Gå direkt till Nyheten (Råda Ås skall räddas med samtal)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 18 juni 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Råda Ås skall räddas med samtal

Publicerad Monday, 13 December 2010, 21:45 av Björn Smitterberg

genre_skog_hackspett_lopLidköpings kommun skall värna Råda Ås framtid som rekreationsområde och strövområde genom samtal med markägarna. Främst är det Svenska kyrkan och Sveaskog som äger markerna. Det var ett beslut som väckte debatt.

– Det är en farlig väg, sa centerpartisten Kent Folkesson.

– Vi försöker skapa en mellannivå mellan lag och äganderätt och det kan bli förödande för en liten bonde, även om stiftet och Sveaskog kan gå med på kraven.

– Det vore ärligare att vi går in och köper marken. Men skogsvårdslagen ger alla de möjligheter som krävs. Förslaget att ställa ökade krav på kontroll från kommunens sida bör avslås.

Bo Eliasson, Vänsterpartiet, och Göran Larsson, Miljöpartiet, står bakom förslaget. Men accepterar kommunstyrelseförslaget om samtal.

– Jag ser samtalsmöjligheten som en väg framåt, sa Göran Larsson.

Moderaten Petter Böckman använder själv strövområdena på åsen mycket och retar sig ibland på hur det sköts.

– Men det är normalt skogsbruk, samtidigt som vi får stor tillgång till markerna för rekreation. Skogen måste skötas, det får inte bli urskog. Och jag tycker det fungerar väl – förslaget att öka kontrollen måste avslås.

Kristdemokraten Sten-Eric Lager gick emot övriga i alliansen.

– Jag tror att det här är en bra möjlighet att komma fram till att säkra Råda Ås med väl skött skog och möjlighet till rekreation. Risken att dfet här ska drabba andra skogsägare är obefintlig.

Kristina Qvist, Vänsterpartiet, upprepade att man skulle slippa konflikten mellan modernt skogsbruk och rekreationsområde om marken köps in, men talade ändå för ett samverkansavtal före inköp.

– Jag ser en möjlighet att försöka komma överens istället för att köpa in och tror inte att det innebär ingrepp i äganderätten.

Debatten övergick till stor del om att handla om hur skogar kan skötas. Förslaget att samtalsvägen försöka få större hänsyn till rekreationsvärdena i skogsbruket antogs av fullmäktige. Köp – det får bli en ny senare fråga.