Gå direkt till Nyheten (“Låt inte hundarna jaga!”)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 17 juni 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

“Låt inte hundarna jaga!”

Publicerad Friday, 17 December 2010, 12:36 av Redaktionen

Länsstyrelsen avråder bestämt från att använda hundar vid jakt när det är mycket snö, skare eller sträng kyla. Det är stor risk att viltet utsätts för onödigt lidande. Beslut om ”hundförbud” kan komma att fattas senare beroende på vädret.

I länet råder för närvarande olika snöförhållanden. I vissa delar är det rikliga snömängder, kyla och skare medan det i andra delar är mindre snö. Under rådande väderförhållanden har djuren svårt att ta sig fram. Att bedriva jakt med hund efter vilt som har svårt att förflytta sig är ytterst olämpligt. Viltet utsätts för onödigt lidande och påfrestning, speciellt om hunden kan springa ovanpå skaren. Det är upp till varje jägare att ta ansvar och på plats bedöma lämpligheten att jaga med hund eller inte.

Enligt jaktlagen ska jakten bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande. Jakt eller jaktträning med hund ska bedrivas på ett sådant sätt att viltet med hänsyn till hundens egenskaper eller snö-, is- och temperaturförhållanden inte utsätts för onödiga påfrestningar.

Av jaktförordningen framgår att länsstyrelsen får meddela föreskrifter om att hundar som förföljer vilt inte får användas vid jakt efter bland annat hjort, rådjur eller vildsvin. Länsstyrelsen bedömer att något sådant beslut om ”hundförbud” i nuläget inte är nödvändigt men detta kan komma att omvärderas beroende på vädret.

– Pressmeddelande –