Gå direkt till Nyheten (De privata hyresförhandlingarna inleds i Lidköping)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 18 juni 2024

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

De privata hyresförhandlingarna inleds i Lidköping

Publicerad Tuesday, 28 December 2010, 15:05 av Björn Smitterberg

Fastighetsägarna inleder nu förhandlingarna med Hyresgästföreningen BÄSK angående 2011 års hyresjusteringar. I Lidköping har Fastighetsägarna yrkat på hyreshöjningar mellan 1,7-3,3 procent för de privata värdarna.

I dagarna har Hyresgästföreningen fått yrkanden angående hyresförhandlingarna 2011 från de privata hyresvärdar som är medlemmar i Fastighetsägarna GFR, branschorganisationen för privata fastighetsföretagare. Förhandlingarna väntas pågå under vintern och ett slutgiltigt förhandlings¬resultat kommer att meddelas av parterna så snart förhandlingarna är klara.

– Med den nya lagstiftningen kring hyressättningen som gäller från 1 januari har Riksdagen velat poängtera och lyfta fram att husets och lägenhetens läge och standard ska få större betydelse för hyrans storlek, liksom hyresgästens önskemål och aktiva val av boendeplats. I praktiken betyder det alltså en differentiering av hyrorna mellan olika lägen och standard, säger Mattias Peterson, ansvarig näringspolitik hos Fastighetsägarna GFR Skövde.

I Fastighetsägarnas yrkanden är hyresgästernas värderingar av sitt boende grundläggande. En lång rad faktorer såsom till exempel fastighetens läge i staden och lägets attraktionskraft, lägenhetens och fastighetens standard och servicenivå har vägts samman när nu yrkandet presenteras. Trygghets-arbeten och lokala samverkansprojekt är också parametrar som tas med till förhandlingsbordet.

– I Lidköping och på flera andra håll har vi nu påbörjat arbetet med att differentiera hyressättningen utifrån läge, standard, förvaltning och hyresgästernas värderingar. Det är viktigt för hyresrättens fortsatta utveckling att fastighetsföretag ges utrymme att satsa på hög kvalitet och service, säger Krister Peterson, fastighetskonsult och hyresförhandlare hos Fastighetsägarna GFR i Skövde.

Uppgifterna i artikeln skall inte blandas samman med förhandlingarna mellan hyresgästerna och AB Bostäder – det är separata förhandlingar.