Gå direkt till Nyheten (Debatt: Bättre förutsättningar för biogas ger jobb i Skaraborg)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 18 juni 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Bättre förutsättningar för biogas ger jobb i Skaraborg

Publicerad Wednesday, 22 December 2010, 15:32 av Redaktionen

ikondebatt– Nu måste vi i Skaraborg ta tillvara chanserna att bygga ut produktionen av biogas, skriver den moderata riksdagsledamoten Sten Bergheden i en debattartikel.  
I  dagarna har det rapporterats att Sveriges utsläpp av växthusgaser minskar kraftigt, vilket är mycket positivt.
Under alliansregeringens ledning har en omställning mot energisnålare bilar och bilar med miljöbränslen inletts. Det har inneburit att utsläppen från personbilar nu minskar.

Men transportsektorn står fortfarande för en stor del av Sveriges utsläpp. Det är därför viktigt att fler miljövänliga drivmedel finns på marknaden och att människor kan satsa på att skaffa en miljöbil utan att det försvårar vardagen eller blir för kostsamt.

Biogas kan både minska transportsektorns miljöpåverkan och skapa nya jobb och företag i Skaraborg.

Skaraborg är ett av landets mest lantbrukstäta områden och med en utbyggnad av biogas skulle lantbruket få ytterligare ett ben att stå på. Sedan den förra mandatperioden har alliansregeringen satsat på ökad utbyggnad av tankställen med biogas och stöd till att få igång gödselbaserad biogas.

Nu kommer ytterligare satsningar. Vid årsskiftet ändras reglerna för beskattningen av biogas och en definition av begreppet biogas införs för att hela mängden biogas ska kunna skattebefrias. Det ska vara möjligt att köra miljövänligt för såväl privatpersoner som taxi, lastbilar och bussar.
Bättre ekonomiska förutsättningar för biogas är positivt för både klimatet och för att lantbruket ska kunna växa och utvecklas i Skaraborg. Nu gäller det att vi tar vara på dessa möjligheter och skapar fler jobb i Skaraborg.

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg