Gå direkt till Nyheten (Debatt: Regionen behöver nytt näringslivsprogram)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 18 juni 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Regionen behöver nytt näringslivsprogram

Publicerad Tuesday, 07 December 2010, 09:20 av Redaktionen

ikondebatt– Regionen bör utarbeta ett näringslivsprogram för att förbättra möjligheten att etablera sig i Västra Götaland, skriver Gunilla Levén i Vara, moderat oppositionsråd i regionen, i en debattartikel

Näringslivsprogram i samverkan

Sverige och Västra Götaland är på väg ur en internationell ekonomisk kris som inneburit stora påfrestningar på det västsvenska näringslivet och som ändrat förutsättningarna för tillväxt. Stora insatser har gjorts och görs för att lägga grunden för ett livskraftigt, stabilt och konkurrenskraftigt näringsliv men insatserna försvåras inte sällan eftersom näringslivsfrågorna är komplexa och spänner över många områden, aktörer och organisatoriska nivåer.

Vi vill ta ut en riktning för framtiden, peka på övergripande utmaningar och konkreta insatser som kan främja det västsvenska näringslivet. Att förutspå vilka verksamheter och områden som kommer att vara framgångsrika i framtiden är inte möjligt, men vi kan på bästa sätt förbereda oss för att möta framtiden.

Därför föreslår vi moderater i en motion att Västra Götalandsregionen tar initiativ till att i samverkan med andra berörda aktörer arbeta fram ett näringslivsprogram för hur vi skapar goda villkor för företagsetableringar, för nya idéer att utvecklas, affärs- och företagsutveckling, kompetensutveckling, hur vi sörjer för att entreprenörskap återfinns som ett av inslagen i ungdomarnas utbildning samt hur vi skapar förutsättningar för erfarenhetsutbyte och resultatspridning mellan olika satsningar för att öka effekterna av det arbete som genomförs.

Gunilla Levén (M)
Oppositionsråd i Västra Götalandsregionen
Ledamot i Regionutvecklingsnämnden