall ställa sig bakom denna satsning även om man inte är direkt inblandad i den. Vi vill att alla skall känna delaktighet och på olika sätt bidra och dra nytta av densamma. En högre nivå på Lidköpingsfotbollen innebär rimligtvis ett större intresse vilket i sin tur bör öka antalet barn och ungdomar som vill spela fotboll. För att förenkla detta flöde hoppas vi att samtliga övergångar mellan LOFA-klubbarna och Heimer/Lidköpings IF skall vara okomplicerade. Kan vi etablera ett gott och förtroendefullt samarbete med sportsliga framgångar kommer alla att tjäna på samarbetet.

 Vår ambition är hög och vi hoppas väcka ett stort och brett intresse hos kommun, näringsliv och allmänhet att på olika sätt stödja och bidra till att ytterligare profilera Lidköping inte bara som en idrottsstad utan även en kommun med stor framåtanda.

 Bakom uttalandet som även tar upp endel föreningstekniska inslag står styrelserna för Lidköpings IF och IF Heimer.